piektdiena, 2015. gada 27. februāris

Ritmikas seminārs

Latvijas Ritmikas biedrība ielūdz uz semināru ritmikas un mūzikas skolotājus 

7. martā 10.00-15.30 Pamatskolā "Rīdze" K.Valdemāra ielā 2, Rīgā. 
Programmā:

1) Variācijas par tēmu Hei! Liene Circene un Julgī Stalte.
2) Spēle kā mācību metode. Rūta Kanteruka.
3) Tradicionāla ritmikas stunda. Agnese Andersone.Kursi sākumskolas mūzikas skolotājiem

Ritmikas mācība integrētu mācību uzdevumu un personības harmoniskas attīstības aspektā, 
12 h. –vada Ginta Pētersone.

Norises vieta: 16.,20. marts plkst. 11.00-15.30, RIIMC, Kaņiera ielā 15

Anotācija: Kursu programma veidota vispārizglītojošo skolu sākumskolas mūzikas pedagogu kompetenču paaugstināšanai, iepazīstinot ar ritmikas mācību un tās paņēmieniem, kas izmantojami mūzikas stundās. Iepazīsies ar E. Žaka-Dalkroza ritmikas mācību un apgūsmetodiskus paņēmienus un praktiskus vingrinājumus, kas pielietojami vispārizglītojošo skolu mūzikas stundās.

Uzzināt vairāk:
E-pasts: Iveta.Razumovska@riga.lv
Tālrunis: +371 67105534
www.riimc.lv

trešdiena, 2015. gada 4. februāris

Pieteikšanās IV LMuO 3. posmam

Lai pieteiktos IV Latvijas Mūzikas olimpiādes 3. posmam, lūdzu, sazinieties ar ar atbildīgajiem katrā reģionā:
  • Latgalē 
Preiļi (Ilze Rožinska, tel.26322793, ilze@pvg.edu.lv, Preiļu VĢ, Kooperatīva iela 6), 
Daugavpils (Jeļena Vucena, e-pasts: vucenajelena@inbox.lv);