trešdiena, 2014. gada 30. aprīlis

2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes atklāšana

Trešdien, 30.aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika 2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes atklāšana.
 No plkst.17.00, kad sākās reģistrācija, Ingūna un Agnese laipni sagaidīja dalībniekus no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, Lietuvas, Čehijas un Latvijas.

Sveiciens 2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes atklāšanas dienā!

Latvijas vispārējās isglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas vārdā sveicu Latvijas dalībniekus un mūsu viesus no Polijas, Čehijas, Slovēnijas, Lietuvas un Igaunijas 2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes atklāšanas dienā!

trešdiena, 2014. gada 23. aprīlis

2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes preses relīze

II Starptautiskā Mūzikas olimpiāde Rīga 2014


II Starptautiskā Mūzikas olimpiāde Rīga 2014 notiek Rīgā no 30.04 – 03.05. Olimpiādē piedalīsies vispārizglītojošo skolu skolēni no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas, Čehijas un Latvijas. Olimpiādes mērķis ir celt muzikālās izglītības prestižu un veicināt vispārizglītojošo skolu bērnu un jauniešu muzikāli radošo spēju un prasmju attīstību, teorētisko zināšanu pilnveidi, tādējādi dodot pozitīvu ieguldījumu Latvijas un citu Eiropas valstu mūzikas kultūras attīstībā. Mūzikas olimpiādes patrons ir JVLMA rektors Artis Sīmanis.

piektdiena, 2014. gada 18. aprīlis

Priecīgas Lieldienas!

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija sūta saviem biedriem un sadarbības partneriem pavasarīgus sveicienus Lieldienās!


Lieldienas rītā jāiet gavilēt, uz kuru pusi atskan atbalss, no turienes gaidāmi precinieki. /A. Aizsils, Lubāna./

svētdiena, 2014. gada 13. aprīlis

III Latvijas Mūzikas olimpiādes fināls fotogrāfijās

III LMuO finālisti, kas piedalīsies 2.Sarptautiskajā Mūzikas olimpiādē

Dalībai 2.Starptautiskajā Mūzikas olimpiādē Rīga 2014, kas notiks Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā no šī gada 30.aprīļa līdz 3.maijam, Latviju pārstāvēs sekojoši skolēni:

 1. Andrejs Mārtņš Grīnbergs (Ventspils 4.vidusskola, skolotāja Marga Tropiņa), kurš III Latvijas Mūzikas olimpiādes finālā ieguva 1.vietu jaunākajā grupā;
 2. Lauris Gatis Žarinovs (Rīgas 93.vidusskola, skolotāja Ligita Pundure) - 2.vieta jaunājā grupā;
 3. Renāts Cvečkovskis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, skolotāja Jeļena Vucēna) - 3.vieta jaunākajā grupā;
 4. Anete Viļuma (Rīgas 6.vidusskola, skolotāja Inta Godiņa), kura III Latvijas Mūzikas olimpiādes finālā ieguva 1.vietu vecākajā grupā;          
 5. Sallija Kļavkalne (Jelgavas 4.vidusskola, skolotāja Liena Celma) - 2.vieta vecākajā grupā un 
 6. Megija Petinena (Kārsavas vidusskola, skolotājs Valdis Domarks) - 3.vieta vecākajā grupā. 

Žūrija nolēma virzīt 6 interesantāko kompozīciju autorus dalībai 2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes sadraudzības koncertā 2014.gada 1.maijā. (Šie skolēni nepiedalīsies 2.Starptautiskajā Mūzikas olimpiādē kā dalībnieki, bet ir aicināti piedalīties visos atklātajos koncertos kā klausītāji).
 1. Timotejs Gulbis ar kompozīciju "Manā dzimtenē";
 2. Dāvids Krists Balodis ar kompozīciju "Koncertmaršs" trompetei;
 3. Jēkabs Kristiāns Kindzulis ar latviešu tautas dziesmas apdari "Es izjāju prūšu zemi";
 4. Nikola Tohva ar kompozīciju "Sapņu lauskas";
 5. Zanda Grīnberga ar kompozīciju "Ziemas diena" koklei,
 6. Lāsma Sondore ar kompozīciju "Trīs cerības" un 
 7. Tatjana Fjodorova ar kompozīciju akordeonam.

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi jaunumiem mājas lapā sadaļā 2.Starptautiskā mūzikas olimpiāde.

III Latvijas Mūzikas olimpiādes fināla rezultāti

1.vieta jaunākajā grupā – Andrejs Mārtņš Grīnbergs, Ventspils 4.vidusskola, skolotāja Marga Tropiņa;
2.vieta jaunājā grupā – Lauris Gatis Žarinovs, Rīgas 93.vidusskola, skolotāja Ligita Pundure ;
3.vieta jaunākajā grupā – Renāts Cvečkovskis, Daugavpils Saskaņas pamatskola, skolotāja Jeļena Vucēna.

1.vieta vecākajā grupā – Anete Viļuma, Rīgas 6.vidusskola, skolotāja Inta Godiņa;                     
2.vieta vecākajā grupā – Sallija Kļavkalne, Jelgavas 4.vidusskola, skolotāja Liena Celma;
3.vieta vecākajā grupā – Megija Petinena, Kārsavas vidusskola, skolotājs Valdis Domarks.

Žūrijas atzinība un LR IZM Valsts Izglītības satura centra speciālbalva par idejas veiksmīgu realizāciju skaņdarbā Jēkabam Kristiānam Kindzulim, Zandai Grīnbergai, Timotejam Gulbim un Lāsmai Sondorei. 
Žūrijas atzinība un LR IZM Valsts Izglītības satura centra speciālbalva par tautasdzismas interpretāciju Sintijai Vojevodskai un Martai Kučerei.

pirmdiena, 2014. gada 7. aprīlis

2.Starptautiskās Mūzikas olimpiādes 2014 atbalstītāji

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas valdes vārdā izsaku pateicību visiem sponsoriem un atbalstītājiem, kas atrada iespēju finansiāli atbalstīt olimpiādes norisi un  muzikāli talantīgus jauniešus!

Paldies nodibinājumam „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” Live Riga par finansiālu atbalstu;


Paldies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai par telpu nodrošināšanu un viesiem iesaistītajiem cilvēkiem par nesavtīgo darbu olimpiādes organizēšanā;


Pateicamies Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamentam par finansiālu atbalstu;


Paldies Mūzikas instrumentu darbnīcai „Baltharmonia” un Gunāram Igaunim personīgi;Musica Baltica - specializētā nošu izdevniecība Latvijā.


Paldies Valsts izglītības satura centra vecākajai referentei Spodrai Austrumai personīgi.
Paldies Lietuvas Republikas vēstniecībai Rīgā par gatavību atbalstīt 2.Starptautisko Mūzikas olimpiādi.


Īpašs paldies individuālajiem sponsoriem par atbalstu olimpiādes tapšanā - Dacei Mednei, Arvīdam Platperam, Ilgai Šķenderei un Jolantai Rozītei Viškintei.  


piektdiena, 2014. gada 4. aprīlis

Kursi pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājiem

Informējam, ka trešdien, 23.aprīlī, plkst.9.30 – 16.00 notiks pedagogu profesionālās pilnveides kursi Mūzikas klausīšanās plānošana un organizēšana pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.

Lektore Aija Ozola, Mg. paed., Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Laismiņa” mūzikas skolotāja.

Zinātniski izklaidējoša izstāde “Kas ir mūzika…”

Zinātnes centrs Z(in)oo Rīgā atklājis starptautisku zinātniski izklaidējošu izstādi par mūziku, kuru izstrādājusi Somijas zinātnes centra Heureka komanda. Vairāk kā 10 interaktīvi eksponāti ļauj apmeklētājiem sajust, ieraudzīt un pieskarties mūzikai. Skaņas neredzamais un fiziskais fenomens kļūst saskatāms un sajūtams.
- Toņa sastāvdaļas - Iespēja izvēlēties instrumentu un veidu, kā mainīt tā skaņu, klausīties atsevišķus virstoņus. 

- Skaņas formulējums - Iespēja sakomponēt dziesmu ar skaņas vārdiem! 

Seminārs mūzikas skolotājiem

Praktiskais seminārs „Dzirdes, intonācijas un muzikalitātes attīstība aizraujošā mūzikas stundā”, 
23.,29. aprīlī Rīgas 6. vidusskolā. Lektores I.Godiņa un L.Tuča. 

Metodiskā pasākuma apraksts
Metodiskā pasākuma  forma un nosaukums
Praktiskais seminārs „Dzirdes, intonācijas un muzikalitātes attīstība aizraujošā mūzikas stundā”
Mērķauditorija
Mūzikas skolotāji
Lektori
Inta Godiņa, Mg.muz.ped.
 Lauma Tuča, Iespējamā misija  
Nodarbību apjoms
8 stundas
Nodarbību skaits
2
Norises laiks un vieta
23.04.2014. trešdiena, plkst. 15.00 – 17.30) un
 29.04. 2014.(ceturtdiena, plkst.16.00-18.30)
 – Rīgas 6. vidusskolā, A.Čaka ielā 102

Mērķis
Sniegt ieskatu mūzikas mācību priekšmeta teorētiskajos un praktiskajos aspektos, pamatojot pozitīvu emociju nozīmību mācību procesā.
Metodiskā pasākuma anotācija
Pirmajā nodarbībā  būs iespēja vērot un analizēt darbu ar dzirdes, intonācijas un muzikalitātes attīstību gan praktiskā nodarbībā, gan teorētiski, analizējot šos procesus dažādos vecumposmos. Otrajā nodarbībā skolotāji paši varēs izbaudīt dažādu aizraujošu paņēmienu un metožu pielietojumu mūzikas stundās, gan izmantojot radošo darbību, gan dažādas modernas un mūsdienīgas idejas un tehnoloģijas.
Kontaktpersona
Iveta Razumovska- Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste, 67105534
Pieteikšanās
Pieteikumu sūtīt uz e – pastu: iveta.razumovska@riga.lv

XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Siguldā

Aicinājums Latvijas mūzika skolotājiem peidalīties pedegoģiskajās lekcijās, kas notiks

XI Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu “Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē” laikā -  no 1. līdz 9. jūlijam Siguldas mākslu skolā „Baltais flīģelis” latviešu un ārzemju mūziķu un pedagogu vadībā. 

Mācibspēki pārstāvēs septiņas valstis - ASV, Latviju, Austrāliju, Grieķiju, Meksiku, Šveici un Vāciju
Uz meistarkursiem, aicināti pieteikties mūzikas vidusskolu audzēkņi, mūzikas augstskolu studenti, mūzikas izglītības iestāžu jaunie skolotāji un citi interesenti no Latvijas un ārzemēm. 
Meistarkursu galvenais mērķis ir Latvijas un citu valstu latviešu jauno mūziķu profesionālās meistarības pilnveide. 

Uz tikšanos 1. jūlijā, skaistajā Siguldā!

Ar cieņu,
XI Starptautisko latviešu jauno mūziku meistarkursu darbu grupa