Jau notikušās Mūzikas olimpiādes

V Latvijas Mūzikas olimpiāde 2016

Kā zināms, 2016.gadā Lietuvā notika 3.Starptautiskā Mūzikas olimpiāde, uz kuru tika sūtīti arī 6 dalībnieki no Latvijas. Tas bija viens no LVIIMSA 2016. gada mērķiem - V Latvijas Mūzikas olimpiādes gaitā sagatavot un atlasīt labākos no labākajiem, kas pārstāvēja Latviju 3.Starptautiskajā Mūzikas olimpiādē Klaipēdā no 28.-30.aprīlim.

V Latvijas Mūzikas olimpiādes fināls notika 2016.gada 23.martā J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

V Mūzikas olimpiādes nolikums 2016

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri

I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12.klases skolēni

Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās: 
 • 1.grupa: 12–15 gadi;
 • 2.grupa: 16–19 gadi.
  III. Mūzikas olimpiādes organizatori:

  Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

  IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:

  1.posms – skolas olimpiāde:
  • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2016. gada 22.janvārim;
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;
  • darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;
  • otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā vecuma grupā.
  2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
  • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2016. gada 06.februārim;
  • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
  • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā vecuma grupā. Pieteikšanās 3.posmam līdz 9.februārim.
  3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):
  olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild:
  1. Latgalē 17.februāris – Daugavpils (Jeļena Vucena, vucenajelena(at)inbox.lv); 
  2. Vidzemē 20.februāris – Cēsis (Ilga Šķendere, tel 29140015, ilgaskendere(at)inbox.lv); 
  3. Kurzemē 18.februāris –Talsi (Dina Bičule, 26129249, dinabicule(at)inbox.lv, Talsu pamatskolā, Gaismas ielā 1); 
  4. Zemgalē 16.februāris – Jelgava (Liena Celma, tel.28665452, liena.celma(at)izglitiba.jelgava.lv, Jelgavas 4.vidusskola)
  5. Rīga, Rīgas rajons 19.februāris (Iveta Razumovska, tel. 26323051, iveta.razumovska(at)riga.lv, Rūta Kanteruka). 
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa; 
  • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza divus dalībniekus katrā vecuma grupā; 
  Pieteikumus mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2016.gada 09.februārim katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi.

  [Piezīme]. Metodisko apvienības vadītāju koordinātes skatīt muzikasskolotajiem.blogspot.com/

  Pieteikumus mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta elektroniski aizpildot ŠEIT ievietoto anketu līdz 2016.gada 07.martam. 
  4.posms – valsts olimpiāde:
  Norises laiks un vieta – 2016. gada 23.martā, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;
  • olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa;
  • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un atlasa katrā vecuma grupā trīs skolēnus dalībai III Starptautiskajā Mūzikas olimpiādē, kas notika 2016. gada 28. – 30. aprīlī Klaipēdā.
  Pieteikumus III Starptautiskajai mūzikas olimpiādei jāiesūta līdz 2016.gada 30.martam. Dalības maksa katram dalībniekam ir 50 EUR, kas jāiemaksā līdz 2016.gada 2.aprīlim.

  V. Olimpiādes saturs

  Olimpiāde notiek trijās daļās.

  I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski), dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

  Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
  • mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu); 
  • dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli). 
  II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) 

  Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar akustiska instrumenta pavadījumu. Skolēns tautasdziesmu izpilda no galvas.

  III. Savas kompozīcijas atskaņošana 
  • Oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare; 
  • savas kompozīcijas radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
  • Kompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.
  • Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.
  VI. Vērtēšanas kritēriji: 
  • atbilstība uzdevuma nosacījumiem; 
  • zināšanas tēmas ietvaros; 
  • izpildījuma kvalitāte; 
  • emocionalitāte un artistiskums; 
  • kompozīcijas oriģinalitāte. 
  Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām: 
  labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; 
  labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; 
  interesantākā oriģinālkompozīcija, prezentācija. 

  [Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu 
  Mūzikas klausīšanās saraksts 

  Jaunākā grupa 

  Mūzikas žanri:
  • Deju žanri: valsis, polka, maršs, menuets, polonēze 
  • Instrumentālās mūzikas žanrs: noktirne
  • Simfoniskās mūzikas žanri: simfonija, simfoniskā poēma
  • Skatuves mūzikas žanri: opera, mūzika kinofilmām
  • Vokālie žanri: kora dziesma un solo dziesma
  Komponisti un skaņdarbi: 
  • Emīls Dārziņš. Solo dziesma “Teici, to stundu, to brīdi”
  • Jēkabs Graubiņš. Kora dziesma “Tek saulīte tecēdama”
  • Mārtiņš Brauns. Mūzika no kinofilmas “Ziemassvētku jampadracis”, dziesma “Veltījums”
  • Ludvigs van Bēthovens. 5. simfonija, 1.daļa. Sonātes forma. 
  • Frideriks Šopēns. Polonēze La mažorā. Noktirne Mib mažorā op.Nr.9
  • Džuzepe Verdi. Opera “Rigoleto”, uvertīra, koris “Klusu, klusu” no 1.cēliena, Rigoleto ārija no 2.cēliena, Hercoga dziesmiņa un kvartets (Magdalēna, Džilda, hercogs un Rigoleto) no 3.cēliena.
  • Mikalojs Konstantins Čurļonis. Simfoniskā poēma “Mežā”


  Vecākā grupa 
  Mūzikas stilu un virzienu vēsturiskā secība, īss raksturojums: 
  senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, minimālisms
  Džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, džezroks

  Komponisti un skaņdarbi: 
  • Jēkabs Graubiņš. Latviešu tautasdziesmu apdares “Tek saulīte tecēdama”, Silmala trīcēja dancojot”
  • Emīls Dārziņš. Kora dziesmas “Minjona”, “Mirdzi kā zvaigzne”
  • Eriks Ešenvalds. Kora dziesmas “Aizej, lietutiņ”, O Salutaris, Hostia” 
  • Arturs Maskats. Tango
  • Johans Sebastians Bahs. Labi temperētais klavesīns I.daļa. Fūga Nr.1 in C Dur 
  • Mikalojs Konstantins Čurļonis. Simfoniskā poēma “Jūra”
  • Francis Šūberts. 8.simfonija (Nepabeigtā) 1.daļa
  • Rihards Vāgners. Fragmenti no operas “Tanheizers”. Uvertīra. Viesu ienākšanas maršs no 2.cēliena)
  • Darjī Mio. Vērsis uz jumta 
  • Ferencs Lists. 2.ungāru rapsodija
  • Endrū Loids Vebers. Fragmenti no mūzikla “Operas spoks”. Uvertīra. Nakts mūzika.
  _________________________________________________________________________________________

  IV Mūzikas olimpiāde 2015

  Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri

  I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi: 
  1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
  1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
  1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
  1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

  II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 
  5.–12.klases skolēni

  Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās, A un B kategorijās: 
  • 1.grupa: 12–14 gadi;
  • 2.grupa: 15–19 gadi. 
  • A kategorija – skolēni, kas paralēli mācās vai ir mācījušies mūzikas skolās, kā arī skolēni, kas mācās klasēs ar padziļinātu mūzikas mācīšanu;
  • B kategorija – skolēni, kas mācās vispārizglītojošā skolā, bet nav mācījušies un nemācās mūzikas skolā.

  III. Mūzikas olimpiādes organizatori:

  Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

  IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:

  1.posms – skolas olimpiāde:
  • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2015. gada 26.janvārim;
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;
  • darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;
  • otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā kategorijā un vecuma grupā.

  2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
  • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2014. gada 23.februārim;
  • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
  • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā kategorijā un vecuma grupā.
  3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):
  olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild:
  • Rīgas rajons un Rīga (O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā Skrindu ielā 1, atbildīgie: Agnese Fjodorova, tel. 26690064 agnese.fjodorova9@gmail.com
  (Vera Lavrentjevatel. 26713188, Jaroslavs Poļakovs, tel. 28626972, Iveta Razumovska tel. 26323051)
   Olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa (PDF faili tiek nosūtīti atbildīgajiem metodiķiem 3.posma norises rītā plkst.9.00);
   žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza vienu dalībnieku katrā kategorijā un vecuma grupā;
   norises laiks – olimpiāde notiek visos novados vienlaicīgi – 27.martā.
    Pieteikumus mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2015.gada 16.martam katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi.
    [Piezīme]. Metodisko apvienības vadītāju koordinātes skatīt muzikasskolotajiem.blogspot.com/

    Pieteikumus mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta elektroniski aizpildot mūzikas asociācijas mājas lapā ievietoto anketu līdz 2015.gada 29.martam. 

    4.posms – valsts olimpiāde:
    • norises laiks un vieta – 2015. gada 1.aprīlis, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;
    • olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
    • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa;
    • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un atlasa katrā olimpiādes daļā divus labākos dalībniekus un katrā kategorijā un vecuma grupā trīs augstāko punktu ieguvējus.
    Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

    V. Olimpiādes saturs
    Olimpiāde notiek trijās daļās.
    I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

    Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos: 
    mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu); 
    A kategorija – dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli); 
    B kategorija – ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli). 

    II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) 

    Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Skolēns tautasdziesmu izpilda no galvas. 

    III. Savas kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba atskaņošana 

    A kategorija – oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare; 
    B kategorija – izvēlētā skaņdarba radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
    Kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

    4.posmā – valsts olimpiāde notiek divās daļās:

    I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm 
    mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu); 
    A kategorija – dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli); 
    B kategorija – ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli). 

    II. Savas kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba atskaņošana

    A kategorija – oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare; 
    B kategorija – izvēlētā skaņdarba radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
    Kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

    6. Vērtēšanas kritēriji: 
    • atbilstība uzdevuma nosacījumiem; 
    • zināšanas tēmas ietvaros; 
    • izpildījuma kvalitāte; 
    • emocionalitāte un artistiskums; 
    • kompozīcijas oriģinalitāte. 
    Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām: 
    labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; 
    labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; 
    interesantākā oriģinālkompozīcija, prezentācija. 

    [Piezīme]. Vērtēšanas kritēriji 3.posmam A un B kategorijas dalībniekiem „Savas kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba atskaņošana” tiks izsūtīti.

    [Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu. 

    Skaņdarbu saraksts 2015.gada IV mūzikas olimpiādei 
    A un B kategorijai:
    Jaunākā grupa
    • deju žanri: valsis, polka, menuets, mazurka, polonēze; 
    • komponisti un skaņdarbi:
    E.Dārziņš (solo dziesmas Kā zagšus), E.Melngailis (kora dziesmas Jāņu vakars, Spēlē jel, spēlmani), J.Lūsēns (Putnu opera, dziesma Opera), A.Vivaldi (Gadalaiki Pavasaris), J.Haidns (Pārsteiguma simfonija Nr 94, 2.daļa), J.Štrauss (Pie skaistās zilās Donavas), F.Šūberts (Foreļkvintets - 4.daļa), D.Debisī (no cikla Bērnu stūrītis Sniegs dejo un Mēnesgaismā).

    Vecākā grupa
    • mūzikas stilu un virzienu vēsturiskā secība, īss raksturojums: 
    senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, minimālisms; džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, džezroks;
    • komponisti un skaņdarbi: 
    J.Cimze (latviešu tautasdziesmu apdares Krauklīts sēž ozolā, Rīga dimd!),
    J.Vītols (kora dziesmas Gaismas pils, Karaļmeita),
    P.Dambis (Cikls Jūras dziesmas Pūti, pūti vēja māte),
    I.Kalniņš (4.simfonija, 2. un 4.daļa),
    A.Maskats (Tango),
    J.S.Bahs (Labi temperētais klavesīns I daļa C-dur Prelūdija un Fūga),
    V.A.Mocarts (opera Figaro kāzas Uvertīra, Figaro kavatīne un Suzannas ārija),
    P.Čaikovskis (1.koncerts klavierēm ar orķestri 1. daļa),
    F.Šopēns (Noktirnes Do diez minorā un Re-bemol mažorā),
    Darjī Mijo (Vērsis uz jumta),
    M.Zariņš (Partita baroka stilā 2.daļa Galjarda un 6.daļa Pavana),
    S.Prokofjevs (balets Romeo un Džuljeta  Bruņinieku deja un Džuljeta - meitene).
    A.Dvoržāks (No jaunās pasaules E Moll Op 95 1. un 2. daļa),
    F.Lists (Simfoniska poēma Prelīdes). 
    ________________________________________________________________________________


    III Latvijas Mūzikas olimpiāde 2014


    4.posms jeb fināls notika 2014.gada 12.aprīlī Rīgā, Matīsa ielā 37/39.

    III reģionālo kārtu uzvarētāji:
    Jaunākā grupa – Elīza Timermane, Timotejs Gulbis, Elīza Apine, Renāts Cvečkovskis, Sintija Vojevodska, Daniels Podoļecs, Madara Krišjāne, Kate Alīsija Apse, Jēkabs Kristiāns Kindzulis, Dāvids Krists Balodis; Andrejs Mārtiņš Grīnbergs; Klaudija Grīnfelde, Lauris Gatis Žarinovs, Rainelda Vircava;
    Elfrīda Švalbe.

    Vecākā grupa – Evita Melluma, Laima Kraule, Marta Kučere, Zanda Grīnberga, Ilze Skarbule, Liene Griķīte, Megija Petinena, Anželika Fjodorova, Tatjana Fjodorova, Sallija Kļavkalne, Kitija Mināte, Nikola Tohva.Anete Viļuma, Lāsma Sondore, Kristīne Vītola.

    Fināls notika Rīgā, 2014. gada 12.aprīlī, Rīgas 6.vidusskolas telpās Rīgā, Matīsa ielā 37/39. Nokļūšana ar 18. un 23.trolejbusu līdz Matīsa ielai. Olimpiādes reģistrācija no 9.30- 10.00. Olimpiādes sākums 10.00.

    III Latvijas Mūzikas olimpiādes 2014 NOLIKUMS

    Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri 

    I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

    1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
    1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
    1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
    1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

    II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki:
    5.–12.klases skolēni

    Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās:
    • 1.grupa: 12–14 gadi; 
    • 2.grupa: 15–18 gadi. 
    III. Mūzikas olimpiādes organizatori:

    Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

    IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:
    1.posms – skolas olimpiāde:
    • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2014. gada 17.janvārim; 
    • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs; 
    • darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;°
    • otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā vecuma grupā. 
    2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
    • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2014. gada 07.februārim; 
    • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs; 
    • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju; 
    • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā vecuma grupā. 
    3.posms – vēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):
    • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild Latgalē – Līvāni, Vidzemē – Cēsis, Kurzemē – Ventspils, Zemgalē – Jelgava.
    • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2014. gada 01.martam: 
    Ventspils – 15.02.2014 Kontaktpersona Antra Ziemele, tel. 29216016, antra.ziemele@inbox.lv
    Rīga – 19.02.2014 Kontaktpersona Ilga Millere, tel. 29789370, ilga.miller@gmail.com
    Cēsis – 22.02.2014 Kontaktpersona Ilga Šķendere, tel. 29140015, ilgaskendere@inbox.lv
    Jelgava – 28.02.2014 Kontaktpersona Liena Celma, tel. 28665452, liena.celma@inbox.lv
    Līvāni – 01.03.2014 Kontaktpersona Ilze Vanaga, tel. 29537335, vanilze@inbox.lv
    • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido mūzikas skolotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodisko apvienību; 
    • ceturtajam posmam katrs vēsturiskais novads izvirza trīs dalībniekus katrā vecuma grupā. 
    Atsevišķu pieteikumu mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam šogad nav nepieciešams sūtīt. Finālistu vārdi ir publicēti šeit. Lūgums informēt, ja dalībnieks nepiedalīsies.

    4.posms – valsts olimpiāde: 
    • norises laiks un vieta – 2014. gada 12.aprīlis, Aleksandra Čaka 102, Rīgas 6.vidusskola
    • olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Mūzikas teorijas katedru; 
    • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa; 
    • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un atlasa katrā olimpiādes daļā divus labākos dalībniekus un katrā vecuma grupā trīs augstāko punktu ieguvējus. 
    Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

    V. Olimpiādes saturs

    Olimpiāde notiek trijās daļās.
    I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm.

    Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
    mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);
    dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).

    II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)

    Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Skolēns tautasdziesmu izpilda no galvas.

    III. Savas kompozīcijas atskaņošana

    Oriģinālkompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes, tā var būt oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare. Tā var būt arī radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.

    6. Vērtēšanas kritēriji:
    • atbilstība uzdevuma nosacījumiem; 
    • zināšanas tēmas ietvaros; 
    • izpildījuma kvalitāte; 
    • emocionalitāte un artistiskums; 
    • kompozīcijas oriģinalitāte. 
    Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:
    labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos;
    labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs;
    interesantākā oriģinālkompozīcija.
    4.posmā visus dalībniekus vērtē viena žūrija. 

    [Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu.

    Mūzikas klausīšanās / komponistu saraksts
    Jaunākā grupa (12-14 gadi) 
    Deju žanri: valsis, polka, menuets, polonēze, mazurka. 
    Komponisti: 
    J.Cimze - Rīga dimd, Krauklīt’s sēž ozolā;
    A.Jurjāns - Pūt, vējiņi, Kur tu skriesi, vanadziņi;
    J.Vītols - Gaismas pils;
    E.Ešenvalds - Dvēseles dziesma;
    J.S.Bahs - Tokāta un fūga re minorā ērģelēm, Badinērija;
    V.A.Mocarts - fragmenti no operas Burvju flauta, serenāde Mazā nakts mūzika;
    F.Šopēns - Lielais spožais valsis Mib mažorā, Etīde do minorā;
    P.Čaikovskis - fragmenti no baletiem Gulbju ezers, Riekstkodis;
    S.Prokofjevs - simfoniskā pasaka Pēterītis un vilks. 


    Vecākā grupa (15-18 gadi) 
    Mūzikas stilu un virzienu vēsturiskā secība, īss raksturojums: 
    senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, folklorisms, minimālisms; 
    džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, džezroks. 

    Komponisti: 
    J.Vītols - kora balāde Beverīnas dziedonis;
    A.Kalniņš - solo dziesma Brīnos es, simfoniskais tēlojums Mana Dzimtene;
    E.Melngailis - Jāņuvakars;
    P.Vasks - pūšaminstrumentu kvintets Mūzika aizlidojušiem putniem, Grāmata čellam solo;
    Z.Liepiņš - fragmenti no rokoperām Parīzes Dievmātes katedrāle, Lāčplēsis;
    A.Vivaldi - Pavasaris, Ziema no cikla Gadalaiki;
    G.F.Hendelis - Mesija;
    L.Bēthovens - Mēnesnīcas sonāte 1.daļa, 5.simfonija 1.daļa, 9.simfonija Oda priekam;
    F.Šūberts - dziesmas Forele, Meža ķēniņš, fragmenti no cikla Skaistā dzirnavniece. Ceļot. Liepa;
    K.Debisī - Meitene ar linu krāsas matiem, Mēness gaisma, Leļļu kekvoks;
    A.Šēnbergs - Mēness Pjero; 
    Stīvs Reihs - Clapping music, Drumming.

    ______________________________________________________________________

    II Latvijas Mūzikas olimpiāde 2013

    II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4.kārtas DIENAS KĀRTĪBA 2013.gada 12.aprīlī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
    10.30 – 11.00 Ierašanās / dalībnieku reģistrācija
    11.00 – 11.10 Olimpiādes atklāšana 205.telpā
    11.10 – 12.00 Mūzikas klausīšanās, teorētiskie jautājumi
    Jaunākā grupa – 123. telpā, vecākā grupa – 205. telpā.
    12.00 – 12.15 Pārtraukums
    12.15 – 13.15 Solfedžo / Ritma uzdevumi individuāli 
    Jaunākā grupa – 123. telpā, vecākā grupa – 205. telpā.
    13.20 – 14.00 Pusdienu pārtraukums / iedziedāšanās
    14.00 – 15.30 Koncerta 1. daļa – tautasdziesmu dziedāšana LMT kamerzālē
    15.30 – 17.00 Koncerta 2. daļa – orģinālkompozīciju koncerts LMT kamerzālē
    17.00 – 17.30 Žūrijas sanāksme 123.telpā
    17.30 – 18.00 Apbalvošanas ceremonija LMT kamerzālē

    Kā pieteikties Mūzikas olimpiādes 4.kārtai? Aizpildot elektronisku pieteikuma anketu mājas lapas sākuma lapā, labajā augšējajā stūrī. Visiem pieteiktajiem dalībniekiem uz norādīto mūzikas skolotāja e-pasta adresi tika izsūtīts apstiprinājums.
    Pieteikumus II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 3.kārtai, lūdzu, elektroniski sūtīt minētajām kontaktpersonām:

    Rīga/Rīgas rajons - kontaktpersona Ilga Millere ilga.miller(at)gmail.com
    Norises laiks un vieta: 7.marts, Rīgas 45.vidusskola, plkst 11.00.
    Norises laiks un vieta: 20.marts, Jelgavas 4.vidusskola, plkst.11.00.

    Latgale - kontaktpersona Ilze Vanaga vanilze(at)inbox.lv
    Norises laiks un vieta: 22.marts - Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola. Rīgas 113/117, Līvāni, plkst 11:00

    Vidzeme - kontaktpersona Ilga Šķendere ilgaskendere@inbox.lv
    Norises laiks un vieta: 23.marts, Cēsu 1.pamatskola, Gauja iela 17, plkst 11:00

    Kurzeme - kontaktpersona Antra Ziemele antra.ziemele@inbox.lv
    Norises laiks un vieta: 25.marts, Ventspils 6.vidusskola, plkst 11:00

    Norādot sekojošu informāciju:
    II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 Muzicē un saceri dalībnieka pieteikuma anketa 3.posmam: 
    Novads, pilsēta vai novadu apvienība:
    Skolēna vārds, uzvārds:
    Klase/vecuma grupa:
    Mūzikas skolotāja vārds, uzvārds:
    Mūzikas skolotāja kontakttālrunis, e-pasts:
    Koncertmeistara vārds, uzvārds:
    Olimpiādes dalībnieka repertuārs:
    Tautasdziesmas nosaukums:
    Oriģinālkompozīcijas nosaukums:
    Oriģinālkompozīcijas teksta autors (vārds, uzvārds):
    Oriģinālkompozīcijas hronometrāža:
    Iegūtais vērtējums 2.olimpiādes posmā:
    Datums:
    II LMO 2013 3. kārtas norises vieta un laiks reģionos: 

    Rīga, 7.marts
     (Rīgas 45.vidusskola, plkst 11.00, kontaktpersona Ilga Millere)
    Zemgale, 20.marts (Jelgavas 4.vidusskola, plkst.11.00, kontaktpersona Liena Celma);
    Latgale, 22.marts (Līvāni, plkst 11:00, kontaktpersona Ilze Vanaga);
    Vidzeme, 23.marts (Cēsu 1.pamatskola, Gauja iela 17, plkst 11:00, kontaktpersona Ilga Šķendere);
    Kurzeme, 25.marts (Ventspils 6.vidusskola, plkst 11:00, kontaktpersona Antra Ziemele)

    Galvenās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo - I Latvijas Mūzikas olimpiādi:
    Nolemts, ka:
    • Mūzikas olimpiāde tiks rīkota katru gadu; 
    • Turpmāk atteikties no A, B kategorijām (A-skolēni, kas paralēli mācās mūzikas skolā vai skolā ar padziļinātu mūzikas apguvi, B-skolēni, kas nemācās mūzikas skolā), bet palikt pie 2 vecuma grupām – jaunākā 12 -14 gadi, vecākā – 15 – 18 gadi; 
    • Veikt reģistrāciju dalībai mūzikas olimpiādē, izmantojot tiešsaistes formu (t.i. pieteikuma anketa blogā); 
    • Pēdējo - republikas mēroga posmu rīkot marta (2014.gadā - aprīļa) mēnesī; 
    • Dalībniekam jāpiedalās olimpiādē tajā vecuma grupā, kurai uz olimpiādes republikas mēroga posma norises dienu atbilst viņa vecums; 
    • tautas dziesma izpildāma tikai a cappella (atļauts pavadīt tikai ar bez noteiktas skaņas augstuma instrumentu);  
    • Nošu materiālu orģinālkompozīcijai iesniegt Sibelius formātā 2 eksemplāros olimpiādes dienā tieši pirms uzstāšanās; 
    • Dalībnieku sniegumu vērtē vienota žūrija; 
    • Mūzikas olimpiādes republikas mēroga posms notiks vienā dienā; 
    • Ierobežot dalībnieku skaitu katrā vecuma grupā. 
    Fragments no LVIIMSA 2012.gada 7.septembra valdes sēdes protokola: 

    Valde nolemj :
    • I kārtu/Skolas olimpiādi rīkot līdz 2013.gada 19.janvārim (Uzdevumus gatavo paši skolotāji pēc LVIIMSA parauga un prasībām); 
    • II kārtu / pilsētas- rajona olimpiādi līdz 2013.gada 23.februārim. (Uzdevumus gatavo paši skolotāji pēc LVIIMSA parauga un prasībām). 
    • III kārtu / Kurzeme (S.Treilība), Zemgale (L.Celma), Vidzeme (I.Šķendere), Latgale (I.Vanaga) rīkot līdz 23.martam. III un IV posmam uzdevumus gatavo LVIIMSA valde. 
    • IV kārta /Republikas olimpiāde notiks 2013.gada 12.aprīlī Rīgā, JVLMA; 
    • Pieteikums uz IV kārtu jānosūta elektroniski (aizpildot LVIIMSA mājaslapā ievietoto anketu) līdz 27.martam.

    Mūzikas klausīšanās / komponistu saraksts
    Jaunākā grupa (12-14 gadi) 

    Deju žanri: valsis, polka, menuets, polonēze, mazurka. 
    Komponisti: 
    J.Cimze - Rīga dimd, Krauklīt’s sēž ozolā;
    A.Jurjāns - Pūt, vējiņi, Kur tu skriesi, vanadziņi;
    J.Vītols - Gaismas pils;
    E.Ešenvalds - Dvēseles dziesma;
    J.S.Bahs - Tokāta un fūga re minorā ērģelēm, Badinērija;
    V.A.Mocarts - fragmenti no operas Burvju flauta, serenāde Mazā nakts mūzika;
    F.Šopēns - Lielais spožais valsis Mib mažorā, Etīde do minorā;
    P.Čaikovskis - fragmenti no baletiem Gulbju ezers, Riekstkodis;
    S.Prokofjevs - simfoniskā pasaka Pēterītis un vilks. 

    Vecākā grupa (15-18 gadi) 

    Mūzikas stilu un virzienu vēsturiskā secība, īss raksturojums: 
    senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, folklorisms, minimālisms; 
    džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, džezroks. 

    Komponisti: 
    J.Vītols - kora balāde Beverīnas dziedonis;
    A.Kalniņš - solo dziesma Brīnos es, simfoniskais tēlojums Mana Dzimtene;
    E.Melngailis - Jāņuvakars;
    P.Vasks - pūšaminstrumentu kvintets Mūzika aizlidojušiem putniem, Grāmata čellam solo;
    R.Dubra
    Z.Liepiņš - fragmenti no rokoperām Parīzes Dievmātes katedrāle, Lāčplēsis;
    A.Vivaldi - Pavasaris, Ziema no cikla Gadalaiki;
    G.F.Hendelis - Mesija;
    L.Bēthovens - Mēnesnīcas sonāte 1.daļa, 5.simfonija 1.daļa, 9.simfonija Oda priekam;
    F.Šūberts - dziesmas Forele, Meža ķēniņš, fragmenti no cikla Skaistā dzirnavniece. Ceļot. Liepa;
    K.Debisī - Meitene ar linu krāsas matiem, Mēness gaisma, Leļļu kekvoks;
    A.Šēnbergs - Mēness Pjero;
    Filips Glāss - Drumming, Clapping music. 


    II Latvijas mūzikas olimpiādes 2013 NOLIKUMS

    Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri 

    I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

    1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
    1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
    1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
    1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

    II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12.klases skolēni.

    Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās: 
    1. (jaunākā) grupa: 12–14 gadi; 
    2. (vecākā) grupa: 15–18 gadi.

    III Mūzikas olimpiādes organizatori: 


    IV Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta: 

    1.posms – skolas olimpiāde: 
    norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 19.janvārim; 
    olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs (LVIIMSA publicēs precīzas prasības un uzdevumu piemērus); 
    darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija; 

    2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde): 
    norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 23.februārim; 
    olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs; 
    olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju; 
    trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā trīs dalībniekus. 

    3.posms – vēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale): 
    norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 23.martam; 
    olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild Latgalē – Līvāni, Vidzemē – Cēsis, Kurzemē – Ventspils, Zemgalē – Jelgava. 
    olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju; 

    Pieteikums II Latvijas mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta elektroniski līdz 2013.gada 25.martam aizpildot mājas lapā ievietoto anketu.

    4.posms – valsts olimpiāde:

    norises laiks un vieta – 2013. gada 12.aprīlis, K.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA 123.telpā; 
    olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Kompozīcijas katedru; 
    olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā žūrijas komisija; 
    žūrijas komisija izvērtē rezultātus un atlasa katrā vecuma grupā, katrā kategorijā, katrā olimpiādes daļā divus (vai trīs) labākos dalībniekus. 

    V Olimpiādes saturs 

    Olimpiāde notiek trijās daļās.
    I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski), dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm 

    Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
    1. Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu),
    2. dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).
    II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) 

    Brīvas izvēles tautasdziesmu dalībnieks izpilda a cappella vai ar bez noteiktas skaņas augstuma instrumentu. Tautasdziesmas 3-4 pantus dalībnieks izpilda no galvas. 

    (Piebilde - tautasdziesmas nošu teksts 2 eksemplāros jāiesniedz olimpiādes dienā pirms uzstāšanās)

    III. Savas kompozīcijas atskaņošana 

    Oriģinālkompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes, tā var būt oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare. Tā var būt arī radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija. 

    (Piebilde - dalībnieks pats ir atbildīgs par izpildītāju sastāva nodrošināšanu savas kompozīcijas atskaņošanai olimpiādes 4.posmā, nošu teksts Sibelius formātā 2 eksemplāros jāiesniedz olimpiādes dienā pirms uzstāšanās.)

    6. Vērtēšanas kritēriji: 

    Atbilstība uzdevuma nosacījumiem; zināšanas tēmas ietvaros; izpildījuma kvalitāte; emocionalitāte un artistiskums; kompozīcijas oriģinalitāte.

    Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām: 
    labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; 
    labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; 
    interesantākā oriģinālkompozīcija. 

    Katrā olimpiādes daļā ir iespējas iegūt I, II un III pakāpes diplomu.

    [Piezīme] Olimpiādes dalībnieku pieteicēji apliecina, ka neiebilst pret olimpiādes video vai audio ierakstu izmantošanu nekomerciālos nolūkos.

    Pielikums:
    II Latvijas mūzikas olimpiādes 2013 Muzicē un saceri dalībnieka pieteikuma anketa 
    Novads, pilsēta vai novadu apvienība:
    Skolēna vārds, uzvārds:
    Klase/vecuma grupa:
    Mūzikas skolotāja vārds, uzvārds:
    Mūzikas skolotāja kontakttālrunis, e-pasts:
    Koncertmeistara vārds, uzvārds:
    Olimpiādes dalībnieka repertuārs:
    Tautasdziesmas nosaukums:
    Oriģinālkompozīcijas nosaukums:
    Oriģinālkompozīcijas teksta autors (vārds, uzvārds):
    Oriģinālkompozīcijas hronometrāža:
    Iegūtais vērtējums 3.olimpiādes posmā:
    Datums:

    Nav komentāru:

    Ierakstīt komentāru