Lai skan! 2018

V Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”

Konkurss veltīts Jāzepa Vītola (1863-1948) daiļradei

09.03. – 10.03. 2018.Konkursa nolikums

Mērķis: Nodrošināt skolu koru un ansambļu darbības procesa nepārtrauktību, veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību.

Norises laiks: 2018. gada 9. un 10. marts

Norises vieta: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Kr. Barona -1, Rīga

Rīkotāji un organizatori: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Mūzikas skolotāju katedra

Dalībnieki: Bērnu un jauniešu kori un vokālie ansambļi


Kategorijas


Vokālie ansambļi
Kora kolektīvi
Uzstāšanās ilgums
Daudzbal-
sība
Jaunākā grupa - dziedātāji līdz 12 gadu vecumam
A1
K1
līdz 10 min
ne mazāk kā
2 balsīgi
Vidējā grupa - viendabīgie kolektīvi līdz 16 gadu vecumam
A2
K2
līdz 10 min
ne mazāk kā
3 balsīgi
Vecākā grupā - jauniešu kolektīvi līdz 19 gadu vecumam
A3
K3
līdz 15 min
ne mazāk kā
4 balsīgiBalvas
 • Lielā balva – 500 Eur, kategorijām A2, K2, A3, K3
 • Mazā balva – 300 Eur, kategorijām A1, K1
 • Diriģenta balva par izteiksmīgāko Jāzepa Vītola skaņdarba interpretāciju
 • Alternatīvās žūrijas balva

Konkursa kārtība:
 • Konkurss notiek divās kārtās – I kārta un fināls (II kārta).
 • I kārtā kolektīvs piedalās izvēlētajā kategorijā, ievērojot repertuāra un vecuma noteikumus.
 • Pēc I kārtas rezultātiem un žūrijas lēmuma labākie kolektīvi tiek izvirzīti uz Mazās balvas (kategorijas A1, K1) vai Lielās Balvas (kategorijas A2, A3, K2, K3) izcīņai finālā. (skat sadaļu „Balvas”).
 • Kolektīviem, kas izvirzīti uz finālu (II kārtu), uzstāšanās tajā tiek uzskatīta par obligātu.
 • Kolektīvs, kurš finālā ir ieguvis Lielo Balvu vai Mazo Balvu, nākamajā (VI) konkursā balvu izcīņā nestartē, bet piedalās kā viesis konkursa koncertos.

Repertuārs konkursa I kārtai – kategorijas A1, A2, A3, K1, K2, K3

1. skaņdarbs: brīvas izvēles Jāzepa Vītola oriģinālkompozīcija vai latviešu tautas dziesmas apdare a cappella
2. skaņdarbs: brīvas izvēles kompozīcija a cappella
3. skaņdarbs: brīvas izvēles kompozīcija ar mūsdienu kompozīcijas tehnikas elementiem, var būt ar pavadījumu.


Repertuārs konkursa finālam – Mazās balvas un Lielās balvas izcīņa

1. skaņdarbs: brīvas izvēles skaņdarbs a cappella
2. skaņdarbs: brīvas izvēles latviešu komponista oriģinālkompozīcija vai tautasdziesmas apdare a cappella, kas nav izpildīta konkursa I kārtā.


Repertuāra un uzstāšanās noteikumi
 • Uzstāšanās ilgums katgorijās A1, A2, K1, K2 nedrīkst pārsniegt 10 minūtes, uzstāšanās ilgums kategorijās A3, K3 nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.
 • Dziesmās a cappella drīkst izmantot mūzikas instrumentus bez noteikta skaņu augstuma.
 • Dziesmas ar pavadījumu izpildāmas akustiski, bez apskaņošanas. Konkursa organizētājs nodrošina
 • konkursa norises vietā klavieres.
 • Konkursā atļauts izmantot dažādus sitaminstrumentus (bez noteikta skaņas augstuma). Instrumenti ar
 • absolūto skaņas augstumu tiek uzskatīti par pavadījumu un tiem jābūt atspoguļotiem skaņdarba partitūrā.
 • Konkursa skaņdarbus drīkst izpildīt pustoni augstāk vai zemāk kā tas norādīts partitūrā, par to informējot konkursa pieteikumā.
 • Konkursa laikā vokālā ansambļa vadītājs nedrīkst diriģēt un dziedāt ansamblī. Ansambļa vadītājs drīkst spēlēt pavadījumu.
 • Konkursa repertuārs jādzied no galvas, neizmantojot nošu partitūras.
 • Katram kolektīvam paredzēts zāles akustiskais mēģinājums konkursa dienā. Tā ilgums ir 5 minūtes, kura laikā iekļauta kolektīva uziešana un noiešana no skatuves.

Atļautais dalībnieku skaits

1) Ansamblī – no 6 līdz 15 dziedātājiem,
2) Korī – sākot no 16 dziedātājiem,
*20% no kora dziedātāju skaita ir pieļaujama atkāpe no norādītā vecuma.


Konkursa norise

Piektdiena, 9.03.2017

10.00 Konkursa atklāšana, preses konference Senāta zālē
11.00-17.00 Konkurss J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielā zālē – K1, Ērģeļzālē – A1, A2
19.00 Koncerts un „Mazās balvas” izcīņa, rezultātu paziņošana kategorijām - A1, K1, koncertā piedalās iepriekšējā konkursa uzvarētāji un lūgtie viesi.

Sestdiena, 10.03.2017

11.00-16.00 Konkurss J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielā zālē – K2, K3, Ērģeļzālē – A3
18.00 Koncerts un „Lielās balvas” izcīņa J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē rezultātu paziņošana kategorijām A2, A3, K2, K3


Pieteikšanās konkursam:
 • Kolektīvs līdz 2017. gada 1. decembrim aizpilda elektronisku pieteikšanās anketu šeit.
Anketas noslēguma sadaļā kolektīva vadītājam jānorāda saite (links – piem. failiem.lv, youtube.com
u.c.), kurā konkursa organizatoriem iespējams apskatīt un lejupielādēt:
1) kolektīva CV;
2) kolektīva foto;
3) kolektīva audio vai video ierakstu (var būt arī koncerta ieraksts).
 • Kolektīvs līdz 2018. gada 1. februārim pa pastu uz adresi Kr. Barona iela 1, Rīga, LV-1050, Mūzikas skolotāju katedras vadītājam Edgaram Vītolam atsūta precizētu un parakstītu pieteikuma veidlapu (šī nolikuma pielikums Nr.1).
 • Kolektīvs ne vēlāk kā līdz līdz 2018. gada 1. februārim (skat. sadaļu Dalības maksa) pārskaita dalības maksu uz zemāk norādītajiem rekvizītiem.
 • Konkursa dienā reģistrācijas brīdī kolektīva vadītājs iesniedz konkursā izpildāmo nošu kopijas 5 eksemplāros uzstāšanās kārtībā.

Dalības maksa
 • Korim 80 eiro, ansamblim 50 eiro (līdz 31.12. 2017.)
 • Korim 100 eiro, ansamblim 70 eiro (līdz 01.02. 2018.)

Rekvizīti

Kolektīvs ne vēlāk kā līdz līdz 2018. gada 1. februārim (skat. sadaļu Dalības maksa) pārskaita dalības maksu uz zemāk norādītajiem rekvizītiem.

Rekvizīti: 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rīga, Kr. Barona iela 1
Reģ. Nr. 90000028796
Dāvinājuma konts LV97TREL9220060000000
Valsts Kase Kods TRELLV 21
Ar norādi: 21399 Vārds uzvārds, personas kods, dalības maksa J. Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā


Žūrija un vērtēšana

Konkursu vērtē profesionāla žūrija.
Kolektīvi tiek vērtēti pēc 100 punktu skalas, izdalot Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus.
Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
Paralēli žūrijas komisijai, konkursu vērtē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katderas studentu komisija (alternatīvā žūrija).


Papildus noteikumi
 • Koru un vokālo ansambļu uzstāšanās secību nosaka konkursa rīkotāji, tā tiek paziņota ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konkursa. Dalībnieku un organizatoru saziņai tiek izmantots e-pasts konkurss.laiskan@inbox.lv
 • Kora diriģents, parakstot kora pieteikuma anketu, akceptē nolikumu un apņemas izpildīt konkursa noteikumus.
 • Uz kolektīva apbalvošanu obligāti jāierodas kolektīva vadītājam vai pārstāvim saņemt balvu, pretējā
 • gadījumā balva tiek diskvalificēta.
 • Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par sava kora vai vokālā ansambļa uzvedību visās konkursa norises vietās.
 • Parakstot pieteikumu, kolektīva vadītājs piekrīt, ka konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
 • Izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos festivālā (naktsmītnes, ēdināšana), dalībnieki sedz paši.
 • Organizatori palīdz ar ēdināšanas rezervēšanu.
 • Nodrošinot konkursa kvalitātes kritērijus, konkursa organizatoriem ir tiesības atteikt kolektīva dalību konkursā.
 • Ja kolektīvs konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad nepārprotami iespējams pierādīt nepārvaramas varas apstākļus.
 • Konkurss notiek reizi divos gados Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
 • Konkursā un koncertos ieeja ir bez maksas.

Rīkotāju koordinātes

Kr. Barona 1, LV – 1050, Rīga
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Mūzikas pedagoģijas katedra
Edgars Vītols, tel. 29447081, Liene Batņa tel. 26172271.
konkurss.laiskan@inbox.lv

Sīkāka informācija par konkursa norisi te un www.jvlma.lv

6 komentāri:

 1. Šo komentāru ir noņēmis emuāra administrators.

  AtbildētDzēst
 2. Šo komentāru ir noņēmis autors.

  AtbildētDzēst
 3. Vai var lūgt informāciju par 7.uzdevumu - ritma vienādojumiem?

  w – = ¾ j N + m + O =

  o + = d
  w – y = e

  e-pasts: pianists007@gmail.com!

  PALDIES!!!

  AtbildētDzēst
 4. Tā bija tehniska kļūda, jo dators neatpazīst notis (tika lietota bezmaksas nošu programma, kuru, starp citu, var lejupielādēt uz sava datora (Mūzikasskolotajiem.blogspot.com sadaļā dažādas saites - bezmaksas nošu fonti). Tad nošu simboli tiks attēloti pareizi.
  Lūdzu skatīt vēlreiz - tagad vecākās grupas uzdevumu paraugs ir PDF formātā.

  AtbildētDzēst
 5. ludzu,publicejiet kurzemes zonas olimpiades datumu, kordinatora kontaktttelefonu.

  AtbildētDzēst
 6. Cikos sākas olimpiādes 4.kārta?
  Paldies!

  AtbildētDzēst