piektdiena, 2012. gada 31. augusts

Šeit ir darbs!

Privātā vidusskola "Klasika" aicina darbā profesionālu, radošu mūzikas skolotāju. www.klasika.edu.lv
tel. 67545584; 28643874

sestdiena, 2012. gada 25. augusts

13. starptautiskais seminārs «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

2012.gada 21.-24. augustā biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs", Orff mūzikas studija un mācību centrs "Eventus" organizēja 13. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.» 

Ievērojamās igauņu pedagoģes-praktiķes Monika Pullerits un Tuuli Jukk šogad tālākizglītības programmas "Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti" ietvaros piedāvāja 2 dažādu tēmu seminārus.

piektdiena, 2012. gada 10. augusts

Konkurss par mācību līdzekļu digitalizāciju

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā projektu konkursā par inovāciju īstenošanu izglītībā saņemti 200 izglītības iestāžu, pašvaldību izglītības pārvalžu, biedrību un nodibinājumu pieteikumi par kopējo summu LVL 2,3 milj. 13 projekti ir par metu izstrādi, savukārt 187 - par digitālu mācību materiālu izveidi.

trešdiena, 2012. gada 8. augusts

Balsojuma par LVIIMSA Logo izvēli rezultāts

Balsošana notika no 5.līdz 22.jūnijam un kopumā tika saņemtas 44 balsis. No piedāvātajiem pieciem variantiem visvairāk balsis saņēma variants nr.5. Paldies par atsaucību!