pirmdiena, 2012. gada 31. decembris

Laimīgu Jauno gadu!

Lai Jaunais gads ir skaists kā Vidzeme, līdzens kā Zemgale, dziesmots kā Latgale un bagāts kā Kurzeme!
Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā, ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu, ar kuru var droši caur puteņiem iet.
(K. Apšukrūma)


LVIIMSA visiem biedriem, sadarbības partneriem un domubiedriem vēl veiksmīgu, radošu un mīlestības pilnu Jauno, 2013. gadu!

ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Skaņdarbu saraksts II Latvijas mūzikas olimpiādei

Jaunākā grupa (12-14 gadi) 

Deju žanri: valsis, polka, menuets, polonēze, mazurka.
Komponisti: 
J.Cimze - Rīga dimd, Krauklīt’s sēž ozolā;
A.Jurjāns - Pūt, vējiņi, Kur tu skriesi, vanadziņi;
J.Vītols - Gaismas pils;
E.Ešenvalds - Dvēseles dziesma;
J.S.Bahs - Tokāta un fūga re minorā ērģelēm, Badinērija;
V.A.Mocarts - fragmenti no operas Burvju flauta, serenāde Mazā nakts mūzika;
F.Šopēns - Lielais spožais valsis Mib mažorā, Etīde do minorā;
P.Čaikovskis - fragmenti no baletiem Gulbju ezers, Riekstkodis;
S.Prokofjevs - simfoniskā pasaka Pēterītis un vilks.


Vecākā grupa (15-18 gadi)

Mūzikas stilu un virzienu vēsturiskā secība, īss raksturojums: 
senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, folklorisms, minimālisms; 
džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, džezroks.

Komponisti: 
 J.Vītols - kora balāde Beverīnas dziedonis;
A.Kalniņš - solo dziesma Brīnos es, simfoniskais tēlojums Mana Dzimtene;
E.Melngailis  - Jāņuvakars;
P.Vasks - pūšaminstrumentu kvintets Mūzika aizlidojušiem putniem, Grāmata čellam solo;
R.Dubra
Z.Liepiņš - fragmenti no rokoperām Parīzes Dievmātes katedrāle, Lāčplēsis;
A.Vivaldi - Pavasaris, Ziema no cikla Gadalaiki;
G.F.Hendelis - Mesija;
L.Bēthovens - Mēnesnīcas sonāte 1.daļa, 5.simfonija 1.daļa, 9.simfonija Oda priekam;
F.Šūberts - dziesmas Forele, Meža ķēniņš, fragmenti no cikla Skaistā dzirnavniece. Ceļot. Liepa;
K.Debisī - Meitene ar linu krāsas matiem, Mēness gaisma, Leļļu kekvoks;
A.Šēnbergs - Mēness Pjero;
Filips Glāss - Drumming, Clapping music.

otrdiena, 2012. gada 27. novembris

Noslēdzies pirmais konkurss jaunajiem mūzikas skolotājiem

Konkurss risinājās 23. un 24. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kurā piedalījās pieci studenti, jaunie mūzikas skolotāji no Daugavpils, Liepājas un Rīgas mūzikas pedagoģijas fakultātēm.

Rita Keiša (Daugavpils Universitāte)
Agnese Čīče (Liepājas Universitāte)
Laura Pastare (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
Justīne Voitkeviča (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Ieva Sproģe (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)

otrdiena, 2012. gada 20. novembris

Konkurss Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā...

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
2012. gada 23.- 24. novembrī notiks konkurss 
Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā...

Konkursa norise: 

Piektdien, 24. novembrī (123.telpā)
plkst. 10.00 atklātās nodarbības ar 5. klasi
plkst.12.30 atklātās nodarbības ar 7.klasi

Sestdien, 25.novembrī (205.telpā)
plkst. 10.00 interaktīvā zināšanu un taktikas spēle „Garā pupa”
plkst. 13.30 noslēgums

Konkursā piedalās: 

Rita Keiša (Daugavpils Universitāte)
Agnese Čīca (Liepājas Universitāte)
Laura Pastare (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
Kristīne Pore (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
Justīne Voitkeviča (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Ieva Sproģe (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)

Mārupes vidusskolas 5. klases skolēni (skolotāja Ilze Vilde)
Rīgas 6. vidusskolas 7.klases skolēni (skolotāja Nataļja Zamišļajeva) 

sestdiena, 2012. gada 10. novembris

Ritmikas seminārs

Latvijas Ritmikas biedrība aicina  ritmikas, mūzikas un deju pasniedzējus, kā arī citus interesentus piedalīties seminārā,
kurš notiks
 • svētdien, 2012.gada 25. novembrī 
 • Kalnciema ielā 10/12 Rīgas Doma kora skolā (ieeja no pagalma)
 • sākums plkst.10:00
Programmā: 
 1. 10.00-11.30 Jaunumi no Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas konferences Hāgā.         (Dace Kravale);
 2. 11.45-13.15 Jaunumi no Dalkroza kursiem Lielbritānijā un Orfa kursiem Somijā.            (Anna Fogelmane);
 3. 13.30-14.30 Fona kustības bērnu dziesmām. Tradicionāla ritmikas stunda sākumskolā.    (Ieva Rudzīte).
Pieteikšanās semināram elektroniski ritmika@live.com līdz 16. novembrim, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darba vietu un apmaksas veidu.

otrdiena, 2012. gada 6. novembris

Atklāta vēstule Latvijas masu medijiem

Jūsu uzmanībai Mg. Paed. Laimas Lasmanes un JVLMA asoc. prof. Arvīda Platpera atklātā vēstule Latvijas masu medijiem un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim 

(Kulturasdiena.lv. 2012. gada 5. novembris 16:11)
Sagaidot XXV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkus (2013), pasaules koru Olimpiādi (2014) Rīgā, kā pārsteigums atklājas Latvijas IZM sagatavotais dokuments - MK noteikumu projekts Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem 26.pielikuma saturu (iesniedzējs Izglītības un zinātnes ministrija, projekts VSS-1078) grozījumiem. 

Latvijas mūzikas skolotāji, vecāki un skolēni, un iepretim - dažu "IZM speciālistu" kārtējais "darbs" mūzikas izglītības un vispār mākslas priekšmetu izglītības sagraušanā. Apbrīnas vērts ir IZM speciālistu mērķtiecīgums šajā jomā: 1992.gadā mācību priekšmetu "Mūzika" atcēla vidusskolās, tad mācību priekšmets "Koris" tika izņemts no skolu mācību stundu saraksta, iekļaujot to interešu izglītības sadaļā, tagad jaunajā projektā mūzikas stundu skaita samazinājums 1.-6.klasēs - par 50 procentiem... 


Mākslas priekšmetiem – mūzikai, vizuālajai mākslai – viena stunda nedēļā! Bez mākslas priekšmetiem nav iespējama vispusīgas personības izveide. Ar vienu stundu nedēļā nebūs iespējams pat radīt priekšstatu par kultūras norisēm gan Latvijā, gan Eiropā, kur nu vēl to padziļināti apgūt. 

pirmdiena, 2012. gada 5. novembris

Lētas aviobiļetes!

Ja Tu domā, vai doties uz 21.EAS (Eiropas Mūzikas skolotāju asociācija) konferenci Lēvenē, Beļģijā, tad ŠODIEN ir pēdējais laiks pasūtīt avio biļeti par ļoti saprātīgu cenu!

Atgādinu, ka EAS konference 2013 notiks no 13.-16.februāra. Lidosim kopā!
AirBaltic lidojumu izpārdošana

piektdiena, 2012. gada 2. novembris

LVIIMSA PRET mūzikas stundu samazināšanu!


Latvijas Republikas Ministru kabinetam, 
Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Valsts sekretāru sanāksmei

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas padomes

Lēmums.

     Iepazīstoties ar projektu "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" VSS-1078 un MK noteikumu projekta 26.pielikumu, Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu Mūzikas skolotāju asociācijas padome pauž neizpratni par mūzikas stundu skaita samazināšanu sākot ar nākošo mācību gadu.
Šajā sakarā ir vairāki iebildumi:

1. Nebūs iespējams realizēt Valsts noteiktos pamatizglītības standartu un programmas galvenos mērķus un uzdevumus, lai izglītojamos sagatavotu izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā, kā tas minēts dokumentā (Skat.2.). Ja mainās mūzikas stundu skaits, ir pilnībā jāmaina mācību saturs, kurš ir iestrādāts līdzšinējos mācību līdzekļos un mācību programmās, jo ar samazinātu stundu skaitu to nav iespējams realizēt. Vai tiešām valstij ir tik daudz līdzekļu, lai izstrādātu jaunus standartus, mācību programmu un mācību līdzekļus?

2. Atsaucoties uz Valsts pamatizglītības standartā publicēto tēzi par to, ka Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt iespēju paplašināti un padziļināti apgūt valodu un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetus, pilnveidot prasmi orientēties mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskajās attiecībās, padziļināti izprast latviešu tautas un citu tautu kultūru Eiropas un pasaules kultūras kontekstā – secinām: ar vienu mūzikas stundu nedēļā nav iespējams pat radīt priekšstatu par kultūras norisēm gan Latvijā, gan Eiropā, kur nu vēl to padziļināti apgūt.

3. Līdz ar dažādu mācību stundu skaita pieļaušanu viena un tā paša mācību priekšmeta apguvei skolēniem būs nevienlīdzīgas iespējas attīstībā, ja vienā skolā mūziku mācīs ar vienu stundu nedēļā, bet citā - ar 2. Atsevišķi skolēni līdz ar to nesaņems pilnvērtīgu, vispusīgu un Valsts pamatizglītības standartam atbilstošu izglītību.

4. Samazinot mūzikas stundu skaitu tiks apdraudēta Dziesmu svētku tradīcija. Kas notiks ar mūsu nozīmīgāko kultūras mantojumu – Latvijas Dziesmusvētkiem, ja skolēniem netiks izkopta dziedātprasme, kas prasa gan no skolotājiem, gan skolēniem nopietnu un intensīvu metodisko darbu? Šīs prasmes attīstīšanai nepieciešamajā līmenī vajadzīgas vismaz 2 mācību stundas posmā no 1. – 6. klasei – kā tas līdz šim ir bijis. Atgādinām pasaulē atzītu zinātnieku (Berry, C., Ericsson,K.A., Gardner,H. u.c.) pētījumus, ka mūzika un muzicēšana attīsta abas smadzeņu puslodes (tai ir svarīga nozīme gan emocionālajā, gan intelektuālajā izaugsmē). Mūzika ir nepieciešama vispusīgai personības attīstībai.

5. Izmaiņas stundu skaitā maina atalgojuma nosacījumus mūzikas skolotājiem. Jaunie mūzikas speciālisti nespēs nodrošināt mācību slodzi nedēļā, līdz ar to turpināsies skolotāju izceļošana no Latvijas. Stundu skaita samazinājums mūzikai arī apdraud lauku un mazpilsētu skolu mūzikas tradīcijas.

Lūdzam apturēt minēto MK noteikumu izskatīšanu un tālāku virzīšanu, kā arī iesaistīt to labošanā pedagogu profesionālās organizācijas, kuras šī MK projekta sagatavošanā netika iesaistītas.

Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu Mūzikas skolotāju asociācijas padomes priekšsēdētāja
Rūta Kanteruka

otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

Mūzikas olimpiādes uzdevumu paraugi

Cienījamie kolēģi,
Kā solīts, zemāk atradīsiet Latvijas Mūzikas olimpiādes solfedžo un ritma uzdevumu paraugus jaunākajai grupai.

Sagatavotais dokuments ir PDF formātā, tāpēc nebūs problēmu to atvērt.

P.S. Notis un ritma piemēri rakstīti, izmantojot bezmaksas mūzikas fontus, kurus atradīsiet LVIIMSA mājaslapā, sadaļā Dažādas saites - nošu fontu programma. Varat tos lejupielādēt savā datorā un gatavot līdzīgus uzdevumus.
Uzdevumu paraugi jaunākajai grupai šeit

Drīzumā sekos arī uzdevumu paraugi vecākajai grupai.

Tāpat Jūsu uzmanībai Mūzikas klausīšanās - komponistu saraksts
un būtiskākās izmaiņas Mūzikas olimpiādes nolikumā

Šoreiz ļoti lūdzu Jūs sūtīt komentāru - cik noderīgi ir šie sagatavotie piemēri, vai noderētu arī kāds mūzikas klausīšanās darba lapas piemērs? Mīļie mūzikas skolotāji, Jūs taču gatavojāt uzdevumus I Latvijas Mūzikas olimpiādes skolas posmiem. Lūdzu, sūtiet tos uz muzikasskolotajiem@gmail.com, lai varam cits citam palīdzēt!

pirmdiena, 2012. gada 29. oktobris

LPMIA konferences dienas kārtība


Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija 

sadarbībā ar Rīgas interešu izglītības metodisko centru un Mācību un atpūtas centru INDIGO 
rīko 
III starptautisko zinātniski metodisko konferenci 

„TRADICIONĀLĀ KULTŪRA MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ”.

Kad: 2012.gada 31.oktobris – 1.novembris.
Kur: Rīga, VEF Kultūras pils.

Reģistrācija no plkst 8.30, sākums 9.30

Atgādinu, ka 10 LVIIMSA biedriem, iepriekš sazinoties ar pmia@pmia.lv, ievērojama atlaide konferences dalības maksai!

Konferences Dienas kārtība šeit!

ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris

Vecāku izglītošanas un sadarbības projekts “Parent-to-Parent”

Biedrība „Latvijas Vecāku kustība” (LVK) ir uzsākusi “NordPlus Adult” līdzfinansētu Vecāku izglītošanas un sadarbības projektu “Parent-to-Parent” (“Open Parents”) realizāciju. Projekta ietvaros tiek veikta situācijas izpēte un analīze vecāku izglītošanas jomā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Šī projekta galvenais mērķis ir uzlabot vecāku izglītības pieejamību, kvalitāti un veicināt inovācijas vecāku izglītošanā Baltijas valstīs, apmierinot jaunās un mainīgās vajadzības, lai veidotu atbildīgu, aktīvu un radošu sabiedrību.

Vecāku aptauja vienlaicīgi norisinās visas Baltijas valstīs un tā izstrādāta vecākiem, kas interesējās par vecāku izglītošanās un sadarbības iespējām. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja atbalstīsiet mūs, atveltot anketas aizpildīšanai pāris minūtes!

Anketu atradīsiet šeit:
Atbildes gaidīsim līdz 2012.gada 6.novembrim.

Jau iepriekš sakām lielu paldies par Jūsu laiku un godīgo viedokli!

P.S. Būsim pateicīgi, ja šo informāciju pārsūtīsiet arī citiem vecākiem!

Ar cieņu,
Latvijas Vecāku kustība
www.tautasskola.lv
Mēs esam, jo mūsu bērni būs pēc mums!

otrdiena, 2012. gada 23. oktobris

LVIIMSA biedriem - atlaide LPMIA konferencei

Ar prieku informējam, ka LVIIMSA un LPIMA noslēgušas sadarbības līgumu, kas paredz dažādas sadarbības formas, tai skaitā iespēju abu pušu biedriem apmeklēt pasākumus un konferences par "draudzīgām" cenām.
Šajā gadījumā - 10 LVIIMSA biedriem ir iespēja apmeklēt LPIMA rīkoto konferenci par 3LVL par vienu dienu - tādu pašu maksu kā LPIMA biedriem.

Interesenti, sūtiet e-pastu Aijai Ozolai  (vai zvaniet  +371 26476910). 
Pirmie 10 LVIIMSA biedri saņems atlaidi dalības maksai!

Norises laiks: 2012.gada 31.oktobris – 1.novembris.

Konferences organizators: Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija (http://www.pmia.lv)
Konferences tēma: „TRADICIONĀLĀ KULTŪRA MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ”
Norises vieta: Rīga, VEF Kultūras pils.

Mērķis: sekmēt zinātnisko atziņu un pedagoģiskās pieredzes izplatīšanu, aktualizējot tradicionālās kultūras integrēšanu pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības mācību saturā. 
Uzziņām: e-pasts pmia@pmia.lv, tālrunis +371 26476910. 

Darba sekcijas: 
 • Latviešu un cittautu folkloras loma skolēnu muzikālajā attīstībā (31.oktobris); 
 • Latviešu un cittautu tradicionālie svētki un muzikālais repertuārs pirmsskolā  (31.oktobris); 
 • Tradicionālā kultūra pirmsskolas izglītības mācību saturā (1.novembris); 
 • Latviešu un cittautu folklora muzikālās darbības veidos pirmsskolā (1.novembris). 

ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Aizkraukles novada ģimnāzijas koris „De Cantare” Moldāvijā

Aizkraukles novada ģimnāzijas koris De Cantare atgriezies no 5. starptautiskais kora mūzikas festivāla „A ruginit frunza din vii”. 

decantare moldova1.jpg

Starptautiskās Mūzikas olimpidādes uzdevumi

Jūsu uzmanībai I Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 2012 Tallinā uzdevumi jaunākajai grupai - skolēna darba lapa latviešu valodā.
Jaunākās grupas atbilžu lapa angļu valodā.
Vecākās grupas uzdevumi latviešu valodā.
Vecākās grupas atbilžu lapa angļu valodā.

Orff seminārs

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar mācību centru "Eventus", Orff mūzikas studiju un Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu 
2012.gada 28.-29.oktobrī Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā Rīgā, Stūrmaņu ielā 31

organizē 14. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.» 
Piedalīties aicināti:
 • mūzikas skolu sagatavošanas un jaunāko klašu solfedžo pasniedzējus, 
 • pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājus,
 • interešu izglītības iestāžu mūzikas pedagogus. 
Semināru vada:
Maskavas pedagoģe praktiķe Tatjana Tjutjunnikova, programmas „Elementārā muzicēšana ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem" autore, vairāku grāmatu un metodisku līdzekļu autore, mākslas zinātņu doktore (www.orff.ru)

Dzintars Vīksna – perkusionists, diplomēts sitaminstrumentu speciālists, vieslektora statusā vada nodarbības Orff mūzikas studijā un dažādās Latvijas vidusskolās. Bungu apļa metodikas ieviesējs Latvijā. Ir izveidojis dažādus muzikālus projektus, piemēram, Pulsa efekts.

Elīna Lūse – Rīgas Kultūru vidusskolas un Montesori pirmsskolas "Bambino" mūzikas skolotāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja. Studējusi  Orfa pedagoģiju Štutgartes mūzikas augstskolā un Zalcburgas Orfa institūtā.

RIIMC seminārs mūzikas skolotājiem

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) aicina Rīgas sākumskolas mūzikas skolotājus apmeklēt semināru „ Aizraujošs ceļojums uz mēness”.

Kad: Piektdien, 26.10.2012. plkst.15.30 – 17.00
Kur: Rīgas Kultūru vidusskolā, Rīga, Ganību dambis 7

Lektore Elīna Lūse palīdzēs rast priekšstatu par Vācu mūzikas pedagoga Kalra Orfa netradicionālām mūzikas mācīšanas metodēm un veicināt mūzikas pedagogus veidot radošas un interesantas mūzikas nodarbības.

Nodarbību apjoms 2 stundas

Dalību pieteikt RIIMC galvenajai speciālistei Ivetai Razumovskai iveta.razumovska@riga.lv vai pa tālruni 67105534

piektdiena, 2012. gada 5. oktobris

Sveiciens Vispasaules skolotāju dienā!

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija sūta muzikālu sveicienu visiem 180 biedriem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem! 

Paldies par mūziku,
Par dziesmām, ko dziedu,
Paldies par prieku, ko tās man sniedz!
Kurš gan varētu dzīvot bez mūzikas? Es patiesi jautāju -
Kas būtu dzīve bez mūzikas?
Bez dziesmām, bez dejām... kas būtu mēs?
Tāpēc es saku - Paldies par mūziku!
Paldies, ka man to devi!

trešdiena, 2012. gada 3. oktobris

II Latvijas mūzikas olimpiādes 2013 NOLIKUMS

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri 

I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12.klases skolēni.
Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās:
1. (jaunākā) grupa: 12–14 gadi; 
2. (vecākā) grupa: 15–18 gadi.

III Mūzikas olimpiādes organizatori:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.


pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris

LPMA jaunumi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

Cienījamie Latvijas Pirmsskolas mūzikas asociācijas biedri un interesenti! 

Piedāvājam Jums informāciju par asociācijas rudens aktualitātēm.
Detalizētākai informācijai: PMIA mājas lapā, tālr. 26476910.

Atsaucoties daudzu asociācijas biedru un konferenču dalībnieku priekšlikumam, par vienu no šī mācību gada prioritātēm izvirzīta norišu organizēšana reģionos. Novembrī plānota pieredzes apmaiņa Aizkrauklē, februārī – Bauskā, martā – Pastendē. 

Lūdzam pedagogus no Rīgas un Latvijas reģioniem piedāvāt pieredzes apmaiņas aktivitātes visam mācību gadam (nodarbību, pasākumu vērošanu, radošu darbnīcu pedagogiem u.c.) savās izglītības iestādēs, lai varam organizēt pieredzes apmaiņu vismaz reizi mēnesī. Priecāsimies, ja Jūsu izglītības iestādes vadība atbalstīs Jūsu un mūsu kopējos centienus.

Pedagogi, kuri mācību gada laikā iesaistījušies trijās pieredzes apmaiņas aktivitātēs, saņem profesionālās pilnveides kursu apliecību „Risinājumi muzikālās darbības organizēšanai pirmsskolā” (12 stundas).

Cienījamie asociācijas biedri un studenti!
Tuvojas asociācijas III zinātniski metodiskā konference „Tradicionālā kultūra mūsdienīgā izglītībā”.

sestdiena, 2012. gada 29. septembris

Nāc, ieklausies orķestrī „Rīga”!

2009./2010. mācību gadā Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” aizsāka koncertciklu Nāc, ieklausies orķestrī „Rīga”! ar mērķi izglītot un paplašināt bērnu redzesloku par pūtēju orķestra mūzikas daudzveidību un dažādu instrumentu spēli, kā arī pilnveidot skolēnu garīgo un emocionālo pasauli ar mūzikas pārdzīvojuma spēku.
Arī 2012./2013. mācību gadā koncertcikls Nāc, ieklausies orķestrī „Rīga”! turpināsies ar četriem koncertiem. Koncerti notiks trešdienās plkst. 12.00 un 14.00 Kronvalda bulvārī 8, zālē 2. stāvā.

 1. Koncertcikla pirmais koncerts “Spēlēsim komponistus!” 17. oktobrī būs aizraujošs stāsts par to, kā skaņas pārtop mūzikā. Vai katra skaņa jau ir mūzika, kā rodas melodija, kā skan dažādi sitaminstrumenti un – vai arī katrs klātesošais var sacerēt mūziku? Koncertā piedalīsies gan Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga”, gan sitaminstrumentu ansamblis. 

pirmdiena, 2012. gada 24. septembris

Mūzikas klausīšanās saraksts

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 organizētāji ir sagatavojuši sekojošu mūzikas klausīšanās sarakstu:

Jaunākā grupa (12-14 gadi) 
Deju žanri: valsis, polka, menuets, polonēze, mazurka.

Komponisti: J.Cimze, A.Jurjāns, J.Vītols, E.Ešenvalds, J.S.Bahs, V.A.Mocarts, F.Šopēns, P.Čaikovskis, S.Prokofjevs. 

Vecākā grupa (15-18 gadi)
Mūzikas stilu un virzienu vēsturiskā secība, īss raksturojums: senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, folklorisms, minimālisms; džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, džezroks.

Komponisti: J.Vītols, A.Kalniņš, E.Melngailis, P.Vasks, R.Dubra, Z.Liepiņš, A.Vivaldi (Gadalaiki), G.F.Hendelis (Mesija), L.Bēthovens (Mēnesnīcas sonāte 1.daļa, 5.simfonija 1.daļa, 9.simfonija Oda priekam), F.Šūberts (dziesmas, cikls Skaistā dzirnavniece), K.Debisī (Meitene ar linu krāsas matiem, Mēness gaisma, Leļļu kekvoks), A.Šēnbergs (Mēness Pjero), Filips Glāss (Drumming, Clapping music).

Pentatonika

Māciet skolēniem pentatoniku?
Izmēģināju šo ar 4. klases skolēniem, visiem ļoti patika! Pat divbalsīgi - tikai tad jāuzvelk kājās divas dažādas zeķes. Bobby McFerrin - Tas ir to vērts!

P.S. Ja Tev ir kaut kas interesants, radošs, jauns jeb labi aizmirsts vecais, kas varētu noderēt kolēģiem, sūti uz muzikasskolotajiem@gmail.com
Padalīsimies!

otrdiena, 2012. gada 18. septembris

21.EAS konference Beļģijā

Eiropas Mūzikas skolotāju asociācija (EAS) 
aicina piedalīties 21.EAS/ISME konferencē
no 2013.gada 13.-16.februāra Beļģijā.


Konferences tēma: Reflektīvs mūzikas skolotājs
Skatīt video

Šī konference vienlaikus būs arī ISME - Starptautiskās Mūzikas izglītības biedrības - reģionālā konference. Tas nozīmē, ka Beļģijā pulcēsies lektori, profesori, mūzikas skolotāji, domubiedri ne tikai no Eiropas, bet visas pasaules.

Reģistrējies konferencei šeit


piektdiena, 2012. gada 14. septembris

Konkurss topošajiem mūzikas skolotājiem

JVLMA Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar LVIIMSA 
2012.gada 23.- 24. novembrī rīko konkursu
Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā...


Konkursa nolikums 


Video no I Starptautiskās mūzikas olimpiādes

Jūsu uzmanībai Irēnas Nelsones veidota filma par I Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 2012 Tallinā norisi.
Filmas garums - 20min.


Pilns ieraksts skatīt šeit.


Vairāk par I Starptautisko Mūzikas olimpiādi Tallinā lasi šeit vai meklē emuāra arhīvā aprīļa mēnesī.

otrdiena, 2012. gada 11. septembris

Esi viens no mums!

LVIIMSA valde jau ir sākusi darbu pie II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013
(II LMuO) sagatavošanas darbiem un aicina ikkatru interesentu piedalīties šajā procesā!
Mēs ļoti labi apzināmies I LMuO veiksmes un neveiksmes un esam izdarījuši secinājumus, lai olimpiādes norisi maksimāli uzlabotu.
Paldies tiem dažiem skolotājiem, kas atrada laiku un aizpildīja refleksijas formu jau martā. Jūsu ieteikumi ir ņemti vērā un ieviesti II LMuO nolikumā.
Pārējiem ir iespēja Refleksiju par I Latvijas Mūzikas olimpiādi 2012 
aizpildīt šeit.

svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu kori un vokālie ansambļi aicināti piedalīties konkursā!
Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursa nolikums 

Mērķis:
Nodrošināt mūzikas skolu koru un ansambļu darbības procesa nepārtrauktību;
Veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību.

Norises laiks: 2013. gada 8.,9 marts

Norises vieta: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Rīkotāji un organizatori:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra,
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA)

Pieteikuma anketa atrodama šeit un tiks pieņemta līdz 2012. gada 1.decembrim. 

sestdiena, 2012. gada 8. septembris

Berlīnes Filharmoniķu koncertieraksti

Mūzikas skolotāj,

Berlīnes filharmoniķi piedāvā izglītojošu programmu EXPLORE CLASSICAL MUSIC! jeb Iepazīsti klasisko mūziku

Ik gadu 500 skolas var saņem 1 gada piekļuvi Berlīnes filharmoniķu koncertu arhīvam bezmaksas. Tā ir lieliska iespēja  un izcila kvalitāte mūzikas klausīšanās stundām.

Ja šis piedāvājums Tevi interesē, informācija angļu valodā un pieteikuma anketa šeit Nenokavē - tikai līdz 15.oktobrim!


otrdiena, 2012. gada 4. septembris

Tradicionālā kultūra mūsdienīgā izglītībā

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija rīko III zinātniski metodisko konferenci 
„TRADICIONĀLĀ KULTŪRA MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ”. 

Konferences organizators: Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija (http://www.pmia.lv)
Norises laiks: 2012.gada 31.oktobris – 1.novembris.
Norises vieta: Rīga, VEF Kultūras pils. 
Mērķis: sekmēt zinātnisko atziņu un pedagoģiskās pieredzes izplatīšanu, aktualizējot tradicionālās kultūras integrēšanu pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības mācību saturā. 
Uzziņām: e-pasts pmia@pmia.lv, tālrunis +371 26476910. 

Dalībnieki: 
- izglītības praktiķi un zinātnieki; 
- vispārējās izglītības mūzikas skolotāji; 
- mūzikas, dejas un mākslas jomas interešu izglītības pedagogi; 
- pirmsskolas mūzikas skolotāji; 
- pirmsskolas skolotāji, 
- augstskolu mācībspēki un studenti. 

Darba sekcijas: 
 • Latviešu un cittautu folkloras loma skolēnu muzikālajā attīstībā (31.oktobris); 
 • Latviešu un cittautu tradicionālie svētki un muzikālais repertuārs pirmsskolā  (31.oktobris); 
 • Tradicionālā kultūra pirmsskolas izglītības mācību saturā (1.novembris); 
 • Latviešu un cittautu folklora muzikālās darbības veidos pirmsskolā (1.novembris). 

piektdiena, 2012. gada 31. augusts

Šeit ir darbs!

Privātā vidusskola "Klasika" aicina darbā profesionālu, radošu mūzikas skolotāju. www.klasika.edu.lv
tel. 67545584; 28643874

sestdiena, 2012. gada 25. augusts

13. starptautiskais seminārs «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

2012.gada 21.-24. augustā biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs", Orff mūzikas studija un mācību centrs "Eventus" organizēja 13. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.» 

Ievērojamās igauņu pedagoģes-praktiķes Monika Pullerits un Tuuli Jukk šogad tālākizglītības programmas "Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti" ietvaros piedāvāja 2 dažādu tēmu seminārus.

piektdiena, 2012. gada 10. augusts

Konkurss par mācību līdzekļu digitalizāciju

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā projektu konkursā par inovāciju īstenošanu izglītībā saņemti 200 izglītības iestāžu, pašvaldību izglītības pārvalžu, biedrību un nodibinājumu pieteikumi par kopējo summu LVL 2,3 milj. 13 projekti ir par metu izstrādi, savukārt 187 - par digitālu mācību materiālu izveidi.

trešdiena, 2012. gada 8. augusts

Balsojuma par LVIIMSA Logo izvēli rezultāts

Balsošana notika no 5.līdz 22.jūnijam un kopumā tika saņemtas 44 balsis. No piedāvātajiem pieciem variantiem visvairāk balsis saņēma variants nr.5. Paldies par atsaucību!

pirmdiena, 2012. gada 16. jūlijs

Vasaras nometne 2012

Sakarā ar nepietiekamo interesentu skaitu LVIIMSA Vasaras nometne 2012 NENOTIKS!

LVIIMSA valdes vārdā vēlu jauku un relaksējošu vasaras atpūtu!

trešdiena, 2012. gada 20. jūnijs

13. starptautiskais seminārs «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar Orff mūzikas studiju un mācību centru "Eventus" 2012.gada 21.-24. augustā organizē 13. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

Ievērojamās igauņu pedagoģes-praktiķes Monika Pullerits un Tuuli Jukk šogad tālākizglītības programmas "Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti" ietvaros piedāvās 2 dažādu tēmu seminārus.

otrdiena, 2012. gada 5. jūnijs

LVIIMSA Logo

LVIIMSA piedāvā Jūsu uzmanībai sekojošus logo variantus:Lūdzu, izvēlieties Jūsuprāt piemērotāko variantu un līdz 22.06.2012 balsojiet par to mājaslapas labajā malā izvietotajā anketā!

Ja Jums ir cits piedāvājums LVIIMSA Logo, lūdzu aprakstiet to sadaļā Komentāri vai sūtiet attēlu uz e-pastu muzikasskolotajiem@gmail.com

Iepriekš pateicamies!

pirmdiena, 2012. gada 4. jūnijs

Izskanējis „Mēs – pilsētai ceRīgai!”

2012. gada 2. jūnijā plkst. 17.00 Mežaparka Lielajā estrādē  izskanēja Rīgas vispārizglītojošo skolu un interešu Izglītības iestāžu koru un mazo mūzikas kolektīvu mūzikas svētku koncerts „Mēs – pilsētai ceRīgai!” 

Koncertu rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

trešdiena, 2012. gada 30. maijs

Izskanējis salidojums „Mēs lidosim!”


2012.gada 19.maijā Saldū, Kalnsētas parka estrādē izskanēja II Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim!”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada domi. 


Šāds salidojums skolu koru darbībā ir jauna tradīcija kopš 2007.gada, kad pirmais Latvijas skolu jaukto koru salidojums notika Daugavpils Stropu estrādē. Latvijas vidusskolu un ģimnāziju jaukto koru sadziedāšanās ir nozīmīgs notikums jauniešu kultūras dzīvē, tas ir apliecinājums UNESCO apstiprinātā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. 

otrdiena, 2012. gada 29. maijs

Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētki 1.-2.jūnijā


Koru kustība Latvijā ir ar senām un stabilām tradīcijām, kas vainagojas Dziesmu svētku tradīcijā. Tā aizsākusies 19.gadsimta otrajā pusē, amatieru koriem apvienojoties un dziedot kopkorī a cappella. Šī tradīcija kopta un attīstījusies, pilnveidojot dziedātāju mākslinieciskā snieguma līmeni. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākās 1960. gada 23. jūnijā Rīgā.

Rīgas zonālie skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki notika 1982.gadā, kas kuplināja Rīgas un pieRīgas bērnus un jauniešu uz kopējiem svētkiem Mežaparka estrādē.

trešdiena, 2012. gada 2. maijs

LVIIMSA biedru kopsapulce 2012

2012.gada 12.maijā plkst.11.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT kamerzālē notika Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas biedru kopsapulce.

Kopsapulces atklāšanā uzstājās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas koris Marijas Brazovskas vadībā (attēlā pie diriģenta pults Millera kungs).

Turpinot Āgenskalna VĢ kora pacilātajā gaisotnē, A.Platpers sveic Ilgu Šķenderi ar Atzinības krusta saņemšanu.

Asociācijas valdes priekšsēdētāja R.Kanteruka informēja par biedrības paveikto 2011./2012.gadā, minot gan veiksmes, gan identificētās problēmas.
Tika pieminēti sadarbības partneri un atbalstītāji. Uz doto brīdi asociācijā reģistrējušies 167 biedri un 1 institūcija. R.Kanteruka informēja, ka tiek strādāts pie biedra ID kartes izveidošanas, kas kalpos arī kā atlaižu karte. Tuvākajā laikā plānots sākt biedra naudu iekasēšanu 5 LVL apmērā gadā no individuāliem biedriem un 20 LVL gadā no institūcijām.

svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 4.diena / diplomi


1.Starptautiskajā mūzikas olimpiādē Tallinā, 6 Eiropas valstu konkurencē, Latvijas dalībnieki godam pārstāvēja savu valsti un guva sekojošus panākumus:

4 bronzas diplomus:
 1. Rebeka Ritene (Rīgas starptautiskā skola);
 2. Pauls Nartišs (Krāslavas pamatskola), Pauls ieguvis arī starptautiskās žūrijas simpātiju balvu par labāko kompozīciju jaunākajā grupā;
 3. Samanta Bernāte (Rīgas 45.vidusskola), Samanta ieguva arī speciālbalvu par labāko tautasdziesmas izpildījumu jaunākajā grupā;
 4. Rebeka Goba (Rīgas 45.vidusskola).
Beāte Locika no Daugavpils Saskaņas pamatskolas ieguva sudraba diplomu un speciālbalvu par labāko dziedāšanu no notīm.
Ar zelta diplomiem apbalvoti Laura Godiņa no Rīgas 6.vidusskolas, iegūstot 3.vietu jaunākajā grupā un Ēriks Zeps no Rēzeknes 5.vidusskolas, iegūstot godpilno 1.vietu vecākajā grupā. 
Ēriks ieguva arī 2 speciālbalvas - par zināšanām mūzikas teorijā un par labāko tautasdziesmas izpildījumu vecākajā grupā.

Laimīgais uzvarētājs un viņa skolotāja. Mēs visi ar Jums ļoti lepojamies!!!

Nākošā Starptautiskā mūzikas olimpiāde pēc 2 gadiem jārīko Latvijai. Tajā piedalīšoties jau daudz vairāk valstu mūzikas olimpiāžu uzvarētāji.

Ene Kangrom nodod 1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes "karogu" - ceļojošu trofeju Latvijai, kas 2014.gadā organizēs starptautisko mūzikas olimpiādi Rīgā.

Šāda olimpiāde Eiropā notika 1.reizi vēsturē. Mūsu skolēni bija vienreizēji un Latvijas vārds Eiropā ir izskanējis ļoti augstā muzikālā līmenī. LVIIMSA vārdā izsakām pateicību visiem skolotājiem, kas gatavoja skolēnus mūzikas olimpiādei, jo bez Jums tas nebūtu iespējams! Paldies!

Uz tikšanos Rīgā!

1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 3.diena

Piektdienā, 27.aprīlī Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijā plkst.10:00 no rīta jaunākās grupas dalībnieki un plkst 14:00 vecākās grupas dalībnieki izpildīja savas orģinālkompozīcijas.
Šodien Paula Nartiša Tango visus sajūsmināja.


Piektdienas vakara koncertā katrai no dalībvalstīm bija jāsagatavo mājasdarbs - savas valsts prezentācija.
Attēlā Igaunijas dalībnieki

Igauņi iesaistīja klātesošos tautas dejā. 

Viesi no "Improvizācijas planētas" - mācīja visus runāt savā - improvizācijas valodā. 

Divām dalībniecēm šajās dienās dzimšanas diena - arī mūsu Beātei Locikai. Daudz laimes!!!


Visi dalībnieki pēc koncerta - draudzīgi un gandarīti. 

piektdiena, 2012. gada 27. aprīlis

1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 2.dienas koncerts

Ceturtdienā, kad aiz muguras jau palicis uztraukums par sarežģīto mūzikas teorijas daļu, kā arī solfedžo un ritma vingrinājumu izpildījums, 1.Starptautiskās mūzikas olimpiādes dalībnieki sacentās dziedātprasmē. Skolēni pārsvarā izpildīja savas tautas dziesmas, gan a cappella, gan ar pavadījumu.

Vytautas Jusis no Lietuvas


 Jāatzīst, ka dalībnieki no Latvijas patīkami izcēlās ar skatuves kultūru un ne tikai! Ene Kangron pēc koncerta 1.daļas sarunā atzina, ka:"Kurš gan dziedāšanā var sacensties ar Latviešiem!"


Pauls Nartišs

Antti Puumala no Somijas

Rebeka Ritene

Jaunākās grupas dalībnieki no Latvijas

ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 2.diena

Ceturtdien, 26.aprīlī plkst.10.00 1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes dalībnieki divās vecuma grupās izpildīja savu pirmo svarīgo uzdevumu - mūzikas klausīšanos un teorētiskos jautājumus.
Jaunākās grupas dalībnieki.

Attēlā starptautiska žūrija: no kreisās: Satu Ristlakki (Somija), Gabriela Konkol (Polija), Ruta Girdzijauskiene (Lietuva) un Branka Rotar Pence (Slovēnija).


Attēlā vecākās grupas dalībnieki, tai skaitā Rebeka Goba, Beate Locika un Ēriks Zeps no Latvijas

1.Starptautiskā Mūzikas Olimpiādes 1.diena

Trešdien, 25.aprīļa pēcpusdienā Tallina ieradās 1.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 7 dalībnieki no Latvijas. Pēc reģistrēšanās dalībnieki devās uz Olimpiādes atklāšanas koncertu, kurā Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijas diriģēšanas un mūzikas pedagoģijas katedru studentu jauktais koris izpildīja Arvo Pērta un Veljo Tormisa mūziku.

1.Starptauatiskās Mūzikas olimpiādes idejas autore un organizētāja Ene Kangron sveica dalībniekus, vēlot veiksmes un jaunas pieredzes pilnas olimpiādes dienas.

ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Teātra pedagoģijas seminārs

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Orff mūzikas stūdiju un mācību centru "Eventus" organizē semināru:

„Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vispārējo un muzikāli radošo spēju attīstīšanā”

2012.gada 7.-10.jūnijā, Orff mūzikas studijā


Aicinām piedalīties pirmsskolas mūzikas skolotājus, ka arī visus interesentus (pirmsskolas, sākumskolas un speciālās izglītības pedagogus, interešu izglītības pedagogus).

pirmdiena, 2012. gada 2. aprīlis

Līdzbraucējiem un Tallinu!!!

Svarīga ziņa 1.Starptautiskās mūzikas olimpiādes Latvijas dalībnieku līdzbraucējiem!

Lai rezervētu vietu dzīvošanai tajā pašā viesnīcā, kur dalībnieki, lūdzu steidzami sūtiet savu vārdu un uzvārdu ar norādi accompanying person from Latvia uz  kadi.harma@gmail.com

ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

Pedagogi atbalsta līdzsvarotas reformas izglītībā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un Latvijas Pedagogu dome atbalsta reformas, kas līdzīgi Somijas pieredzei, izglītības procesa centrā nostāda cilvēka personību un tās līdzsvarotu attīstību, nevis drudžainu konkurenci starp izglītības iestādēm – cīnoties par skolēnam līdzi nākošo naudu.

LIZDA, LIVA, LPD prasības valdībai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un Latvijas Pedagogu dome pieprasa valdībai ar 01.09.2012. par 10% palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, atbilstoši par 10% palielinot valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām apjomu; ar 01.01.2013. palielināt finansējumu pedagogu, t.sk.akadēmiskā personāla, kā arī zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksai vēl par 10%.

piektdiena, 2012. gada 16. marts

1.Starptautiskā Mūzikas olimpiādes norise

1.Starptautiskā Mūzikas olimpiāde Tallinā, Igaunijā 2012.gada 25.-29.aprīlī. 


Norises vieta: 
Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmija. Adrese: 16 Rävala Str.; Tallinn.

Dalībnieku pieteikumi tiks pieņemti tikai līdz 2012. gada 2.aprīlim! Sīkāka informācija šeit

Reģistrācijas dienā:
Dalībniekam jāiesniedz īss (tautas)dziesmas satura apraksts angļu valodā kā arī orģinālkompozīcijas partitūra ar īsu tās aprakstu.

1.Starptautiskā Mūzikas olimpiāde

Uzmanību I Latvijas Mūzikas olimpiādes ZELTA DIPLOMU ieguvēji! Pieteikuma anketa dalībai 1.Starptautiskajā Mūzikas olimpiādē Tallinā, Igaunijā jānosūta līdz 2.aprīlim! Pieteikuma anketu meklēt šeit un aizpildītu sūtīt elektroniski Enei Kangron ene@ema.edu.ee

ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

Jaunumi no Valmieras

Pūtēju orķestrim "Si bemol" panākumi Vidzemes novada pūtēju orķestru skatē

Šī gada  9. martā Smiltenē notika Vidzemes novada pūtēju orķestru skate, kur Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris "Si bemol" (vadītājs Mārtiņš Birnis) C grupā ieguva I pakāpes diplomu un defile šovā II pakāpes diplomu.
Abās kategorijās ir izcīnīta iespēja startēt finālkonkursos 4. maijā Rīga un 25. maijā Jelgavā. 

Noskaidroti 9. Starptautiskā jauniešu koru festivāla laureāti

Šī gada 10. un 11. martā Valmierā norisinājās 9. Starptautiskais jauniešu koru festivāls. Tajā šogad piedalījās 14 kori un vokālie ansambļi. Jauniešu koru grupā 1.vietu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu koris „Atvars” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš), ģimnāziju un vidusskolu koru grupā uzvarēja Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris (mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols), savukārt vokālo ansambļu grupā 1.vietu ieguva vokālais ansamblis „Hörsinnig” no Valmieras sadraudzības pilsētas Halles (Vācija).

VISI I Latvija Mūzikas olimpiādes žūrijas komisijas vērtēšanas rezultāti

Cien. mūzikas skolotāji!

Pirms iepazīstaties ar visiem I Latvija Mūzikas olimpiādes žūrijas komisijas vērtēšanas rezultātiem, lūdzu izlasiet šo vēstuli.

Vispirms vēlreiz gribam izteikt pateicību visiem skolotājiem, kas gatavoja skolēnus olimpiādei, veltot savu brīvo laiku un enerģiju. Paldies Jums!
Otrkārt, mēs, I Latvija Mūzikas olimpiādes rīkotāji, esam izvērtējuši savas veiksmes un neveiksmes un izdarījuši vērtīgus secinājumus turpmākajām olimpiādēm. Tie ir sekojoši:

I Latvijas Mūzikas olimpiādes rezultāti

2012.gada 8.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) notika pirmā valsts mēroga Mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās 106 dalībnieki no visas Latvijas.
Olimpiādes mērķis bija aktualizēt mūzikas mācību priekšmeta nozīmību, paaugstināt mācību priekšmeta prestižu un radīt skolēniem un viņu pedagogiem radošu pieredzes apmaiņas iespēju.
Olimpiādes organizatori un sadarbības partneri:
JVLMA Mūzikas skolotāju katedra,
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA),
Valsts izglītības satura centrs (VISC).
Olimpiādes atbalstītāji:
Mūzikas instrumenti un iekārtas
Salons Mūzika
Mūzikas centrs
Apbalvotie skolēni:
Jaunākā B grupa:
1.vieta - Rebeka Ritene - Rīgas Starptautiskā skola
2.vieta - Matīss Lojāns - Līvānu 1.vidusskola
3.vieta - Anna Lase - Talsu Valsts ģimnāzija
3.vieta - Velta Liepa - Suntažu vidusskola

Vecākā B grupa:
1.vieta - Jānis Ziemelis - Aizkraukles novada ģimnāzija
2.vieta - Arvis Podiņš - Rojas vidusskola
3.vieta - Mārtiņš Androps - Pierīgas novadu apvienība

Jaunākā A grupa:
1.vieta- Ance Bārzdiņa - Rīgas 6.vidusskola
2.vieta - Pauls Nartišs - Krāslavas pamatskola
3.vieta - Samanta Bernāte - Rīgas 45.vidusskola
3.vieta - Laura Godiņa - Rīgas 6.vidusskola

Vecākā A grupa:
1.vieta - Beāte Locika - Daugavpils Saskaņas pamatskola
2.vieta - Ēriks Zeps - Rēzeknes 5.vidusskola
3.vieta - Rebeka Goba - Rīgas 45.vidusskola

Īpašās žūrijas nominācijas:
Par labāko tautas dziesmas "Stāvēju, dziedāju"  izpildījumu apbalvota Ieva Inne no Priekules vidusskolas
Par labāko orģinālkompozīciju apbalvots Ēriks Zeps no Rēzeknes 5.vidusskolas

Zelta diplomi dalībai Starptautiskajā olimpiādē Tallinā piešķirti:
Beātei Locikai,
Ērikam Zepam,
Ancei Bārzdiņai,
Rebekai Gobai,
Rebekai Ritenei,
Samantai Bernātei.

Praktiskais seminārs Rīgas mūzikas skolotājiem

2012. gada 30.martā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIMC) Kaņiera ielā 15, plkst.15.30 rīko paktisko semināru Rīgas mūzikas skolotājiem "Interaktīvās darba formas ar IT izmantošanu mūzikas stundās".Semināru vada Ilze Vilde. Dalības maksa - nav.

Pieteikties elektroniski: iveta.razumovska@riga.lv

Kontaktpersona: Iveta Razumovska
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Rīga, Kaņiera 15
tel. 67105534

piektdiena, 2012. gada 9. marts

I Latvijas mūzikas olimpiādes 3.posms

Lai noskatītos LTV 1 Panorāmas sižetu par olimpiādi, spiest šeit

Jūsu uzmanībai daži fotoattēli no mūzikas olimpiādes norises vietas 2012.gada 8.martā LMA.

pirmdiena, 2012. gada 5. marts

Mūzikas olimpiāde

I Latvijas mūzikas olimpiādes 3.posms

Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
(Kr. Barona 1), 2012. gada 8.martā.

DIENAS KĀRTĪBA 

09:30 – 10:00 Ierašanās, reģistrācija
10:00 – 11:00 Mūzikas klausīšanās, teorētiskie jautājumi grupā (123., 120., 206.klasē)
11:00 – 11:30 Kafijas pauze
11:30 – 13:00 Solfedžo / Ritma uzdevumi individuāli (123., 120., 206.klasē)
13:00 – 13:30 Pusdienu pārtraukums
13:30 – 15:00 Koncerta 1. daļa – tautasdziesmu dziedāšana (LMT kamerzālē, ērģeļzālē, 123.klasē)
15:00 – 15:10 Īss starpbrīdis
15:10 – 16:30 Koncerta 2. daļa – orģinālkompozīcijas (LMT kamerzālē, ērģeļzālē, 123.klasē)
16:30 – 17.00 Apbalvošana (ērģeļzālē)

Praktiska informācija dalībniekiem: Akadēmijas kafejnīcā būs iespējams iegādāties pusdienas.

piektdiena, 2012. gada 2. marts

Seminārs deju skolotājiem

Latvijas Ritmikas biedrība aicina apmeklēt semināru deju skolotājiem sestdien, 24. martā 10.00-16.00 K.Valdemāra ielā 2, Pamatskolā "Rīdze".
Kaut arī ritmika ir mūziku un kustību apvienojoša mācība, pēc pēdējā semināra vairāki dalībnieki izteica vēlmi dalīt atsevišķi seminārus mūzikas un deju skolotājiem, ko arī esam ņēmuši vērā. Kaut arī šoreiz seminārs veltīts galvenokārt deju skolotājiem, piedalīties tiek aicināts ikviens drosmīgais, kura sirdslieta ir dejošana un sevis pilnveidošana.

Programmā:

Modernā deja / Indra Reinholde/
Hip hop pamati iesācējiem / Linda Tēce/
Indiešu deja un joga / Līga Leskeviča/

Dalības maksa seminārā 20 lati. Pieteikšanās līdz 18. martam.
Tā kā dejošanai nepieciešams vairāk vietas nekā dziedāšanai, dalībnieku skaits šoreiz ir ierobežots.
Sīkāka informācija http://www.ritmika.lv/

Ar cieņu,
Ieva Rudzīte (tel.29131068)