piektdiena, 2013. gada 26. aprīlis

Jauna grāmata pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājiem


Tikko iznākusi Baibas Brices jaunākā grāmata "Viss sākas ar rotaļu"

Grāmata paredzēta pirmsskolas, sākumskolas mūzikas skolotājiem un citiem pedagogiem. Tajā - metodika un dažādas rotaļas, artikulatīvās pasakas, apraksti eksperimentiem ar skaņām. Sniegtas idejas, kā bērniem interesantā formā organizēt mūzikas klausīšanās procesu un kā veidot elementārās muzicēšanas orķestra partitūras, etc. Grāmatas otrajā daļā - rotaļas, notis.
Grāmatai sekos krāsains pielikums


Sīkāka informācija par iegādi -tālrunis: 26514050; e-pasts: baiba.brice@gmail.com

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas

Pirmsskolas, sākumskolas mūzikas skolotājiem, grupu skolotājiem, logopēdiem un speciālās izglītības skolotājiem tiek piedāvāti sekojošas programmas:
 • „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā” (A programma 12 stundu apjomā);
 • „Muzikālā audzināšana bērnu (līdz 3 g.v.) muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai” ( A programma 12 stundu apjomā);
 • „Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmskolā” (A programma 12 stundu apjomā);
 • „Sešgadīgo bērnu ritmiski muzikālā darbība pirmskolā” (A programma 12 stundu apjomā);
 • „Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā” (A programma 12 stundu apjomā);
 • „Ritmiski muzikālās darbības integrācija pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās” (A programma 12 stundu apjomā). 

B.Brices kursi pirmsskolas mūzikas skolotājiem

 2013.gada 07.jūnijā plkst. 9.30 Talsos, PII „Pīlādzītis”notiks kursi
„Muzikālā audzināšana muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai bērniem līdz 3 gadu vecumam".

Kursu programma paredzēta gan mūzikas pedagogiem, gan pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar jaunākā vecuma bērniem.

pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Bezmaksas uzskates līdzekļi

Cien. kolēģi,
Atradu šo saiti internetā - http://laytonmusic.wordpress.com - un nospriedu, ka Jums tā arī varētu noderēt! Neraugoties uz faktu, ka tā ir angļu valodā, attēli un materiāli ir kvalitatīvi. Piemēram, kreisajā pusē TOP Posts sadaļā Composer Posters (Komponistu attēli), tie tikai jāizprintē uz krāsainā printera!

ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis

LPMA pieredzes apmaiņas seminārs

Cienījamie Latvijas Pirmsskolas mūzikas asociācijas biedri un interesenti!

Otrdien, 23.aprīlī, plkst. 9.00 – 12.00 pieredzes apmaiņas seminārs Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Laismiņa”. 
Aicina mūzikas skolotāja Aija Ozola. 

Detalizētākai informācijai: pmia@pmia.lv, tālr. 26476910. 

pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis

Andrejs Mūrnieks par pamatizglītību un IZM iecerētajām izmaiņām tajā

Valsts sekretāru sanāksmē 28.martā (Zaļajā ceturtdienā) Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) prezentēja Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu par Pamatizglītības standartu. Neraugoties uz to, ka projekts ticis pilnveidots, tomēr neviens no ministriju valsts sekretāriem nebija gatavs par šo projektu balsot. Kāpēc? Secinājumi: projekts nav līdz galam izstrādāts, pamatots un apspriests ar sociālajiem partneriem.

sestdiena, 2013. gada 13. aprīlis

LPD vēstule par MK noteikumu projektu „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu”

LATVIJAS PEDAGOGU DOME 
Ģertrūdes 30 -32, Rīga, LV 1011 
Tel. 67311686; e-pasts: andrejs.murnieks@gmail.com

Rīga, 10. 04. 2013. Nr 1/9

LR Ministru prezidentam a. god. V. Dombrovskim, izglītības un zinātnes ministram a. god. R. Ķīlim, izglītība un zinātnes valsts sekretārei ļ. cien. S. Liepiņai, valsts kancelejas vadītājai ļ. cien. E. Dreimanei 

Par MK noteikumu projektu „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu”. 

II LMuO 2013 fināla vecākās grupas rezultāti

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 4.kārtas žūrijas protokols:

Piešķirt 3.vietas diplomu vecākajā grupā Ogres 1.vidusskolas 12.klases skolniecei Gundai Miķelsonei (skolotāja Gunita Bičule);
Piešķirt 2.vietas diplomu vecākajā grupā Engures vidusskolas skolniecei Nikolai Tohvai (skolotāja Dace Lāce);
Piešķirt 1.vietas diplomu vecākajā grupā Rīgas 45.vidusskolas skolniecei Samantai Bernātei (skolotāja Ilga Millere).

Nominācijās Labākā orģinālkompozīcija vecākajā grupā un Labākais sniegums mūzikas klausīšanās un teorijas daļā ar 45 punktiem no 50  balvu ieguva Ogres 1.vidusskolas 12.klases skolniece Gunda Miķelsone;

Nominācijā par labāko tautas dziesmas izpildījumu vecākajā grupā balvu ieguva Rīgas 45.vidusskolas skolniece Samanta Bernāte.

piektdiena, 2013. gada 12. aprīlis

Paldies II LMuO 2013 atbalstītājiem!

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija izsaka milzīgu pateicību visiem sponsoriem un labvēļiem, kas atbalstīja II Latvijas Mūzikas olimpiādes norisi!
Paldies visiem, kas bija iesaistīti olimpiādes tapšanā!

Īpašs paldies:

 • JāzepaVītola Latvijas Mūzikas akadēmijai par telpām, Lienei Batņai, studentiem par palīdzību un citiem iesaistītajiem darbiniekiem;
 • RPIVA (īpaši Marutai Sīlei un Laimrotai Kriumanei) par sarūpētajām dāvanām laureātu skolotājiem;
 • Mūzikas Centram un Guntaram Felsbergam;
 • II LMuO 2013 4.kārtas žūrijai;
 • IZM Valsts satura centram un Spodrai Austrumai par balvām uzvarētājiem;
 • Ērikam Zepam;
 • Zviedrijas vēstniecībai un vēstnieka kungam personīgi par dāvanu sarūpēšanu laureātiem;
 • visiem skolotājiem, kas sagatavoja skolēnus olimpiādei.

II LMuO fināla Jaunākās grupas rezultāti

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 4.kārtas žūrijas protokols:

Piešķirt 3.vietas diplomu jaunākajā grupā Jelgavas 4 .vidusskolas 8.klases skolniecei Sallijai Kļavkalnei (skolotāja Liena Celma);
Piešķirt 2.vietas diplomu jaunākajā grupā Talsu pamatskolas 5.klases skolniekam Dāvidam Kristam Balodim (skolotāja Dina Bičule);
Piešķirt 1.vietas diplomu jaunākajā grupā Jelgavas 4 .vidusskolas 7.klases skolniecei Ievai Strautai (skolotāja Liena Celma).

Nominācijās Labākā orģinālkompozīcija un Labakais sniegums mūzikas klausīšanās un teorijas daļā ar 58 punktiem no 60 jaunākajā grupā diploms Daugavpils Saskaņas pamatskolas 7. klases skolniekam Renātam Čvečkovskim (skolotāja Jeļena Vucēna);
Nominācijā par labāko tautas dziesmas izpildījumu jaunākajā grupā Jelgavas 4 .vidusskolas 7.klases skolniecei Ievai Strautai (skolotāja Liena Celma).II LmuO 2013 fināls Jaunākā grupa
Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi
Punkti no 60, Balles no 10
Ritma piemērs
Solfedžo piemērs
Tautas dziesma
Orģināl-kompo-
zīcija
Kopā
Ieva Sorokina-Ozola
34,25
6
9,75
8,75
7,2
8,1
39,8
Dāvisa Krists Balodis
50
8
9,5
10
8,2
8.8
44,5
Beate Sprindžuka
45,5
8
9,75
4
9
9
39,75
Timotejs Gulbis
42,75
8
9,5
9,75
7,8
8
43,05
Geeske Tumat
54,25
9
9,75
9
7,5
8,1
43,35
Kristaps Solovjovs
37,25
7
9,5
1,75
9,4
8,4
42,05
Jēkabs Kristiāns Kindzulis
39
7
9,25
7,75
9,1
9,2
42,8
Everita Annemarija Samuša
43,5
8
7,75
9
8,4
7,5
40,65
Renats Cvečkovskis
58
10
8,75
4,5
8
9,8
41,05
Lelde Cinovska
30,25
5
6,75
6,5
7,4
8
33,65
Ieva Strauta
48
8
9
9,75
9,8
9,4
45,95
Dace Ignatova
34,25
6
7,25
9
6,7
7,8
36,75
Megija Petinena
44,5
8
10
9,75
7,5
8
43,25
Laura Grušina
42,75
8
9,75
7,75
9
8,2
42,7
Sllija Kļavkalne
46
8
10
9
8,5
8,6
44,1
Tomass Vaivods
50,75
9
10
7,75
7,2
8,6
42,55

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 fināls

Šodien, 2013.gada 12.aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā norisinās II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4. kārta - fināls. 28 talantīgi jaunieši no visas Latvijas divās vecuma grupās visas dienas garumā demonstrēs savas zināšanas mūzikas vēsturē, mūzikas teorijā, izpildīs latviešu tautas dziesmu un savu orģinālkompozīciju. 

 Dalībnieki reģistrējas olimpiādei.

 Igaunijas Mūzikas skolotāju asociācijas dibinātāja Ene Kangron un Arvīds Platpers - LVIIMSA dibinātājs.

trešdiena, 2013. gada 10. aprīlis

pirmdiena, 2013. gada 8. aprīlis

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4.kārtas norise

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4.kārtas DIENAS KĀRTĪBA 

2013.gada 12.aprīlī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Kr.Barona ielā 1.

10.30 – 11.00 Ierašanās / dalībnieku reģistrācija

11.00 – 11.10 Olimpiādes atklāšana 205.telpā

A.Balodis “No maziem līdz lieliem”

Komponists, skolotājs un skaņu režisors Andris Balodis piedāvā iegādāties paša komponēto un izdoto dziesmu krājumu bērniem “No maziem līdz lieliem”.

Krājumā ir 24 dziesmas, vairums ar izrakstītiem klavieru pavadījumiem, kas ne vien atvieglo skolotāju un koncertmeistaru darbu, bet arī saglabā māksliniecisko ieceri.

sestdiena, 2013. gada 6. aprīlis

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 3. kārta Kurzemē

Tehnisku iemeslu dēļ, žūrijas vērtēšanas tabula II Latvijas Mūzikas olimpiādes 3.kārtai Kurzemē ir publicēta novēloti. Atvainojos par kavēšanos.

Žūrija nolemj:

3.vietas diplomu jaunākajā grupā piešķirt Leldei Cinovskai;
2.vietas diplomu jaunākajā grupā piešķirt Kristapam Solovjovam;
1.vietas diplomu jaunākajā grupā piešķirt Dāvidam Kristam Balodim un virzīt šos skolēnus dalībai II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4.kārtai Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā 2013.gada 12.aprīlī.

3.vietas diplomu vecākajā grupā piešķirt Annai Lūcijai Lavrinovičai;
2.vietas diplomu vecākajā grupā piešķirt Sandim Ķemleram;
1.vietas diplomu vecākajā grupā piešķirt Kristai Lubiņai un virzīt šos skolēnus dalībai II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4.kārtai Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā 2013.gada 12.aprīlī.

piektdiena, 2013. gada 5. aprīlis

II LMuO 4.kārtas dienas kārtība

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 4.kārtas DIENAS KĀRTĪBA 2013.gada 12.aprīlī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

10.30 – 11.00 Ierašanās / dalībnieku reģistrācija

11.00 – 11.10 Olimpiādes atklāšana 123.telpā