ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris

Pieredzes apmaiņa

Šodien Rīgas Starptautiskajā skolā viesojās trīs mūzikas skolotāji no Talsiem. Viņi vēroja mūzikas stundas 4. un 5. klasē.


"Mums bija iespēja vērot diferencētu mācību procesu, kurā bija redzams lielisks rezultāts. Katrs skolēns veica uzdevumu atbilstoši savām spējām."
            Dina Bičule

trešdiena, 2018. gada 3. oktobris

Mūzikas olimpiādes nolikums

Uzmanību! Ir piblicēts VIII Mūzikas olimpiādes nolikums! Skat. sadaļā VIII Latvijas Mūzikas olimpiāde 2019

otrdiena, 2018. gada 2. oktobris

Domāsim kopā - Latvijai!

Šogad turpināsies publisko lekciju cikls: "Domāsim kopā - Latvijai!"
Lekcijas notiks trešdienās 24. oktobrī, 21. novembrī un 12. decembrī - "Mazajā ģildē" - Amatu ielā 3/5 - Bellacord zālē.

Pirmajā lekcijā 24. 10. plkst. 18. 30 "domāsim kopā" ar Dr. oec. Ivaru Brīvera k-gu par Latvijas un jebkuras tautsaimniecības ilgtspēju globālo procesu kontekstā. Lekcijas temats: "Sudraba ekonomika", kultūrvide un institūcijas.
Ierosinājumam var izlasīt nelielu viņa repliku par šo tematu šeit:

Ieeja - brīva. Aicināti visi interesenti!

Ar cieņu 
Dr. Andrejs Mūrnieks

P.S. Portālā Atjaunotne.lv vēl arī pasenāka intervija ar E. Levitu par politisko situāciju. Sk. šeit:  http://atjaunotne.lv/articles/e-levits-par-politisko-situaciju
Kā arī neliela  pārdomu improvizācija par tematu "Kā uzveikt Goliātu?" sk. šeit: