VII Mūzikas olimpiāde 2018

Šajā lapā tiks publicēta informācija par VII Latvijas Mūzikas olimpiādi. Sekojiet līdzi jaunumiem.


VII Mūzikas olimpiādes nolikums 2018

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri – ar veltījumu Latvijas simtgadei


I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12. klases skolēni
Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās: 1.grupa: 12–15 gadi; 2.grupa: 16–19 gadi.

III. Mūzikas olimpiādes organizatori:
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:
1.posms – skolas olimpiāde:
 • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2018. gada 26. janvārim;
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;
 • darbus vērtē, un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;
 • otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā vecuma grupā.
2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
 • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2018. gada 1. martam;
 • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
 • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā vecuma grupā. 

Pieteikumi mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2018. gada 9. martam katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi.

[Piezīme]. Metodisko apvienības vadītāju koordinātes tiks publicētas drīzumā.

3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):
olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild LVIIMSA domes pārstāvis kopā ar LVIIMSA izvirzīto kultūrvēsturisko novadu metodisko apvienību pārstāvi:
 • Latgale – Līvāni (Ilze Vanaga), Rēzekne (tiks precizēts); 
 • Vidzeme – Cēsis (Ilga Šķendere), Ogre (Gunita Bičule);
 • Kurzeme – Talsi (Dina Bičule), Grobiņa (Anita Elere); 
 • Zemgale – Jelgava (Liena Celma), Tukums (Dace Perševica);
 • Rīga, Rīgas rajons – Rīgas 6.vidusskola (Agnese Fjodorova), Sigulda (Evija Rozena).
Olimpiādes 3.posma norises laiks – 2018. gada 23, 24. marts
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa; 
 • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza trīs dalībniekus katrā vecuma grupā. 
Pieteikumi mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta līdz 2018. gada 25. martam, elektroniski aizpildot LVIIMSA mājaslapā ievietoto anketu.

4.posms – atklātā valsts olimpiāde:
 • norises laiks un vieta – 2018. gada 28. martā, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;
 • olimpiādes 4.posmu organizē, un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa.
V. Olimpiādes saturs

Olimpiāde notiek trijās daļās.

I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);
dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)

Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Dalībnieks tautasdziesmu izpilda no galvas.

III. Savas kompozīcijas atskaņošana

Oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare;
savas kompozīcijas radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
Kompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

VI. Vērtēšanas kritēriji:
 • atbilstība uzdevumu nosacījumiem; 
 • zināšanas tēmas ietvaros; 
 • mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte; 
 • emocionalitāte un artistiskums; 
 • oriģinalitāte. 
Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:
labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos;
labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs;
interesantākā oriģinālkompozīcija.

[Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu.

Mūzikas klausīšanās piemēru un komponistu saraksts tiks publicēts drīzumā.


3 komentāri:

 1. Šo komentāru ir noņēmis emuāra administrators.

  AtbildētDzēst
 2. Sveiki! Kur varēs redzēt olimpiāds rezultātu tabulu?
  Raimonds Bulmers

  AtbildētDzēst