piektdiena, 2013. gada 26. aprīlis

B.Brices kursi pirmsskolas mūzikas skolotājiem

 2013.gada 07.jūnijā plkst. 9.30 Talsos, PII „Pīlādzītis”notiks kursi
„Muzikālā audzināšana muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai bērniem līdz 3 gadu vecumam".

Kursu programma paredzēta gan mūzikas pedagogiem, gan pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar jaunākā vecuma bērniem.

Tā ir 12 stundu programma, saskaņota IZM: Lēmums Nr. 281.19.09.2012.

Programmā:
  • Muzikālās darbības nozīme bērnu intelektuālajā attīstībā;
  • Jaunākā vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanas metodiskie paņēmieni;
  • Rotaļu praktikums;
  • Skaņu pasakas;
  • Rotaļu atribūtu un skaņu rīku izstāde. 
Lektore: paed. mag. Baiba Brice, mūzikas un ORFF metodikas pedagoģe, pirmskolas muzikālās audzināšanas metodiķe, grāmatu „Pirkstiņu rotaļas”; „Spēlējiet, spēlmanīši”; „Tipu, tapu, dziesmiņa”; „Vingrosim ar dziesmiņu”; „Rotaļas ar ritmiem”; „Ritma rotaļas un skaņu pasakas”; „Mana grāmatiņa: Mūzika sešgadīgajiem”; „Es būšu varens muzikants”; „Simts un viena dziesmiņa”; „Viss sākas ar rotaļu”autore.

Maksa par kursiem skaidrā naudā vai uz pārskaitījumu: 7.00 Ls (bez PVN)
http://orff-talsi.lv/
Pieteikšanās līdz 31.maijam pa e-pastu: baiba.brice@gmail.com


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru