pirmdiena, 2012. gada 20. februāris

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA)

Uzņēmuma nosaukums: LATVIJAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MŪZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 40008156304
Adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 7-37, Latvija

Darbības mērķi: 
  • Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos bērnu muzikālās izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/ skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa; 
  • iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm; 
  • sniegt materiālu, finansiālu un cita veida palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni muzikālās izglītības jomā Latvijā; 
  • attīstīt un pilnveidot muzikālās izglītības sistēmu, nodrošinot ilglaicīgu nacionālās identitātes attīstību un saglabāšanu; 

  • piedalīties kultūras dzīves veicināšanā un atbalstīšanā; 
  • iestāties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai; 
  • piedalīties NVO sadarbības programmās;
  • iesaistīt LR vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotājus un citus nozares speciālistus muzikālās izglītības koncepcijas veidošanā un ideju realizēšanā; 
  • sekmēt mūzikas skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi
  • attīstīt un sekmēt bērnu un jauniešu izglītību un attīstību, veicināt izglītības un attīstības pasākumu norisi, muzikālās izglītības sistēmas pilnveidošanas ietvaros.
Kļūsti par LVIIMSA biedru - pieteikuma anketa atrodama šeit

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru