ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

II LMuO 2013 Rīgas posms

Ceturtdien, 2013.gada 7.martā Rīgas 45.vidusskolā notika II Latvijas Mūzikas olimpiādes Rīgas rajons kārta. Jaunākajā grupā piedalījās 15 dalībnieki, vecākajā - 6.

Plkst. 11.30 sākās Mūzikas klausīšanās un teorētisko jautājumu daļa.(Klikšķinot uz šo saiti, atradīsiet jaunākās grupas darba lapu PDF formatā)
Tai sekoja ritma un solfedžo piemēru dziedāšana individuāli.

Jaunākās grupas žūrija: R.Kanteruka, I.Godiņa un I.Apsīte 

Vecākās grupas žūrija: I.Nelsone, (attēlā I.Godiņa, bet teorētisko daļu vērtēja I.Razumovska (RIIMC) un I.Millere. 

Koncertā skolēni dziedāja latviešu tautas dziesmas un izpildīja savas orģinālkompozīcijas.


Klifords Mazūrs izpilda latviešu tautas dziesmu "Zviegtin zviedza kara zirgi"


Daces Ignatovas kompozīcija čellam "Klauns"

Kārļa Matīsa Lignicka kompozīcija - Etīde čellam un ģitārai- viena no labākajām orģinālkompozīcijām tiks izdota. 


Tomass Vaivods izpilda savu kompozīciju vijolei "Par putniem"Jūsu uzmanībai jaunākās grupas vērtējums:

Vārds
Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi
Ritma piemērs
Solfedžo piemērs
Tautas dziesmas izpildījuma kvalitāte un artistiskums
Orģināl-kompozīcija
Kopā
Fjodorova
Elizabete Kristin
7
9
4
7
8
35
Guzejeva Elīna
7
8
5
7
9
36
Ignatova Dace
 8
9
9
8
9
43
Kuļikovska Ruta
 7
10
9
8
8
42
Lignickis Kārlis Matīss
5
9
9
6
10 (Etīde čellam un ģitārai izvēlēta izdošanai)
39
Mazūrs Klifords
6
9
5
9
9
38
Meiersone Evita
6
8
5
10
8
37
Ritene Rebeka
8
10
4
9
9
(Izvirzīta izdošanai)
40
Safronova Alīna
8
10
7
8
9
42
Sokolovska Elza Elīna
6
9
10
8
8
41
Švalbe Elfrīda
6
9
10
7
10 (Izvirzīta izdošanai)
42
Tarasove Aneta
6
10
8
8
8
40
Tumat Geeske
9 (Izvirzīta izdošanai)
44
Vaivods Tomass
9 - labākais sniegums
10
9
8
10 (Izvirzīta izdošanai)
46
Vīksna Jana
6
9
7
8
9
39


 Vecākās grupas žūrijas vērtējums:

Vārds
Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi
Ritma piemērs
Solfedžo piemērs
Tautas dziesmas izpildījuma kvalitāte un artistiskums
Orģināl-kompozīcija
Kopā
Avota Elvīra
7
9
9
9
9
43
Bernāte Samanta
910699
43
Galvāne
Dita
41048834
Goba Rebeka
89109945
Viļuma Anete
9
         9
9
8,5
9,5
45
Zālīte Ieva 
8
9
7
8
9,5
42,5

II Latvijas Mūzikas olimpiādes 3.kārtas Rīgas posma žūrijas lēmums:

Tomasam Vaivodam (ar 46 punktiem no 50) piešķirt 1. vietas diplomu jaunākajā grupā;
Geeskei Tumat (ar 44 punktiem no 50) piešķirt 2. vietas diplomu jaunākajā grupā;
Dacei Ignatovai (ar 43 punktiem no 50) piešķirt 3. vietas diplomu jaunākajā grupā;

Anetei Viļumai un Rebekai Gobai (ar 45 punktiem no 50) piešķirt 1. vietas diplomu vecākajā grupā;
Samantai Bernātei un Elvīrai Avotai (ar 43 punktiem no 50) piešķirt 2. vietas diplomu vecākajā grupā.

Šie minētie skolēni pārstāvēs Rīgu II LMuO finālā šī gada 12.aprīlī JVLMA.

Paldies Rīgas 45.vidusskolas vadībai un visiem iesaistītajiem cilvēkiem par atbalstu olimpiādes Rīgas posma organizēšanā. 
Paldies visiem dalībniekiem par darbu, izturību un mīlestību pret mūziku!
Paldies viņu vecākiem par atbalstu un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija izsaka pateicību MusicaBaltica un Solvitai Sējānes kundzei un Mūzikas Centram, personīgi Guntaram Felsberga kungam par sagādātajām balvām II Latvijas Mūzikas olimpiādes Rīgas kārtai.  

Uz tikšanos!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru