piektdiena, 2015. gada 21. augusts

8.Starptautiskais skolas koru salidojums Grieķijā

Ja esat skolas kora vadītājs(a), šī ziņa ir tieši Jums! No 2016.gada 31.marta - 9.aprīlim Grieķijā notiks 8.Starptautiskais skolas koru salidojums. 
Dalības maksa 100 Euro, kora dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 50, brīvas izvēles repertuārs, max. 40 minūtes.