piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

Konference Serbijā

Informācija par konferenci Serbijā. Līdz 30.06. var iesūtīt sava referāta pietikumu. Vairāk info angļu valodā www.pedagoskiforum.info.

We would like to invite you to our 20th Pedagogical Forum of Performing Arts, at the Rectorate building University of Arts Belgrade, Serbia (September 29th, 30th, October 1st 2017). Pedagogical Forum of Performing Arts is organized as an international interdisciplinary pedagogical-artistic-scientific meeting. This is Issues of Identity in Music Education. 

The keynote lecturer is: Dr Evangelos Himonides, FBCS CITP
Reader in Technology, Education and Music, University College London
An Evidence Based Approach to Researching Gender and Music

LVIIMSA vasaras kursu dienas kārtība

 Otrdiena, 22.08.2017

12:00 - 13:00
Reģistrācija
13:30 - 14:00
Pusdienas
14:00 - 15:00
1.darbnīca - Relatīvās solmizācijas priekšrocības (Krista Lūsiņa, Arta Jurgenovska)
15:00 - 16:00
2.darbnīca - Ritmikas elementu izmantošana mūzikas valodas apguvē (Mg.Art Ieva Ūdre)
16:00 - 16:30
Kafijas pauze / brīvais laiks
17:00 - 19:00
Kora mēģinājums
19:30
Vakariņas
20:30
Pārsteigums

piektdiena, 2017. gada 2. jūnijs

LVIIMSA vasaras kursu tēmas un lektori - papildināts!

LVIIMSA vasaras kursu tēmas:
  1. Relatīvās solmizācijas priekšrocības
  2. Ritmikas elementu izmantošana mūzikas valodas apguvē
  3. Skolēns - aktīvs mūzikas klausītājs, mūzikas atskaņotājs un interpretētājs. (Metodiski ieteikumi skolēnu aktīvai iesaistei mūzikas mācībās). 
  4. Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā
  5. Vokālā ētika (Praktiska nodarbība vokālo iemaņu attīstīšanai)
  6. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas mācību stundās
  7. Praktiskā muzicēšana klasē ar digitālo mācību līdzekli Solfeg.io
  8. Rīgas Starptautiskās skolas pieredze kompetenču pieejas izmantošanā mūzikas mācībā 
  9. Psiholoģija - Cienoša komunikācija pedagoģijas kontekstā 
Lektori un darbnīcu vadītāji: