svētdiena, 2016. gada 13. novembris

Skolotāju viedoklis

"Ilgi domāju - rakstīt vai nē, jo šis temats ir viļāts un viļāts entos gadus. Kas ir mainījies? Nekas! Vārds skola jau pašā saknē ir nonivilēts līdz tādam līmenim, ka tā ir kļuvusi par vietu, kur atstāt bērnus, kamēr vecāki strādā, pluss vēl tiek visi pienākumi, papīri, drošība utt... 
Esmu skolotāja, kura šajā mācību gadā pēc nostrādātiem 33gadiem mainīja savu darba vietu... Jautājums - kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti grūts, atbildīgs darbs. Bija jauktais koris, 5.-9.klašu koris, ansamblis, folkloras kopa, gatavojāmies Latvijas mūzikas olimpiādei, spēju tik strādat, bet samaksa - smieklīga, jo mēs taču visi zinām, kā mūsu algas tiek aprēķinātas, bet darbu prasa. Pluss vēl visam tam tekošie skolas un pilsētas pasākumi! Esmu sapratusi, ka man nav jāskrien ar galvu sienā, pierādot kādam,cik tas ir skaisti,  ja koris dzied, cik skaisti skan jauktais koris, puišu balsis, lai Dziesmu svētkos aizpildītu estrādi... To smagumu jau izness skolotājs - sarežģītā repertuāra apguve... Pirms skatēm dziesmas pa galvu vien skrien - aizver acis un fonā atkal skaisti dziedi lakstīgala...
Darbs pie balsīm... plāno tik stundas, prasi iesniegumus, raksti programmas, tiec kontrolēta... Viena liela muļku māja! Un tad visi sit plaukstiņas - vai cik jauki! Esi estrādē, bet par to, ko tu dari, lai tas notiktu, lai līdz tam tiktu, tev par to maksā... Negribu!!! Nevajag!!! Gribu mierīgi aiziet gulēt un pamosties spirgta jaunai darba dienai.
Šajā mācību gadā strādaju ar zēnu kori. Viegli nav, bet savādak un mierīgak! Arī ar 2.-4 kl. kori dziedam, mācu ansamblīti, Lakstīgalu atsaku mierā un saticībā. 
Skolotāju darbs netiek pienācīgi novērtēts - papīru kalni, tas birokrātisms, programmas, pēc kurām tev iedod stundas un, ja skolotājs noslimo, stundas noņem. Iepriekšējie panākumi jau neskaitās... Gribētos to cilvēku-izgudrotaju (Ministrijas ierēdņus R.K.) vaigā redzēt un pajautāt, vai viņš zina, kas ir skola...
Sirds ir pilna, ir loti smagi. Varētu jau turpinat par to bēdu ieleju, kas ir mūsu izglītības sistema, runāt, bet es vairs neticu veselajam saprātam... Neticu, ka kaut kas varētu mainīties! Ar cienu, sk.Maija" 

"Situācija ir bēdīga. Valsts piešķirtās interešu izglītības stundas skolas koriem nav piešķirtas. Kora dziedāšanas stundas apmaksā Ludzas pašvaldība no sava budžeta, un stundu skaits ir par 50% mazāks nekā pagājušajā mācību gadā. Domāju, ka būtu nepieciešams noteikt noteiktu apmaksu par kora kolektīva vadīšanu, piemēram, pēc skates rezultātiem. Mūsu skolā apmaksā tikai un vienīgi kontaktstundas. Koncertdarbība, nošu aranžēšana, u.c ir skolotāja brīvprātīgais darbs."

"Pagājušajā mācību gadā mācīju mūziku, sociālās zinības un arī bioloģiju 7-9. klasei. Šogad ir pilna slodze (30 kontaktstundas), paaugstinājās stundu skaits pirmsskolā un vēl mācu sociālās zinības 4- 9. klasei. Ir arī koris (2 stundas), ansambļi. Saņemu gandrīz simts eiro mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Esam mazā skola, nākotne ir ... nezināma. Ceru uz augstāko sapratni, ka lauku skolas nevar iznīcināt. Mūsu mazajā skolā bērni dzied, dejo, sporto. Esam gan ar kori un deju kolektīvu pārstāvējuši Skolēnu dziesmu un deju svētkus."

"Algu reforma mani, protams, nav iepriecējusi. Sākot jau ar to, ka ir psiholoģiski ir ļoti grūti strādāt lielas neziņas apstākļos, turklāt, vismaz mūsu skolā, neziņa turpinās. Mana slodze kopš pērnā gada ir pieaugusi, toties alga rūk ar katru mēnesi. Skolas vadība cenšas kādā mistiskā veidā nabaga interešu izglītības skolotājiem, kas paralēli nopietnai stundu slodzei strādāt ar koriem un deju kolektīviem, kompensēt trūkstošo nopelnītā daļu ar kādām piemaksām, kas varbūt pat balansē uz likumības robežas, taču nepamet urdoša sajūta, ka nākammēnes viss var "nobrukt" un par 10 interešu izglītības stundām saņemšu tos 53,27 eiro (uz papīra), kas ierakstīti tarifikācijā... Tagad jāaizvada nākamās nedēļas svētku koncerti un tad jāpadomā vai vispār ir vērts turpināt..."


"Mani satrauc kora stundu skaits. Manā skolā (mūzikas novirziena klašu koris) tās ir 4 stundas (no tām 3 ir kontaktstundas). Ar šādu stundu skaitu varam piedalīties tikai skolas pasākumos, jo apgūt kvalitatīvi vairāk repertuāru bez lielāka stundu skaita nav iespējams (es šeit runāju par savu zēnu kori, kuram ir jāstartē A (mūzikas novirziena) kategorijā.) Tātad, lai iegūtu pieklājīgu rezultātu skatēs, man ir jāstrādā papildus stundas bez samaksas."
P.S. www.visc.gov.lv lapā ir skolu kora programmas aprakstā minēts pilnīgi cits kora stundu skaits, kādam būtu jābūt skolās:

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_koriem.pdf

4.5. Vēlamais nodarbību skaits nedēļā: - kontaktstundas - 4 līdz 8 stundas nedēļā (Noteiktais stundu skaits ir atkarīgs no vecuma grupas un programmas specifiskajiem nosacījumiem); - pedagoga papilddarba formas - kora repertuāra atlase, analīze, piemērošana - aranžēšana, apdaru veidošana, instrumentēšana, koncertdarbība un individuālais darbs ar kora dalībnieku - papildu 6 - 16 stundas nedēļā.

5.. Programmas īstenošanas plānotie rezultāti:
5.2.1. 1.- 4.klašu koru grupā - dziedāt divbalsīgas un vairākbalsīgas dziesmas, dziedāt dziesmas a cappella; mācību gada laikā apgūt koncertprogrammu (minimums - 15 minūtes);
5.2.2. 5.- 9.klašu koru grupā - dziedāt trīsbalsīgas un vairākbalsīgas dziesmas, dziedāt dziesmas a cappella; mācību gada laikā apgūt koncertprogrammu (minimums - 20 minūtes);
5.2.3. zēnu koru grupā - dziedāt divbalsīgas un vairākbalsīgas dziesmas, dziedāt dziesmas a cappella; mācību gada laikā apgūt koncertprogrammu (minimums - 20 minūtes).

"Tālāka rīcība ir absolūti nepieciešama tāpēc, ka labi, profesionāli skolotāji vairs nevēlas vadīt korus, jo ievērojami atšķiras likmes apmērs par stundu interešu izglītībā un par mācību stundu. Tiek apdraudēta koru dziedāšanas tradīcija. Katastrofāli trūkst skolotāju. Ir jāprasa Izglītības ministrijas atbildība par jomu kopumā. Ir jāveicina sabiedrības izpratne par mūzikas nozīmi katra bērna vispārējā attīstībā un jāpierāda ministrijai, ierēdņiem un visiem citiem, ka nav nevienas nākotnē nepieciešamās kompetences, ko neattīstītu mūzika. Žēl, ka Somija un Amerika to saprot, bet Latvija - nē." 
Ar cieņu un mīlestību pret visiem- Inta Godiņa, Rīgas Interešu izglītības Mūzikas metodiķe.

"Paldies par sirsnīgo sveicienu! Šajos svētkos (Lāčplēša dienā) patiešām jūtam patriotismu gan no bērniem, gan skolotājiem. Un svētkos lielu darbu ieguldījuši tieši mūzikas skolotāji, gatavojot koru un klašu priekšnesumus. Tādēļ nespēju atturēties no dažām pārdomām izglītības reformas sakarā.
Pilnībā pievienojos Intas teiktajam- mūzikas nozīme joprojām netiek novērtēta. Jāteic, mūsu, Jelgavas 4. sākumskolā (liela skola - ap 1000 bērnu!), šogad ir ieviests jauninājums divām klasēm- Ritma studija - nodarbība kur bērniem ar ritma, kustību, skaņu rīku, ritma instrumentu un improvizācijas palīdzību attīstu koordināciju, atmiņu utt. Taču kopumā interešu izglītības stundas tiek strikti ierobežotas, par tām netiek apmaksāta ne gatavošanās, ne individuālais darbs, ne papildmēģinājumi, ne pasākumi. Toties katrai stundai jānotiek atbilstoši stundu sarakstam. 
Nedaudz iepazīstināšu ar savu slodzi - priekšstatam. Tā kā maksimālais stundu skaits ir 40, tad, lai varētu paņemt interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības, man samazināja mūzikas stundu skaitu. Klasē strādāju 16 stundas mūzikā, 15 st.- kori, dejotāju pavadījumi un ritma studija, 5 st.- klases audzināšana, 1,8 st.-individuālās konsultācijas, 1,6 st.- darbu labošana un 1,6 st.- gatavošanās. 
Lieki piebilst, ka gatavošanās šādam stundu skaitam krietni pārsniedz piešķirto laiku, turklāt pirms katriem svētkiem kori mēģina papildus, klašu koncerti vecākiem aizņem vairākus vakarus. 
Iznāk, ka interešu izglītības skolotājam repertuāra atlase, aranžēšana, partitūras studēšana, instrumenta spēle, individuālais vokālais darbs, organizatorisko jautājumu risināšana, kas korī ir neizbēgama, pasākumi vakaros, patiesībā, netiek apmaksāti. Ja agrāk mēs centāmies katram kolektīvam sarunāt vienu stundu nedēļā šiem darbiņiem, tad šobrīd mēs nevaram arī to.
Šķiet, katrā skolā šos jautājumus risina atšķirīgi, bet viens ir skaidrs- mums kļūst " neizdevīgi" vadīt korus un citas interešu izglītības nodarbības. Ja nekas nemainīsies, tad koru dziedāšanas tradīcija tiešām būs apdraudēta, jo skolotāju entuziasms nav mūžīgs. 
Par kompetencēm un domāšanas prasmēm runājot, nekas labāks par muzicēšanu to attīstīšanai vēl nav izdomāts. To aprakstījis arī Birzkopa kungs.
Un tomēr - katri svētki un ieguldītais darbs parāda - esam vajadzīgi bērniem. Atliek cerēt, ka Izglītības ministrija beidzot novērtēs cilvēkus, kas savu profesionalitāti ir kaldinājuši no mazotnes- ilgstošu treniņu un neatlaidības pilnā darbā. Kas sekojuši un sekos savai sirdsbalsij ar cerību - padarīt pasauli kaut nedaudz labāku!"
(Ar cieņu, Jelgavas 4. sākumskolas mūzikas un interešu izglītības skolotāju vārdā Dina Bulderberga)

"Esmu Centra sākumskolas mūzikas skolotāja. Ar saviem koriem regulāri piedalos dažādos skolas, pilsētas, republikas pasākumos, koncertos, konkursos. Pati meklēju, aranžēju, pārrakstu nošu programmā repertuāru. Rūpējos par dalībnieku tērpiem - pat esmu tos šuvusi. Pati darinu dažādus mūzikas instrumentus priekšnesumu papildināšanai. Uzskaitīt varētu vēl un vēl. Saņemu par to kontaktstundas + vienu stundu par papildus darbu, kurā nav iekļauta samaksa par manu 4. pakāpi. Saprotu, ka tas ir vairāk nekā nekas, bet ļoti tālu no īstenības!!! Gatavošanās un papilddarbs ir neapmaksāts!!!!!! Tieši tāpat arī mūzikas stundas. Kāpēc mūzikas priekšmetam gatavošanās stundu skaits ir atšķirīgs no citiem priekšmetiem? Nāk Ziemassvētki. Mūzikas skolotājiem jābūt klāt klašu pasākumos - un atkal bez maksas... Tas viss liek justies, kā nenovērtēta un nevienam nevajadzīga priekšmeta pasniedzējai."

"Jau gads, kopš esmu uzrakstījusi atlūgumu skolā. Lēnām atgūstos no pārpūles un veģetatīvās distonijas. Stresainā vide, pārmērīgā papīru rakstīšana, nepārtrauktās izmaiņas un paradoksālā izglītības sistēma - šobrīd esmu tam pateikusi "stop!""

"Es vēlos pateikt, ka mana alga skolā (Rīgā) ir paaugstinājusies, jo tiek ņemti vērā daudzi komponenti: kvalitātes pakāpe, metodiskais darbs, konsultācijas."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru