ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Pieredzes apmaiņa Japānā!

Informējam, ka Japānas vēstniecība izsludinājusi pieteikšanos uz stipendiju vispārizglītojošo skolu pedagogiem pusotra gada ilgai pētījuma veikšanai Japānā.

Sīkāka informācija par stipendiju atrodama Japānas vēstniecības Rīgā mājaslapā.

Japānas vēstniecība Latvijā līdz 27. februārim pieņem pieteikumus konkursam uz Japānas valdības (Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģijas ministrijas)

STIPENDIJU VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU PEDAGOGIEM 2013. GADAM

Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā sesto gadu piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem stipendiju, kas sniedz iespēju sākot no 2013. gada kādā no Japānas augstskolām veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu.

Šī ir iespēja iepazīt Japānu, paplašināt redzesloku un iegūt jaunu skatījumu uz savu specialitāti. Stipendijas saņēmējam tiks piedāvāts apgūt japāņu valodu un ar izglītības administrāciju, pedagoģijas metodēm vai specializēto priekšmetu apguvi saistītus mācību kursus, kā arī papildus apmeklēt mācību ekskursijas un praktiskās nodarbības.

Stipendija mācībām Japānā tiek piešķirta konkursa kārtībā, un tā ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu, kas segs uzturēšanos Japānā. Stipendijas pretendentu izvēlas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, rakstisko pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas vēstniecības un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.

No stipendijas kandidātiem tiek sagaidīta augsta personīgā un profesionālā motivācija mācīties Japānā un apgūt japāņu valodu, interese un zināšanas par Japānu, kā arī laba angļu valodas prasme. Japāņu valodas zināšanas nav obligātas. Stipendijas kandidātiem jābūt dzimušiem pēc 1978. gada 2. aprīļa, kā arī jābūt augstākai vai augstākai pedagoģiskai izglītībai, darba stāžs skolā 2013. gada 1. aprīlī - ne mazāks kā 5 gadi.

Līdz šim šo stipendiju saņēmuši četri Latvijas pārstāvji un divi no viņiem pašlaik turpina mācības Japānā.

Papildus informācija par programmu un pieteikuma anketas pieejamas Japānas vēstniecības mājas lapā: skatīt te!

Vēstniecība adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Pieņemšanas laiks: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
Tālrunis: 67812001
E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp

www.lv.emb-japan.go.jpPieteikumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 27. februārisInformāciju sagatavoja:

Zaiga Stankeviča-Mača,

Japānas vēstniecības studiju informācijas nodaļa

Tālrunis: 67812001

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru