ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Teātra pedagoģijas seminārs

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Orff mūzikas stūdiju un mācību centru "Eventus" organizē semināru:

„Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vispārējo un muzikāli radošo spēju attīstīšanā”

2012.gada 7.-10.jūnijā, Orff mūzikas studijā


Aicinām piedalīties pirmsskolas mūzikas skolotājus, ka arī visus interesentus (pirmsskolas, sākumskolas un speciālās izglītības pedagogus, interešu izglītības pedagogus).
Semināru vada:

St.Pēterburgas pedagoģe-praktiķe Maija Rodina.
M. Rodina ir mūzikas skolotāja, kas 14 gadus vada bērnu leļļu teātra studiju, strādā rehabilitācijas nometnēs bērniem ar īpašajām vajadzībām, attīstošas programmas un metodiskā līdzekļa „Kukļandija” autore. No 1998. gada vada seminārus skolotājiem un nometnes pedagogiem Krievijā. 2011.- 2012. g. Maija Rodina prezentēja savu programmu un metodiku Latvijas skolotājiem un saņēma daudz pozitīvas atsauksmes.

Sakarā ar lielo interesentu skaitu, jūnija semināru organizēsim divām grupām (7.-8.06 un 9.-10.06.) Lektore atkārtos programmas 1.daļu jauniem dalībniekiem, bet 2012.gada rudenī piedāvās programmas turpinājumu.

Šīs seminārs ir tālākizglītības programmas „Teātra pedagoģijas pielietošanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vispārējo un muzikāli radošo spēju attīstīšanā” 1.daļa (A, 36 stundas, saskaņota ar IZM 4.06.2010, saskaņojuma Nr.151).

Programmas dalībnieki apgūst bērnu uzvedumu veidošanas principus un metodiskos paņēmienus, ka arī skatuves darbības vingrinājumus, spēles un etīdes bērnu spēju attītīšanai. Skolotājiem būs iespēja iepazīties ar M.Rodinas izstrādāto programmu bērnu teātra studijas organizēšanai pirmsskolā. Pēc šī semināra dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos tālākizglītības programmas 1.daļā (18 st.) Apmeklēt programmas 2.daļu un saņemt apliecību par pilnu kursa apguvi (36 st.) būs iespēja 2012.gadā novembrī. Dalības maksa par M.Rodinas divu dienu semināru novembrī būs 28,- Ls.

Semināra norise:

1. dalībnieku grupa:
7.jūnijs 15.00 – 17.30; 18.00 – 19.30
8.jūnijs 10.00- 12.30; 13.00- 14.30, 15.00 – 17.00
2.dalībnieku grupa:
9.jūnijs 10.00-12.30, 13.00-16.00
10.jūnijs 10.00-12.30, 13.00-16.00
Orff mūzikas studija atrodas Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpa, 2 stāvā
(karti atradīsiet http://www.orff.lv/)
Semināra saturs (M.Rodinas semināru cikla 1.daļa):
  • Dažādu veidu leļļu vadīšanas iemaņu apguve: “cimdu” lelles, „raustāmas”lelles, “spieķu” (trostu) lelles, marionetes, „lakatu” lelles. Leļļu pielietošanas iespējas muzikāli radošo spēju attīstīšanā.
  • Leļļu izmantošana dažādu teātra uzvedumu veidošanā bērniem un pieaugušiem. Ainu un etīžu izspēlēšana ar leļļu teātra elementiem. Radošais grupu darbs.
  • Etīdes, vingrinājumi un spēles iztēles, uzmanības, atmiņas, runas, mīmikas, pantomīmas un komunikācijas spēju attīstīšanai.
  • Dejas kompozīcijas ar „lakatu” lellem.
  • Autores programmas un metodisko līdzekļu prezentācija.
  • Sižeti bērnu leļļu teātra uzvedumiem. Radošas idejas leļļu izgatavošanai un uzveduma vizuālajam noformējumam. Darba rezultātu apkopojums. Apaļā galda diskusijas.
Pieteikuma anketu lūdzam atsūtīt līdz 2012.gada 21. maijam uz e-pasta adresi toria@inbox.lv (programmas koordinatore Viktorija Sīle, 28302594).
Gadījumā, ja apmaksā mācību iestāde, lūdzu anketā norādīt iestādes rekvizītus un rēķina saņemšanas adresi. Jautājumi, sīkāka informācija par kursiem: bjmc@inbox.lv (programmas vadītāja Irina Kozjura, mob.29534182)
Dalības maksa par piedalīšanos seminārā 7.-8.06. vai 9.-10.06. - 28, - Ls.
Lūdzam veikt dalības maksas pārskaitījumu no 21.05 līdz 5.06.
Apstiprinājumu un maksājuma rekvizītus saņemsiet uz Jūsu noradīto e-pasta adresi.
Mācību līdzekļi: semināra laikā būs iespēja iegādāties un pasūtīt Maijas Rodinas metodiskos mācību līdzekļus.
Piemērots apģērbs: Lūdzam semināra dalībniekus nodarbību telpā nākt bez apaviem (zeķes vai sportiskas čībiņas būtu piemērotas).
Pieteikuma anketa
Vārds, uzvārds, personas kods:
Tālrunis, e-pasta adrese:
Darba vieta:
Norādīt vēlamo grupu:
· Nr.1 (7.-8.06.)
· Nr.2 (9.-10.06)
· Ir iespējami abi varianti

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru