piektdiena, 2013. gada 26. aprīlis

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas

Pirmsskolas, sākumskolas mūzikas skolotājiem, grupu skolotājiem, logopēdiem un speciālās izglītības skolotājiem tiek piedāvāti sekojošas programmas:
  • „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā” (A programma 12 stundu apjomā);
  • „Muzikālā audzināšana bērnu (līdz 3 g.v.) muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai” ( A programma 12 stundu apjomā);
  • „Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmskolā” (A programma 12 stundu apjomā);
  • „Sešgadīgo bērnu ritmiski muzikālā darbība pirmskolā” (A programma 12 stundu apjomā);
  • „Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā” (A programma 12 stundu apjomā);
  • „Ritmiski muzikālās darbības integrācija pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās” (A programma 12 stundu apjomā). 
Programmas saskaņotas IZM: Lēmums Nr. 281.19.09.2012.

Kursu norises vietas: pēc kursu organizatoru ielūguma - jebkurā Latvijas pirmsskolas izglītības iestādē. Kursantu skaits: 25-30.

Norēķinu kārtība: ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Lektore: paed. mag. Baiba Brice

(Mūzikas un ORFF metodikas pedagoģe, pirmsskolas muzikālās audzināšanas metodiķe, grāmatu autore: „Pirkstiņu rotaļas”; „Spēlējiet, spēlmanīši”; „Tipu, tapu, dziesmiņa”; „Vingrosim ar dziesmiņu”; „Rotaļas ar ritmiem”; „Ritma rotaļas un skaņu pasakas”; „Mana grāmatiņa: Mūzika sešgadīgajiem”; „Es būšu varens muzikants”; „Simts un viena dziesmiņa”; „Viss sākas ar rotaļu”).

Sīkāka informācija pa tālruni 26514050 vai e-pastu baiba.brice@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru