pirmdiena, 2014. gada 29. septembris

IV Latvijas Mūzikas olimpiāde 2015

Mūzikas olimpiādes nolikums 2015

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri

I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki:
5.–12.klases skolēni

Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās, A un B kategorijās:

· 1.grupa: 12–14 gadi;
· 2.grupa: 15–19 gadi.
· A kategorija – skolēni, kas paralēli mācās vai ir mācījušies mūzikas skolās, kā arī skolēni, kas mācās klasēs ar padziļinātu mūzikas mācīšanu;
· B kategorija – skolēni, kas mācās vispārizglītojošā skolā, bet nav mācījušies un nemācās mūzikas skolā.

III. Mūzikas olimpiādes organizatori:
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:

1.posms – skolas olimpiāde:
· norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2015. gada 26.janvārim;
· olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;
· darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;
· otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā kategorijā un vecuma grupā.

2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
· norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2014. gada 23.februārim;
· olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;
· olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
· trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā kategorijā un vecuma grupā.

3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):
olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild:
· Latgalē – Preiļi (Ilze Rožinska), Daugavpils (Jeļena Vucena);
· Vidzemē – Cēsis (Ilga Šķendere), Ogre (Gunita Bičule);
· Kurzemē –Talsi (Dina Bičule), Brocēni (Aija Zakovska);
· Zemgalē – Jelgava (Liena Celma), Tukums (Dace Perševica);
· Rīgas rajons – Sigulda (Evija Rozena), Rīga (Rūta Kanteruka);
· Olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa (PDF faili tiek nosūtīti atbildīgajiem metodiķiem 3.posma norises rītā plkst.9.00);
· žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza vienu dalībnieku katrā kategorijā un vecuma grupā;
· norises laiks – olimpiāde notiek visos novados vienlaicīgi – 27.martā.

Pieteikumus mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2015.gada 16.martam katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi.
[Piezīme]. Metodisko apvienības vadītāju koordinātes skatīt muzikasskolotajiem.blogspot.com/

Pieteikumus mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta elektroniski aizpildot mūzikas asociācijas mājas lapā ievietoto anketu līdz 2015.gada 29.martam.

4.posms – valsts olimpiāde:
· norises laiks un vieta – 2015. gada 1.aprīlis, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;
· olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
· olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa;
· žūrijas komisija izvērtē rezultātus un atlasa katrā olimpiādes daļā divus labākos dalībniekus un katrā kategorijā un vecuma grupā trīs augstāko punktu ieguvējus.

Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

V. Olimpiādes saturs

Olimpiāde notiek trijās daļās.

I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);
A kategorija – dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli);
B kategorija – ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)

Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Skolēns tautasdziesmu izpilda no galvas.

III. Savas kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba atskaņošana

A kategorija – oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare;
B kategorija – izvēlētā skaņdarba radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
Kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

6. Vērtēšanas kritēriji:
atbilstība uzdevuma nosacījumiem;
zināšanas tēmas ietvaros;
izpildījuma kvalitāte;
emocionalitāte un artistiskums;
kompozīcijas oriģinalitāte.

Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:
labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos;
labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs;
interesantākā oriģinālkompozīcija, prezentācija.

[Piezīme]. Vērtēšanas kritēriji 3.posmam A un B kategorijas dalībniekiem „Savas kompozīcijas, izvēlētā skaņdarba atskaņošana” tiks izsūtīti.

[Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru