otrdiena, 2017. gada 18. aprīlis

EAS Konference 2017


Mūzikas pedagoģijas konference

2017.gada 28.-29.septembrī Daugavpils Universitātē notiks 10. Starptautiskā zinātniskā konference “MŪZIKAS PEDAGOĢIJAS PROBLĒMAS”

Konference tiek rīkota  ar mērķi veikt zinātnieku pētījumu rezultātu apmaiņu un veicināt starptautisko sadarbību speciālistu sagatavošanā mūzikas izglītības jomā. Konferencē tiks apspriestas šādas problēmas:

• mūzikas mācību procesa skatījums mūsdienu izglītības paradigmas kontekstā;
• mūzikas izglītības nacionālo tradīciju saglabāšana un attīstība;
• mūzikas izglītības satura un metodoloģijas problēmas skolā un augstskolā;
• skolotāja un skolēnu mijiedarbības iespēju realizācija mūzikas mācību procesā;
• dejas pedagoģijas attīstība;
• multikulturālās vides veidošana un attīstība mūzikas mācību procesā u.c..

Konferences mājas lapa: http://pmpconference.du.lv

Papildus informācija:
Daugavpils Universitāte
Parādes 1-210, Daugavpils, Latvija, LV5400
Tālrunis: +37126444946, +371 5428209
E-mail: jelena.davidova@du.lv

ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

VI LMuO laureāti

Zelta diploms ar visaugstāko punktu skaitu jaunākajā grupā (47,3) - Martai Kozļenokai (Jelgavas 4.vidusskola);

Zelta diploms ar 2.augstāko punktu skaitu jaunākajā grupā (47,3 šajā gadījumā izvērtējot iegūto punktu skaitu sadaļā Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi) - Terēzai Tīrmanei (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija);

Zelta diploms ar 3.augstāko punktu skaitu jaunākajā grupā (47,1) - Klaudijai Grīnfeldei (Liepājas Katoļu pamatskola).

Zelta diploms ar visaugstāko punktu skaitu vecākajā grupā (49) - Dāvidam Kristam Balodim (Talsu pamatskola);

Zelta diploms ar 2.augstāko punktu skaitu vecākajā grupā (46,5) - Melisai Votinovai (Tukuma Raiņa ģimnāzija);

Zelta diploms ar 3.augstāko punktu skaitu vecākajā grupā (46,5 šajā gadījumā izvērtējot iegūto punktu skaitu sadaļā Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi) - Melisai Kaškurai (Cēsu Valsts ģimnāzija).

Sudraba diploms jaunākajā grupā (47 punkti) - Martai Liepiņai (Ventspils 4.vidusskola);

Sudraba diploms jaunākajā grupā (47 punkti) - Elīnai Šmuļonei (Jelgavas 4.vidusskola);

Sudraba diploms jaunākajā grupā (46,5 punkti) - Sabīnei Šurmai (Ogres 1.vidusskola).

Sudraba diploms vecākajā grupā (44,5 punkti) - Rotai Lācei (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);

Sudraba diploms vecākajā grupā (44 punkti) - Elīzai Čašai (Pumpuru vidusskola);

Sudraba diploms vecākajā grupā (43 punkti) - Anastasija Paļčevskai (Daugavpils 13.vidusskola).

Uz tikšanos nākošajā Latvijas Mūzikas olimpiādē!

VI LMuO 2017 fotogrāfijas

Spiežot uz šīs saites, redzēsiet Jaunākās grupas fotogrāfijas. Paldies Anneli Arro (SongBand) par bildēm.

Savukārt šeit - Vecākās grupas fotogrāfijas. Paldies Laumai Kazākai (SongBand) par bildēm!