otrdiena, 2016. gada 9. februāris

Ventspils skolotāji viesojas Talsos

21.janvārī Talsu pamatskolā viesojās Ventspils novada un pilsētas mūzikas skolotāji. Apmeklējuma mērķis bija gūt jaunas idejas savam ikdienas darbam, dažādot un pilnveidot mācību metodes. Strādājot ikdienā pedagogiem bieži vien pietrūkst ideju, ierosmes kam jaunam un rodas vēlme izmēģināt ko nebijušu, varbūt pat ieraudzīt zināmas lietas jaunā skatījumā.
Ciemiņus skolā iepriecināja skolēnu sagatavots koncerts. Tajā audzēkņi demonstrēja savas muzicēšanas iemaņas, kuras apguvuši izvēlētas profesionāli orientēta virziena (mūzikas) pamatizglītības programmu. Jauniešiem jau 7.gadu tiek dota iespēja apgūt mūzikas instrumenta spēli: klavieru, flautas, blokflautas, saksofona, klarnetes, sitaminstrumentu un ģitāras.
Viesi no kaimiņu novada atzina, ka viņus iepriecināja tas, ka bērni ne tikai spēlēja savu instrumentu, bet arī prata muzicēt ansamblī. Lielākais prieks arī mums, pašmāju skolotājiem, ir redzēt, kā bērni ir iemācījušies patstāvīgi spēlēt ansamblī tā, ka skolotājs koncertu var vērot no malas. 


Pēc koncerta mūzikas skolotāji piedalījās atklātajās stundās 2. un 3.klasēs. Viesus iepriecināja miers, disciplinētība, kuru lieliski papildināja interesants un saistošs stundu darbs. Pēc stundu vērošanas ciemiņi teica atzinīgus vārdus par mūsu skolēniem, par darbu stundā. Priecājamies, ka viesi atzīstot, ka tas ir mērķtiecīgs ikdienas darbs, ka pedagogi darbā izmanto inovatīvas metodes, jaunākās tehnoloģijas, tādēļ mācību process mūsdienīgs. Panākumi mūzikas apguvē ir acīm redzami, skolā valda patīkama noskaņa un miers, skolēni ir pieklājīgi, tā sarunā atzina Antra Ziemele – Ventspils novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. 

Talsu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Vineta Lapiņa un mūzikas skolotājs Raimonds Felšs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru