Valde

Valde sastāv no 5 valdes locekļiem:
No kreisās: I.Vilde, I.Nelsone, I.Šķendere, R.Kanteruka un E.Vītols

Ilze Vilde ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente un mūzikas teorijas skolotāja Rīgas Doma kora skolā. Ilze regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs, mūzikas skolotāju profesionālās pilnveides kursos, organizē ar mūzikas pedagoģiju saistītus pasākumus. LVIIMS asociācijā darbojas kopš tās dibināšanas - 2009.gada. Savlaik, strādājot Rīgas 6.vidusskolā un Mārupes vidusskolā, ar panākumiem ir vadījusi skolas kori un vokālos ansambļus. No 2004. līdz 2012. gadam ir bijusi lektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā/akadēmijā. Mākslas maģistra grādu ir ieguvusi, studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet pedagoģijas doktora zinātnisko grādu - Latvijas Universitātē.


Irēna Nelsone 1975.gadā beigusi Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijas kordiriģentu nodaļu (pie Ludmilas Pismennajas), asistentūru (1988.gadā pie Ludviga Kārkliņa), ieguvusi Mg. art. grādu mūzikas pedagoģijā (2002). Kopš 1995.-2002. bijusi RPIVA lektore, no 1974.-2012. gadam - Rīgas 6.vidusskolas mūzikas skolotāja. Kopš 1988. gada Irēna Nelsone ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras lektore.
Irēna Nelsone ir piedalījusies Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā, Zviedrijā, Ungārijā, Čehijā, Norvēģijā, Somijā, Austrijā, Igaunijā, Polijā, Nīderlandē, kopš 2000 gada regulāri vada Latvijas mūzikas skolotāju tālākizglītības kursus Rīgā un Latvijas rajonos. Ir Latgales priekšpilsētas interešu izglītības mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, vairāku mūzikas mācību grāmatu un metodisko mācību līdzekļu autore.
Brīvajā laikā Irēna labprāt ceļo (ne tikai uz ārzemēm, bet arī pa Latvijas novadiem), vēro dabas norises dažādos gadalaikos, viņas hobijs ir filmēšana.


Ilga Šķendere 1981.gadā beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kordiriģēšanas nodaļu. 2006.gadā iegūts profesionālā maģistra grāds mūzikā.
No 1981.- 2016.gadam Ilga Šķendere strādājusi par mūzikas priekšmetu skolotāju Cēsu 1.pamatskolā ar mūzikas novirzienu. Kopš 2015.gada strādā Cēsu Valsts ģimnāzijā par mūzikas skolotāju, kā arī vada jauniešu kori "Tomēr" un meiteņu kori "Volante". Kopš 1999.gada bijusi Cēsu rajona un šobrīd ir Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Raunas, Pārgaujas, Vecpiebalgas un Līgatnes novadu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
2010.gadā ar Cēsu 1.pamatskolas meiteņu kori "CON ANIMA" izcīnīta I vieta Valstī 5.-9.klašu koru grupā. 2015.gadā ar koriem "Tomēr", "Con Anima","Volante" finālskatē iegūti I pakāpes diplomi.
2008.gadā Ilga Šķendere tikusi atzīta par Cēsu rajona Gada skolotāju, 2010.gadā bijusi Cēsu un Apvienoto novadu laikraksta "Druva" iedzīvotāju aptaujas Balvas ieguvēja, 2012.gadā iegūta Draudzīgā Aicinājuma fonda balva par latviešu kora kultūras tradīciju popularizēšanu, bet 2012.gadā par nopelniem Latvijas Valsts labā Ilga Šķendere iecelta par Atzinības krusta kavalieri.
Ilgas vaļasprieki ir ceļošana gan kopā ar koru kolektīviem, gan ģimeni un dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana.


Rūta Kanteruka jau 16 gadus strādā Rīgas Starptautiskajā skolā (turpmāk tekstā -RSS) par mūzikas skolotāju. Skolā ir gandrīz 300 skolēnu vecumā no 2 - 18 gadiem no teju 40 dažādām valstīm, skolas mācību valoda ir angļu. RSS strādā pēc Starptautiskā Bakalaurāta programmas (IBPYP) kā arī ir viena no pirmajām skolām pasaulē, kas ievieš inovatīvo Starptautisko Vidusposma programmu (IMYC). Vidusskolai (9. un 10. klasei) RSS piedāvā Kembridžas IGCSE mācību programmu arī mūzikā!
R.Kanteruka mācījusies Jelgavas Mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā, tad JVLMA, kur 2006 gadā ieguva bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un 2009.gadā profesionālo maģistra grādu mūzikā.
LVIIMSA asociācijā darbojas kopš 2010.gada, valdes priekšsēdētājas pienākumus pilda kopš 2012.gada. Vienlaikus Rūta ir Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) koordinatore Latvijā un Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) pedagogu konsultatīvās padomes locekle. Rūta Kanteruka ir piedalījusies EAS organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Čehijā, Rumānijā, Norvēģijā, Turcijā, Polijā, Holandē, Kiprā, Vācijā un Lietuvā.
Brīvo laiku labprāt pavada ar savu ģimeni laukos un nekad nepalaiž garām Radio Klasika raidījumu Neakadēmiski darbadienās plkst.16.00


Valdē darbojas arī Edgars Vītols.

Revīzijas komisijas locekļi:
Jeļena Vucēna, Liena Celma, Dina Bičule.


Reģionālie koordinātori:
Latgale - Ilze Vanaga, Zemgale - Dace Perševica, Jūrmala - Inese Rasa,Vidzeme - Gunita Bičule
Rīga - Agnese Fjodorova, Kurzeme - Antra Ziemele.

LVIIMSA goda biedri: Laima Lasmane

LVIIMSA dibinātājs: Arvīds Platpers

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru