ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

Konkurss Lai skan! noslēdzies

Šī gada 11. un 12. martā Jāzepa Vītola Latvi­jas Mūzikas akadēmiju, sadarbībā ar mūzikas skolotāju katedru, pieskandināja vairāk nekā pusotrs tūkstotis dziedātāju IV Jāzepa Vītola Bērnu un jau­niešu koru un vokālo ansam­bļu konkursā "LAI SKAN!" Konkursa veidotāju mērķis ir veicināt kolektīvās muzicēšanas prasmes, iemīlēt vokālās daudzbalsības mākslu, audzinot jauno klausītāju un mākslinieku paaudzi. Konkurss šoreiz bija veltīts kom­pon­istam Jēk­abam Graubiņam, kuram šogad atzīmē 130 gadu jubileju, tādēļ konkursa oblig­ātie skaņ­darbi koriem un ansam­bļiem bija izvēlēti no Jēk­aba Graubiņa daiļrades, ļau­jot kolek­tīviem plašas inter­pretā­ci­jas iespējas.

Konkursa pirmajā dienā, 11. martā, gados jaunākie kolektīvi visas dienas garumā sacentās par Mazās balvas izcīņu. Dienas noslēgumā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē koncertā uzstājās četri dienas labākie finālisti, iepriekšējā konkursa laureāti Ķekavas Mūzikas skolas bērnu koris un Ernesta Vīgn­era Kuldī­gas Mūzikas sko­las bērnu koris "Can­tus", un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju kat­e­dras sieviešu koris. Pēc žūrijas lēmuma konkursa Mazo balvu ieguva VEF Kultūras pils bērnu vokālais ansamblis „Poppy”, vadītāja Gunta Stade.
Otrajā dienā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē un Ērģeļu zālē par Lielo balvas izcīņu sacentās gados vecākie kolektīvi (12 – 19. gadiem). Konkurss noslēdzās ar apbalvošanu un krāšņu kon­certu Latvi­jas Uni­ver­sitātes Lielajā aulā, kurā uzstājās konkursa Lielās balvas izcīņas finālisti, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauk­tais koris "Aura", Rīgas Val­sts 2. ģim­nāz­i­jas jauk­tais koris, Rīgas Franču liceja jauk­tais koris "Mēs lidosim..", Rīgas Mūzikas skolu apvieno­tais sim­foniskais orķestris, diriģents Kas­pars Ādamsons, konkursa dalīb­nieku apvieno­tais koris, solisti – Mar­lēna Keine, Mār­tiņš Ivulis un ērģel­niece Liene Andreta Kalnciema. Abas konkursa dienas kolektīvus vērtēja kor­mūzikas un vokālo ansam­bļu liet­pratēji: diriģents asoc. prof. Māris Sir­mais, diriģents asoc. prof. Arvīds Plat­pers, muzikologs asoc. prof. Gun­tars Prā­nis, kom­pon­iste lekt. Ilze Arne, metodiķe lekt. Irēna Nel­sone, metodiķe doc. Ilze Vilde, kā arī diriģenti Jānis Erenštre­its un Jānis Ozols. Visus konkursa kolektīvus žūrija novērtēja ar bronza, sudraba un zelta diplomiem. Konkursa Lielo balvu šogad izcīnīja Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolas meiteņu koris "Vivace", vadītājas Andra Fenhane un Alise Koknēviča.
Abas konkursa dienas bija pilnas mūzikas, sacensības gara un skaistu mirkļu. Kā norādījis konkursa rīkotājs Edgars Vītols: "Tie, kuri piedalījušies konkursā ar saviem skolu kolektīviem kā jaunieši vai tīņu vecumā, šobrīd ir mūsu Mūzikas akadēmijas studenti, un par to mēs ļoti priecājamies. Viņi mācās par topošajiem mūzikas skolotājiem, kuri nākotnē vadīs savus bērnus un šo konkursu". Gaidīsim dziedātājus un kormūzikas mīļotājus jau nākamajā V Jāzepa Vītola Bērnu un jau­niešu koru un vokālo ansam­bļu konkursā "LAI SKAN!"  konkursā.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru