otrdiena, 2013. gada 26. marts

II Latvijas mūzikas olimpiādes III kārtas Zemgales reģiona rezultāti

„Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi ir rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes, kā arī attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus. Šīs olimpiādes arī ceļ mācību priekšmeta Mūzika prestižu un rada skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas”, secināja Zemgales reģiona olimpiādes rīkotāja, Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena vadītāja Liena Celma.

Kā uzsvēra žūrijas komisijas,  galvenie vērtēšanas kritēriji ir atbilstība uzdevuma nosacījumiem, zināšanas tēmas ietvaros, izpildījuma kvalitāte, emocionalitāte, artistiskums un kompozīcijas oriģinalitāte.

Katra dalībnieka uzdevuma izpildi žūrijas vērtēja ar atzīmi līdz 10 punktiem. Vietas un apbalvojumus olimpiādē piešķīra, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām- labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos, labākais tautasdziesmas izpildītājs, interesantākā oriģinālkompozīcija.
Vārds, Uzvārds
Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi


Ritma piemērs


Solfedžo piemērs


Tautas dziesma

Orģināl
Kompo-zīcijaSummaVieta
Jaunākā grupa
Sallija Kļavkalne
41/9
10
10
9
10
48
I
Ieva Strauta
37/8
10
7
10
10
45
I
Nikola Tohva
33/7
10
9.33
9
9
44.33
II
Ieva Sorokina -Ozola
32/7
10
9.66
8.5
9
44.16
II
Marta Kozļenoka
38/8
9
9
9
9
44
II
Elīze Timermane
35/7
8.33
9.66
8
10
43
II
Dārta Kamilla Kambala
31/7
9
7.66
8
9
40.6
II
Nadīna Valdmane
34/7
8.66
8.33
7
9
39.99
III
Keita Mukāne
31/7
7
8.66
9
8
39.66
III
Paula Poča
31/7
10
5.66
8
8
38.66
III
Patrīcija Kristiāna Valukeviča
32/7
8
5.66
8
8
36.66
III
Vecākā grupa
Ieva Šteinmane
8
9
7
6
6
36
III
Melita Šaule
3
9
6
9
7
34
III
Emīls Lejnieks
5
9
3
6
9
32
III
Kristina Hveženko
8
6
3
5
6
28

    
Žūrijas komisija izvērtējot rezultātus, atlasīja katrā vecuma grupā, katrā kategorijā, katrā olimpiādes daļā trīs labākos dalībniekus. Uz Rīgu Zemgales reģionu pārstāvēt dosies tomēr četras jelgavnieces pirmo un otro vietu ieguvējas: Sallija Kļavkalne, kura olimpiādē izcīnīja I vietu ar 48 punktiem, no 50 iespējamiem. Otra pirmā vieta arī ir jelgavniecei Ievai Strautai ar 48 punktiem. Abas ir mūzikas pedagoģes Lienas Celmas audzēknes. Attiecīgi tika nominētas arī divas II vietas. Tās piešķirtas Ievai Sorokinai Ozolai un Nikolai Tohvai.

Atbildīgā par II Latvijas mūzikas olimpiādes norisi III kārtā Zemgales reģionā - Liena Celma
II Latvijas Mūzikas olimpiādes 2013 IV kārta - Republikas olimpiāde notiks 2013.gada 12.aprīlī Rīgā, JVLMA. 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru