piektdiena, 2012. gada 24. februāris

I Mūzikas olimpiāde novados

2012.gada 24.februārī veiksmīgi notika Grobiņas novada I mūzikas olimpiāde un jāsaka, ka bijām izbrīnīti, ka skolēni tik īsā laikā no janvāra spēja sagatavot savas kompozīcijas un noklausīties K.Sensāna ciklu "Dzīvnieku karnevāls".
Grobiņas novada I mūzikas olimpiādē piedalījās tikai A grupas skolēni, un domājam, ka B grupai droši vien būtu par smagu arī Jūsu (LVIIMSA)  piedāvātie piemēri šai grupai. Katrā ziņā var redzēt, kuri skolotāji strādā pie mūzikas klausīšanās un teorijas jautājumiem. Video no Grobiņas novada 1. mūzikas olimpiādes skatīties šeit
Rīgā ar interesi vērosim notiekošo. Katrā ziņā ir apsveicami, ka beidzot priekšmets mūzika ir kļuvis nopietnāk vērā ņemams, un cerams, ka mūsu darbu un skolēnu attīstību, ko dod mūzika, spēs novērtēt ierēdņi, kas par to neaizdomājas.
Ar cieņu, Anita Elere, Grobiņas novads.

ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Tālākizglītības kursi mūzikas skolotājiem

Sakarā ar to, ka interese par dalību ESF finansētajos un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) organizētajos tālākizglītības kursos ir tik liela, ka visus interesentus plānotajās grupās uzņemt nevaram, izsludinām pieteikšanos 2 papildu grupām 2012. gada februārī un martā (skat. tabulā).

Katrai grupai divas no četrām kursu dienām tiek plānotas skolu brīvdienu nedēļā martā, lai dotu iespējas lielākam pedagogu skaitam izmantot ESF finansēto tālākizglītību!


pirmdiena, 2012. gada 20. februāris

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA)

Uzņēmuma nosaukums: LATVIJAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MŪZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 40008156304
Adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 7-37, Latvija

Darbības mērķi: 
  • Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos bērnu muzikālās izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/ skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa; 
  • iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm; 
  • sniegt materiālu, finansiālu un cita veida palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni muzikālās izglītības jomā Latvijā; 
  • attīstīt un pilnveidot muzikālās izglītības sistēmu, nodrošinot ilglaicīgu nacionālās identitātes attīstību un saglabāšanu; 

svētdiena, 2012. gada 19. februāris

I Mūzikas olimpiādes Rīgas posms

2012. gada 16. februārī Rīgas Starptautiskajā skolā notika I Mūzikas olimpiādes Rīgas posms, kurā tika pārstāvētas sekojošas skolas:
  • Rīgas 6. vidusskola,
  • Rīgas 45. vidusskola un 
  • Rīgas Starptautiskā skola. 
20 dalībnieki sacentās divās vecuma grupās (12 - 14 un 15 - 18 gadu), kas savukārt tika dalītas divās apakšgrupās: A - dalībnieki, kas mācās mūzikas skolā vai skolā ar padziļinātu mūzikas apguvi un B - dalībnieki, kas nemācās mūzikas skolā.
Jaunieši sacentās par iespēju piedalīties republikas mēroga Mūzikas olimpiādē Rīgā, kas notiks šī gada 8. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Eiropas mūzikas skolotāju asociācija (EAS)

EIROPAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA (EAS) ir starptautisks mūzikas izglītības tīkls, kuras galvenais mērķis ir veicināt mūzikas izglītību.

Tā apvieno visas ieinteresētās mūzikas izglītības iestādes Eiropā:

  • aicinot tās dalīties ar zināšanām;
  • apmainīties ar pieredzi profesionālajā jomā;
  • atbalsta kvalitatīvas mūzikas izglītības pieejamību visiem.