pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Metodiskā konference mūzikas skolotājiem

19. novembrī Rīgas 6. vidusskolā, A.Čaka ielā 102 no plkst. 15.00 līdz 18.30 notiks metodiskā konference „Praktiskās darba metodes mūzikas mācībā sākumskolā”, uz kuru aicināti sākumskolas mūzikas skolotāji.

14.50 – 15.00 Reģistrācija

15.00. – 15.05 Pasākuma atklāšana
Iveta Razumovska, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

15.10. – 15.50 Sākumskolas skolēnu mācīšanās specifika
Ilze Vilde, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

15.50 – 16.30 Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā
Rūta Kanteruka, Rīgas Starptautiskā skola

16.40– 17.00 Pārtraukums

Darbnīcas
17.00– 17.30 un 17.40 – 18.10 

1. Ritma un skaņu dzejoļu izmantošanas iespējas mūzikas stundās sākumskolā
Mairita Bičuka (Mag.art.) Rīgas 213.PII un J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola

2. IKT mācību stundas dažādībai sākumskolā
Agnese Fjodorova, Rīgas 6. vidusskola 

3. Iedziedāšanās procesa realizācija mūzikas stundās sākumskolā
Zanda Babkina, Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmija 

4. Spēle kā metode mūzikas mācības satura apguvē sākumskolā
Laima Vikmane, Inese Stupele, Rīgas 6. vidusskola