sestdiena, 2012. gada 25. augusts

13. starptautiskais seminārs «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

2012.gada 21.-24. augustā biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs", Orff mūzikas studija un mācību centrs "Eventus" organizēja 13. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.» 

Ievērojamās igauņu pedagoģes-praktiķes Monika Pullerits un Tuuli Jukk šogad tālākizglītības programmas "Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti" ietvaros piedāvāja 2 dažādu tēmu seminārus.
 Programmas ietvaros dalībnieki iedziļinājās tēmā par ritmikas un kustības iespējām bērnu muzikālo spēju attīstīšanā un tika iepazīstināti ar K.Orfa un E.Ž.Dalkroza pedagoģiskajam idejam par kustību un ritmu. 


Semināra-praktikuma gaitā dalībnieki padziļināja savas zināšanas par dažādu mūzikas izteiksmes līdzekļu (metrs, ritms, skaņkārta, melodija, harmonija, dinamika, temps, dinamika, temps, tembrs, faktūra, reģistrs) apguves iespējam caur kustību, apguva koordinācijas un ritma izjutas attīstīšanas vingrinājumus, ka arī ritmikas repertuāru darbam ar dažāda vecuma bērniem. 


Īpaša uzmanība tika pievērsta individuālās un grupas ritma izjūtas attīstības metodēm, izmantojot skanošos žestus, kustību, deju, kā arī dažādus sitaminstrumentus.Kā jau ierasts, Monikas Pullerits un Tuuli Jukk vadītie semināri ir īpaši radoši un interesanti. Tajos daudz noderīga savam darbam atradīs gan bērnudārzu muzikālie audzinātāji, gan skolu mūzikas skolotāji, gan arī solfedžo skolotāji. Visiem iesaku nepalaist garām nākošos praktiskos seminārus. Tas ir to vērts!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru