trešdiena, 2012. gada 20. jūnijs

13. starptautiskais seminārs «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar Orff mūzikas studiju un mācību centru "Eventus" 2012.gada 21.-24. augustā organizē 13. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

Ievērojamās igauņu pedagoģes-praktiķes Monika Pullerits un Tuuli Jukk šogad tālākizglītības programmas "Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti" ietvaros piedāvās 2 dažādu tēmu seminārus.

1) 21.-22. augustā “Elementārā muzicēšana. Ritmika un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā.” notiks Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Stūrmaņu ielā 31.

Šī semināra programma tiks īstenota 1.reizi un paredzēta tiem skolotājiem, kas piedalījās iepriekšējā igauņu pedagogu seminārā, kā arī visiem, kas vēlās iedziļināties tēmā par ritmikas un kustības iespējām bērnu muzikālo spēju attīstīšanā.

Programma iepazistinās ar K.Orfa un E.Ž.Dalkroza pedagoģiskajam idejam par kustību un ritmu. Semināra-praktikuma gaitā dalībnieki padziļinās savas zināšanas par dažādu mūzikas izteiksmes līdzekļu (metrs, ritms, skaņkārta, melodija, harmonija, dinamika, temps, dinamika, temps, tembrs, faktūra, reģistrs) apgūves iespējam caur kustību, apgūs koordinācijas un ritma izjutas attīstīšanas vingrinājumus, ka arī ritmikas repertuāru darbam ar dažāda vecuma bērniem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta individuālās un grupas ritma izjūtas attīstības metodēm, izmantojot skanošos žestus, kustību, deju, kā arī dažādus sitaminstrumentus. 

2) 23.-24.augustā “Elementārās muzicēšanas formas un muzikālais teātris.”  notiks Orff studijas telpās, Rīgā, Kuģu ielā 11, 204 telpa, 2 stāvā  

Šī semināra programma tiks īstenota 3. reizi un paredzēta tiem skolotājiem, kas šogad pavasarī piedalījās tālākizglītības programmā “Elementārā muzicēšana un improvizācija.Metodiskie aspekti” pirmo reizi.

Lektoru piedāvātie muzikālie modeļi balstīti uz pasaulē atzītajiem vācu komponista, pedagoga Karla Orfa muzikālās audzināšanas sistēmas metodiskajiem principiem. Dažādas elementārās muzicēšanas formas (runas un ritma vingrinājumi, dziesmas un improvizācijas, kustību spēles un dejas, instrumentālā muzicēšana) ir domātas pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem un ir apvienotas, lai radītu muzikālo teātri. Muzikālais teātris kļūst par mācīšanās vidi, kur sižets tiek izmantots, lai varētu apvienot dažādas muzikālās darbības un radošas pašizteiksmes iespējas mākslinieciskā veselumā. Semināra gaitā mēģināsim atrast praktiskas atbildes uz jautājumiem: Kā dot katram bērnam iespēju piedzīvot savu pašizpausmi caur mūziku? Kā nodrošināt dažādu muzikālu izpausmi pilnigi visiem bērniem grupā?

Igauņu lektoru divu dienu (21.-22.06. vai 23.-24.06) seminārs ir daļa no tālakizglītības programmas "Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti." (A, Nr.151, 36 stundas). Pēc augusta semināra skolotāji, kas jau piedalījās programmas 1.daļā 2011./2012. m.g. saņems apliecību par pilnu kursa apguvi (36 st.). Pārējie dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos semināra (programmas 1.daļa). Iespēja apgūt programmas 2.daļu būs 2012./2013. mācību gadā, izvēloties vienu no elementārās muzicēšanas semināriem (pedagoģes Tatjanas Tjutjunnikovas 1.un 2. seminārs no viņas semināru cikla vai Maskavas Valdorfa skolas pedagoģes Tatjanas Rokitjanskas seminārs).

Semināru vada:
Pedagoģe-praktiķe Monika Pullerits (Dr. phil) - Tallinas Universitātes un Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas profesore, strādā ar 2 - 12 gadu vecuma bērniem. Dzimusi Tallinā 1960. gadā. Studējusi mūzikas pedagoģiju Tallinas Konservatorijā un turpināja studijas Tallinas Universitātē, iegūstot maģistra grādu(1997) un doktora grādu(2004) ar disertācijas tēmu "Muzikālais teātris sākumskolas izglītībā - teorija un prakse, balstoties uz K.Orfa pedagoģiskām idejām. No 1995. gada papildinājusies starptautiskos vasaras kursos Orfa institūtā Zalcburgā un dalījusies pieredzē dažādos kursos un semināros. Blakus pedagoģiskajām darbam komponējusi bērnu dziesmas, instrumentālus skaņdarbus, muzikāla teātra sižētus un ir dažādu rakstu autore. Sekojot Orff-Schulwerk idejām, ir mācību grāmatu autore "Jebkas varētu būt mūzika - ceļvedis skolotājiem", "Mūzika skolā - no runas spēlēm līdz instrumentālām spēlēm", Mūzikas mācību grāmatas un darba būrtnīcas 1. - 4. klasēm. Autores mērķis ir vienmēr uzturēt līdzsvaru starp teoretiskām zināšanām un praktisko pieredzi. Zināšanas ir pamats, prakse ir radošais moments.

Pedagoģe-praktiķe Tuuli Jukk (Mag.art.) Vīlandes Kultūras akadēmijas lektore, strādā ar bērniem pirmsskolā un bērnu mūzikas skolā. Dzimusi Põltsamaa (1972). Pabeigusi Igaunijas Mūzikas Akadēmiju Mūzikas pedagoģijas nodaļu. No 1997. līdz 1999. studēja Mūzikas un kustību pedagoģiju Orfa Institūtā Zalcburgā un 1999.-2001. Tallinas Pedagoģiskā Institūta maģistranturā. Pasniegusi Orfa pedagogijas kursus Igaunijā, Lietuvā, Vācijā un Šveicē. Darba pieredzes un ar citu skolotāju sadarbības rezultātā ir vairāku metodisku grāmatu autore - „Zaļš - ritma un kustības mācība." „Instrumentālās spēles." „Mūzika skolā - ritms, spēle un mūzika."

Semināra valoda.
Igauņu lektores vadīs semināru krievu valodā. Programma veidota praktiskās darbības formā, semināra gaitā dalībnieki tiek iesaistīti muzicēšanā, improvizācijā, radošo modeļu izveidē. Nepieciešamības gadījumā svarīgākie lektoru metodiskie paskaidrojumi var būt pārtulkoti latviešu valodā. Ja ir nepieciešams sinhronais tulkojums, varam to nodrošināt par papildus samaksu. Pieteikt pakalpojumu un saņemt sīkāku informāciju pie semināra organizatores.

Semināra norises vieta un laiks. 
Uzmanību! Semināri notiks divās dažādās adresēs.

1) Seminārs “Elementārā muzicēšana. Ritmika un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā.” (21.-22.08) notiks Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Stūrmaņu ielā 31. (Autobusi: Nr. 3, 36 līdz pieturai "Bolderājas tirgus"). Līdzi jāņem deju/sporta apģērbs, sportiskas čibiņas vai zeķes!

21.08: Plkst. 11.00- 12.30,13.30- 15.00, 15.30 - 17.30
22.08: Plkst9.00- 10.30,11.00- 12.30,13.30 - 15.30 

2) Seminārs “Elementārās muzicēšanas formas un muzikālais teātris.” (23.-24.08) notiks Orff mūzikas studijā (www.orff.lv) - Rīgā, Kuģu ielā 11, 204 telpa, 2 stāvā (ar 2,4,5,10 tramvaju vai 3,21,8,38,39 autobusu pāri Akmens tiltam (rozā krāsas 6 stāvu ēka atrodas pretī jaunās bibliotēkas celtniecības vietai. Ieeja no Uzvaras buvāra). Lūdzam semināra dalībniekus ģērbties brīvā, sportiskā apģērbā un nodarbību telpā nākt bez apaviem (zeķes vai sportiskas čībiņas būtu piemērotas).

23.08: Plkst. 11.00- 12.30,13.30- 15.00, 15.30 - 17.30 
24.08: Plkst. 9.00- 10.30,11.00- 12.30,13.30 - 15.30 

Pieteikuma anketu lūdzam atsūtīt līdz 1. augustam uz e-pasta adresi: bjmc@inbox.lv (semināra organizatore Irina Kozjura, 29534182)

Dalības maksa par piedalīšanos seminārā 21.-22.08 vai 23.24.08 - 32, - Ls. Rekvizītus un gala apstiprinājumu saņemsiet jūlija beigās/augusta sākumā. Lūdzam veikt dalības maksas pārskaitījumu līdz 15. augustam. Dalībnieku skaits grupā ierobežots (30). Gadījumā, ja vēlēsieties atteikties no dalības seminārā, lūdzam paziņot savlaicīgi, dodot iespēju Jūsu vietā piedalīties citam kolēģim.

Pieteikumu faktūrrēķinam (gadījumā, ja apmaksā mācību iestāde) ar iestādes rekvizītiem, dalībnieka vārdu, uzvārdu un iestādes vadītāja telefonu lūdzam atsūtīt līdz 2012.gada 1. augustam uz e-pasta adresi: bjmc@inbox.lv. Rēķina oriģinālu saņēmsiet seminārā. Ir iespējams apmaksāt arī pēc semināra.

Pieteikuma anketa 

Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Tālrunis, e-pasta adrese:
Darba vieta:
Lūdzam atzīmēt izvēlēto semināru:
1) 21.-22. augustā “Elementārā muzicēšana. Ritmika un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā.”
2) 23.-24.augustā “Elementārās muzicēšanas formas un muzikālais teātris.”
Lūdzam atzīmēt iepriekš apmeklētos seminārus:
1) Tatjanas Tjutjunnikovas semināru cikls (2005.-2012.g.). Norādīt semināra Nr.(1.,2.,3. vai 4.) un gadu:
2) Monikas Pulleritts un Tuuli Jukk seminārs (2009. vai 2011.gads):
3) Piedalos 1.reizi

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru