piektdiena, 2015. gada 27. februāris

Kursi sākumskolas mūzikas skolotājiem

Ritmikas mācība integrētu mācību uzdevumu un personības harmoniskas attīstības aspektā, 
12 h. –vada Ginta Pētersone.

Norises vieta: 16.,20. marts plkst. 11.00-15.30, RIIMC, Kaņiera ielā 15

Anotācija: Kursu programma veidota vispārizglītojošo skolu sākumskolas mūzikas pedagogu kompetenču paaugstināšanai, iepazīstinot ar ritmikas mācību un tās paņēmieniem, kas izmantojami mūzikas stundās. Iepazīsies ar E. Žaka-Dalkroza ritmikas mācību un apgūsmetodiskus paņēmienus un praktiskus vingrinājumus, kas pielietojami vispārizglītojošo skolu mūzikas stundās.

Uzzināt vairāk:
E-pasts: Iveta.Razumovska@riga.lv
Tālrunis: +371 67105534
www.riimc.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru