pirmdiena, 2013. gada 25. februāris

Latvijas Ritmikas biedrības seminārs pirmsskolas pedagogiem

Svētdien, 2013. gada 17. martā plkst. 10.00-16.00 Rīgā, Tallinas ielā 57, Pamatskolā „Rīdze” notiks Latvijas Ritmikas biedrības seminārs pirmsskolas pedagogiem

Programmā:
1) Dejas nodarbību pamatprincipi pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot integratīvo metodi dejas pedagoģijā. (Dita Danosa.)

2) Dziedātprasmes attīstīšana pirmsskolā, paraugemonstrējumi ar bērnu vokālo grupu "Dzeguzīte". (Zigda Martinsone.)

3) Ritmika pirmsskolā - rotaļas, dziesmiņas, ritmikas vingrinājumi. (Ginta Pētersone.)

Dalība seminārā 30 Ls par visām nodarbībām vai 10 Ls par vienu nodarbību.

Pieteikšanās semināram pa e-pastu ritmika@live.com līdz 7. martam, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un darba vietu. Dalības maksa seminārā 30 lati par visu dienu vai 10 lati par vienu nodarbību. Samaksa skaidrā naudā uz vietas vai ar pārskaitījumu. Sīkāka informācija: www.ritmika.lv vai pa tālruni 29131068

9.30 – 10.00 Reģistrēšanās
10.00 – 11.30 Dejas nodarbību pamatprincipi pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot integratīvo metodi dejas pedagoģijā. (Dita Danosa) 

11.40 – 13.10 Dziedātprasmes attīstīšana pirmsskolā, darbs ar bērnu vokālo grupu „Dzeguzīte”. (Zigda Martinsone)

13.10 – 13.40 Pieredzes apmaiņa tējas pauzē.

13.40 – 15.10 Ritmika pirmsskolā – rotaļas, dziesmiņas, ritmikas vingrinājumi. (Ginta Pētersone)

15.10 – 15.30 Atsauksmes, apliecību izsniegšana.

Informācija par pedagogiem:

Dita Danosa MD, Mg. Paed., strādā Rīgas 173. PII par deju pulciņa skolotāju un vecāko grupu bērnu deju kolektīva vadītāju. Dejas pedagoģijā pieredze bērnu dejā un tautas dejās sākumskolā, kā arī dejas terapijas paveidā Biodeja. Vairāku bērnu deju autore, docētāja RPIVA dejas terapijā un dejas anatomijā. Pētījusi dejas nodarbību ietekmi uz pirmsskolas vecumposma bērnu fizisko un intelektuālo attīstību. Izstrādājusi vingrinājumu kompleksu integratīvai deju mācīšanas metodei pirmsskolas vecuma bērniem. 


Zigda Martinsone ilgus gadus strādājusi ar Latvijas Radio bērnu vokālo ansambli „Dzeguzīte”, lielu pieredzi guvusi, sadarbojoties ar Raimondu Paulu, un daudzajos koncertceļojumos uz dažādām pasaules valstīm. 

Izglītību ieguvusi E.Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, J.Mediņa mūzikas vidusskolā. Liepājas pedagoģijas akadēmijā ieguvusi logopēda izglītību. RPIVA ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un mūzikas skolotāja kvalifikāciju. 


Ginta Pētersone ir RPIVA un E.Dārziņa mūzikas vidusskolas ritmikas pedagoģe. 10 gadu pieredze darbā ar bērnudārza bērniem. J.Vītola LMA maģistra grāds mūzikā. Papildinājusies Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātē. Šobrīd RPIVA doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktorante. Piedalījusies Ritmikas konferencē Poznaņā, Eiropas Ritmikas kongresā Vīnē, uzstājusies ar referātu starptautiskajā simpozijā „Dzirdēšanas telpa” /Hörraum/ Vīnes Mūzikas universitātē. Piedalījusies ar referātiem un radošām meistardarbnīcām vairākās RPIVA, Daugavpils, Šauļu un Viļņas universitātes organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Bērnu dziesmu un rotaļu autore. Grāmatu apgādā „Likteņstāsti” izdota pasaka dzejā „Pasaka par Pustukšīti – Ķēmrausīti un Vējamilzi”.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru