ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

19. Starptautiskais seminārs Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar Orff mūzikas studiju un Rīgas 213. pirmsskolu 2014.gada 28.-30.martā Rīgas 213.pirmsskolā organizē 19. starptautisko semināru «Elementārā muzicēšana. Jaunrades prieks.»

Semināru vada Tatjana Tjutjunnikova, Maskavas pedagoģe praktiķe, programmas „Elementārā muzicēšana ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem" autore, vairāku grāmatu un metodisku līdzekļu autore, mākslas zinātņu doktore un Latvijas mūzikas pedagoģes praktiķes: Elīna Lūse un Baiba Brice.

28.martā: 
Seminārs “Elementārās muzicēšanas pielietošanas iespējas bērnu runas un dažādu psihisko procesu attīstīšanā”(10 stundas, saskaņots ar RIIMC). Programma iepazīstina ar elementārās muzicēšanas pielietošanas iespējām pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, pedagoga-logopēda, speciālā pedagoga, psihologa un mūzikas terapeita praktiskajā darbībā. Lektores piedāvātie muzikālie modeļi ir balstīti pasaulē atzītā vācu komponista, pedagoga Karla Orfa muzikālās audzināšanas pieejā, kas mūsdienās plaši tiek izmantota dažādu runas un ārpus runas psihisko traucējumu korekcijas vajadzībām. Programma veidota praktiska semināra formā. Dalībnieki tiek iesaistīti radošās aktivitātēs, elementārajā muzicēšanā, spēlēs un teatralizācijās, kā arī pedagoģisko ideju un pieredzes apmaiņas procesā. Pēc skolotāju lūguma, šogad tiks atkārtota 2009. gada (oktobris,aprīlis) semināra programma. Aicinām skolotājus un visus interesentus.

Semināru vada Tatjana Tjutjunnikova, Maskavas pedagoģe praktiķe, programmas „Elementārā muzicēšana ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem" autore, vairāku grāmatu un metodisku līdzekļu autore, mākslas zinātņu doktore. 

29.-30.martā: 
Seminārs „Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti.”(22 stundas, saskaņots ar RIIMC). Aicinām piedalīties pirmsskolas, sākumskolas, interešu un speciālās izglītības iestāžu mūzikas pedagogus, mūzikas skolu sagatavošanas klašu solfedžo pasniedzējus. Programma veidota praktiska semināra formā. Dalībnieki tiek iesaistīti elementārajā muzicēšanā, improvizācijā, pedagoģisko ideju un pieredzes apmaiņas procesā. Lektores T. Tjutjunnikovas izstrādāta programma mūzikas skolotājiem (4 semināru cikls) tika vairākkārt īstenota Krievijā, Ukrainā, Igaunijā un Latvijā. Pēc skolotāju lūguma, šogad lektore atkārto 3.semināra programmu, kas dod iespēju praktiski apgūt Orfa pedagoģijas principus un elementārās muzicēšanas pasniegšanas metodikas pamatus, kā arī iepazīties ar lektores pieeju un pieredzi, kas ir sistematizēta un sīki aprakstīta viņas daudzos metodiskajos līdzekļos. Lektore piedāvās daudzveidīgus vingrinājumus, spēles, rotaļas, dejas, metodiskus ieteikumus un muzikālā materiāla variēšanas metodiku.

Seminārā piedalīsies arī Latvijas mūzikas pedagoģes praktiķes: 
Lektore Elīna Lūse – Rīgas Kultūru vidusskolas un Montesori pirmsskolas "Bambino" mūzikas skolotāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja. Patīk atklāt jaunus veidus, kā aizraut bērnus mūzikas pasaulē, caur ritmu, melodiju, rotaļām, dejām un teātri. Studējusi Orfa pedagoģiju Štutgartes mūzikas augstskolā un Zalcburgas Orfa institūtā. 

Lektore Baiba Brice, paed. mag. – pedagogu profesionālās pilnveides programmu kursu lektore, Talsu pirmssskolas „Pīlādzītis” ORFF studijas vadītāja, dažādu pirmsskolas metodisko krājumu autore („Viss sākas ar rotaļu”, „Mana grāmatiņa – mūzika”, „100+1 dziesmiņa”, „Ritma rotaļas”, etc.). Orfa un Kodāja pedagoģijā papildinājusies Austrijā –Zalcburgā, ORFF institūtā; Somijā, Ungārijā, Igaunijā.

Semināra norise.
Rīgas 213.pirmsskolā (Vesetas 11, pie Arēna Rīga un Olimpiskā Sporta centra):
28.03: 11.30-19.00 (Tatjana Tjutjunnikova)
29.03: 10.00-18.00 (Tatjana Tjutjunnikova)
30.03: 9.00-14.30 (Tatjana Tjutjunnikova)

30.03: 15.00-16.30 (Elīna Lūse), 16.30-18.00 (Baiba Brice)

“Elementārās muzicēšanas pielietošanas iespējas bērnu runas un psihisko procesu attīstīšanā”(28.03.,Lektore T.Tjutjunnikova)
Semināra saturs:
  • Praktiskās metodes un paņēmieni bērnu runas un dažādu psihisko procesu attīstīšanai. Elementārās muzicēšanas formu izmantojums dažāda veida korekcijas nodarbībās darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
  • Muzikāli ritmiskās rotaļas, spēles, komunikatīvās dejas un improvizēta kustība valodas un runas, artikulācijas aparāta un dažādu psihisko procesu (iztēle, uzmanība, atmiņa, u.c.) attīstīšanā. 
  • Skanošo žestu izmantojums runas attīstīšanā. Runas ritma uztvere caur kustībām. Runas apvienojums ar skanošiem žestiem. Runas vingrinājumi.
  • Logoritmika un teatralizācija. Logoritmikas modeļu teatralizācija, izmantojot kustības un Karla Orfa mūzikas instrumentus. Radošais grupu darbs praktisku piemēru izveidē. 

„Elementārā muzicēšana un improvizācija. Metodiskie aspekti” (29.-30.martā)
Semināra saturs.
Lektore T.Tjujunnikova
  • Pārrunas par semināra dalībnieku pieredzi darbā ar piedāvāto metodisko materiālu un darba rezultātiem. 
  • Skaņa un kustība vienotā veselumā. Mūzika un skaņa - organizējošie paņēmieni aktīvās mācīšanās procesā. Komunikatīvās dejas. 
  • Muzikālā materiāla variēšanas metodika. Jaunu pedagoģisko modeļu veidošanas paņēmieni. "Zvaigžņu stunda": materiāla apguve, iepazīšanās ar jaunu pieeju darbā ar balsi. Bērnu iztēles un fantāzijas attīstīšana. Improvizācijas ar skaņu un kustību. 
  • Bērnu muzikalitātes daudzpusīga attīstība muzikālajās spēlēs. Iepazīšanas spēles. Komunikatīvās spēles. Rotaļdziesmas. Spēles ar priekšmetiem. Spēles ar instrumentiem. T. Tjutjunnikovas krājums "Donotkino": metodikas un piedāvāto piemēru apskats. Mūzikas klausīšanās uzdevumi ar ritma pavadījumu, kustību elementiem un improvizācijām. Trokšņu orķestris. J.Haidna "Bērnu simfonijas" atskaņošana.
  • Mūzika grafiskā atveidā. Mūzikas grafiskās pierakstīšanas veidi, pielietošanas iespējas radošās muzicēšanas procesā.
Alternatīvas mūzikas mācīšanas iespējas. (Lektore Elīna Lūse)

Tematiskā nodarbība “Ceļojums uz Āfriku” (Lektore Baiba Brice)

Semināri saskaņoti ar Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru. Pēc katra semināra dalībnieki saņems profesionālās pilnveides apliecību.

Semināru valoda. Maskavas lektore vadīs semināru krievu valodā. T.Tjutjunnikovas programma veidota praktiskās darbības formā, semināra gaitā dalībnieki pārsvarā tiek iesaistīti muzicēšanā un radošas aktivitātēs. Nepieciešamības gadījumā svarīgākie lektores metodiskie paskaidrojumi var būt pārtulkoti latviešu valodā. Ja jums ir nepieciešams tulkojums, lūdzam to norādīt pieteikuma anketā. 

Pieteikuma anketu lūdzam atsūtīt līdz 2014.gada 21.martam uz e-pasta adresi natalypigozne@gmail.com (programmas koordinatore Nataļja Pīgozne). Gadījumā, ja kursus apmaksā mācību iestāde, lūdzam anketā norādīt iestādes rekvizītus un rēķina saņemšanas adresi. Jautājumi, sīkāka informācija par kursiem: bjmc@inbox.lv (programmas vadītāja Irina Kozjura, mob.29534182). 

Semināra dalības maksa – par 10 stundu semināru (28.martā) 25,- eiro; par 22 stundu stundu semināru (29.-30.martā) 55,- eiro. Lūdzam veikt dalības maksas pārskaitījumu no 17. līdz 27.martam (Apstiprinājumu un rekvizītus apmaksai saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pasta adresi 17.-21. martā pēc grupu nokomplektēšanas).

Mācību līdzekļi: semināra laikā būs iespēja iegādāties un pasūtīt metodiskos mācību līdzekļus.

Piemērots apģērbs: uzmanību! Lūdzam semināra dalībniekus ģērbties brīvā apģērbā un līdzi ņemt maiņas apavus (sportiskas čības vai apavus bez papēžiem)

Pieteikuma anketa
Semināra tēma, datums:
Vārds, uzvārds:
Personas kods: 
Tālrunis, e-pasta adrese:
Darba vieta:
Skolotāja specializācija:Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru