otrdiena, 2014. gada 20. maijs

Orff vasaras kursi mūzikas skolotājiem

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar Orff mūzikas studiju 2014.gada jūnijā un augustā organizē starptautiskus seminārus mūzikas skolotājiem. 

1) 6.-7.jūnijā “Elementārā muzicēšana un improvizācija. Blokflautas spēles apguve” Semināru vada: Maskavas pedagoģe praktiķe Tatjana Rokitjanska, Krievijas valsts prēmiju laureāte, vairāku metodisku līdzekļu un muzikālās audzināšanas programmas “Katrs bērns – mūziķis” autore.

2) 13.-14.augustā “Elementārā muzicēšana. Ritmika un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā” (apliecība par 16 stundām, RIIMC saskaņojums, lektores Monika Pullerits, Tuuli Jukk).

3) 16.-17. augustā “Elementārā muzicēšana, improvizācija un muzikālais teātris.” (apliecība par 16 stundām, RIIMC saskaņojums, lektores Monika Pullerits, Tuuli Jukk).
Aicinām piedalīties pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājus, interešu izglītības iestāžu mūzikas pedagogus, mūzikas skolu pasniedzējus un visus interesentus.

6.-7.jūnijā “Elementārā muzicēšana un improvizācija. Blokflautas spēles apguve” (apliecība par 16 stundām, RIIMC saskaņojums).
Semināru vada: Maskavas pedagoģe praktiķe Tatjana Rokitjanska, Krievijas valsts prēmiju laureāte, vairāku metodisku līdzekļu un muzikālās audzināšanas programmas “Katrs bērns – mūziķis” autore.

Semināra gaitā lektore iepazīstinās ar savu pieeju elementārās muzicēšanas un improvizācijas pasniegšanā un izstrādāto programmu “Katrs bērns – mūziķis”, kas saņēma lielu atzinību Krievijā un tagad tiek pielietota dažādās mācību iestādēs. Autores programmā iekļauta dziedāšana, instrumentālā muzicēšana, rečitatīvi, kustība, muzikāli teatrālā darbība, ansambļa nodarbības. Šajā seminārā īpaša uzmanība tiks pievērsta mūsdienīgām, daudzveidīgām blokflautas mācīšanas metodēm instrumenta apguves sākumsposmā, kas ļauj semināra dalībniekiem apgūt un pilnveidot blokflautas spēles pamatprasmes, ka arī pielietot tās, strādājot ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem individuāli vai grupā. Vēlams līdzi ņemt savu instrumentu (soprano blokflauta). Pēc skolotāju lūguma lektore atkārtos 2013. gada (16.-17.02, Orff mūzikas studijā) semināra programmu.

Semināra tēmas: Mūzikālā materiāla apguve caur tēliem un kustību. Praktiskais darbs ar skaņām, zilbēm, ritmu, telpu. Blokflautas apguve sākumposmā, neizmantojot nošu rakstu. Pirkstu un elpas vingrinājumi. Pasakas un teatralizācijas. Putnu sasaukšanās. Skaņveide. Dialogu spēles. Improvizācija dziedāšanā un instrumentālā muzicēšanā. „Mūzikas ābece” tēlos un kustībās.

Mācību līdzekļi: semināra laikā būs iespēja iegādāties T.Rokitjanskas metodiskos mācību līdzekļus.

Semināra norise:
6.06.14: 11.00 – 17.00; 7.06.14: 9.00 – 15.00
Orff mūzikas studijā: Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpa, 2 stāvā (karti atradīsiet www.orff.lv)

13.-14.augustā “Elementārā muzicēšana. Ritmika un kustība bērnu muzikālo spēju attīstīšanā” (apliecība par 16 stundām, RIIMC saskaņojums, lektores Monika Pullerits, Tuuli Jukk).

Programma iepazistinās ar K.Orfa un E.Ž.Dalkroza pedagoģiskajam idejam par kustību un ritmu. Semināra-praktikuma gaitā dalībnieki padziļinās savas zināšanas par dažādu mūzikas izteiksmes līdzekļu (metrs, ritms, skaņkārta, melodija, harmonija, dinamika, temps, dinamika, temps, tembrs, faktūra, reģistrs) apgūves iespējam caur kustību, apgūs koordinācijas un ritma izjutas attīstīšanas vingrinājumus, ka arī ritmikas repertuāru darbam ar dažāda vecuma bērniem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta individuālās un grupas ritma izjūtas attīstības metodēm, izmantojot skanošos žestus, kustību, deju, kā arī dažādus sitaminstrumentus.
Igauņu lektores atkārtos 2012. gada (21.-22.08, Bolderājas mms) semināra programmu.

Semināra norise:
13.08: 11.00 – 17.00; 14.08: 9.00 – 15.00
Rīgas 213.pirmsskolā (Vesetas 11, pie Arēna Rīga un Olimpiskā Sporta centra)

3) 16.-17. augustā “Elementārā muzicēšana, improvizācija un muzikālais teātris.” (apliecība par 16 stundām, RIIMC saskaņojums, lektores Monika Pullerits, Tuuli Jukk).

Lektoru piedāvātie muzikālie modeļi balstīti uz pasaulē atzītajiem vācu komponista, pedagoga Karla Orfa muzikālās audzināšanas sistēmas metodiskajiem principiem. Dažādas elementārās muzicēšanas formas (runas un ritma vingrinājumi, dziesmas un improvizācijas, kustību spēles un dejas, instrumentālā muzicēšana) ir domātas pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem un ir apvienotas, lai radītu muzikālo teātri. Muzikālais teātris kļūst par mācīšanās vidi, kur sižets tiek izmantots, lai varētu apvienot dažādas muzikālās darbības un radošas pašizteiksmes iespējas mākslinieciskā veselumā. Semināra gaitā mēģināsim atrast praktiskas atbildes uz jautājumiem: Kā dot katram bērnam iespēju piedzīvot savu pašizpausmi caur mūziku? Kā nodrošināt dažādu muzikālu izpausmi pilnigi visiem bērniem grupā?
Igauņu pedagoģes atkārtos elementārās muzicēšanas semināra programmu, kas vairākkārt tika īstenota Orff mūzikas studijā (2009.-2012.)

Semināra norise:
16.08: 11.00 – 17.00; 17.08: 9.00 – 15.00
Orff mūzikas studijā: Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpa, 2 stāvā (karti atradīsiet www.orff.lv)

Par lektorēm. 
Igauņu lektores Monika Pullerits, Tuuli Jukk vairākkārt viesojās un vadīja seminārus Latvijā, saņēma daudz pozitīvas atsauksmes. Pedagoģe-praktiķe Monika Pullerits (Dr. phil) - Tallinas Universitātes un Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas profesore, strādā ar 2 - 12 gadu vecuma bērniem. Dzimusi Tallinā 1960. gadā. Studējusi mūzikas pedagoģiju Tallinas Konservatorijā un turpināja studijas Tallinas Universitātē, iegūstot maģistra grādu(1997) un doktora grādu(2004) ar disertācijas tēmu "Muzikālais teātris sākumskolas izglītībā - teorija un prakse, balstoties uz K.Orfa pedagoģiskām idejām. No 1995. gada papildinājusies starptautiskos vasaras kursos Orfa institūtā Zalcburgā un dalījusies pieredzē dažādos kursos un semināros. Blakus pedagoģiskajām darbam komponējusi bērnu dziesmas, instrumentālus skaņdarbus, muzikāla teātra sižētus un ir dažādu rakstu autore. Sekojot Orff-Schulwerk idejām, ir mācību grāmatu autore "Jebkas varētu būt mūzika - ceļvedis skolotājiem", "Mūzika skolā - no runas spēlēm līdz instrumentālām spēlēm", Mūzikas mācību grāmatas un darba būrtnīcas 1. - 4. klasēm. Autores mērķis ir vienmēr uzturēt līdzsvaru starp teoretiskām zināšanām un praktisko pieredzi. Zināšanas ir pamats, prakse ir radošais moments.

Pedagoģe-praktiķe Tuuli Jukk (Mag.art.) Vīlandes Kultūras akadēmijas lektore, strādā ar bērniem pirmsskolā un bērnu mūzikas skolā. Dzimusi Põltsamaa (1972). Pabeigusi Igaunijas Mūzikas Akadēmiju Mūzikas pedagoģijas nodaļu. No 1997. līdz 1999. studēja Mūzikas un kustību pedagoģiju Orfa Institūtā Zalcburgā un 1999.-2001. Tallinas Pedagoģiskā Institūta maģistranturā. Pasniegusi Orfa pedagogijas kursus Igaunijā, Lietuvā, Vācijā un Šveicē. Darba pieredzes un ar citu skolotāju sadarbības rezultātā ir vairāku metodisku grāmatu autore - „Zaļš - ritma un kustības mācība." „Instrumentālās spēles." „Mūzika skolā - ritms, spēle un mūzika”

Semināru valoda: Lektores no Krievijas un Igaunijas vadīs semināru krievu valodā. Kursu programma veidota praktiskās darbības formā, semināra gaitā dalībnieki pārsvarā tiek iesaistīti muzicēšanā un radošas aktivitātēs. Nepieciešamības gadījumā lektoru metodiskie paskaidrojumi var būt pārtulkoti latviešu valodā. Ja jums ir nepieciešams tulkojums, lūdzam to norādīt pieteikuma anketā.

Piemērots apģērbs: uzmanību! Lūdzam semināra dalībniekus ģērbties brīvā apģērbā un nodarbību telpā nākt bez apaviem (zeķes vai sportiskas čībiņas būtu piemērotas).

Pieteikšanas un dalības maksa:

6.-7.06. (16 st., lekt.T.Rokitjanska) semināra dalības maksa – 50 EUR. Pieteikumu anketu lūdzam atsūtīt līdz 29.maijam uz e-pasta adresi bjmc@inbox.lv. Lūdzam veikt dalības maksas pārskaitījumu tikai pēc mūsu apstiprinājuma līdz 2014.gada 5. jūnijam. Maksājuma rekvizītus nosūtīsim pēc grupas nokomplektēšanas uz Jūsu noradīto e-pasta adresi.

13.-14.08. vai 16.-17.08. (16 st., lekt.M.Pullerits, T.Jukk) semināra dalības maksa – 52 EUR. Pieteikumu anketu lūdzam atsūtīt līdz 20.jūnijam uz e-pasta adresi bjmc@inbox.lv. Lūdzam veikt dalības maksas pārskaitījumu tikai pēc mūsu apstiprinājuma līdz 2014.gada 5. Augustam. Maksājuma rekvizītus nosūtīsim pēc grupas nokomplektēšanas uz Jūsu noradīto e-pasta adresi.

Jautājumi, sīkāka informācija pa tālr. 29534182 (programmas vadītāja Irina Kozjura).
Pieteikuma anketa
Semināra tēma, datums:
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Tālrunis, e-pasta adrese:
Darba vieta:
Gadījumā, ja apmaksā mācību iestāde, lūdzam anketā norādīt iestādes rekvizītus un rēķina saņemšanas adresi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru