ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Tālākizglītības kursi mūzikas skolotājiem

Sakarā ar to, ka interese par dalību ESF finansētajos un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) organizētajos tālākizglītības kursos ir tik liela, ka visus interesentus plānotajās grupās uzņemt nevaram, izsludinām pieteikšanos 2 papildu grupām 2012. gada februārī un martā (skat. tabulā).

Katrai grupai divas no četrām kursu dienām tiek plānotas skolu brīvdienu nedēļā martā, lai dotu iespējas lielākam pedagogu skaitam izmantot ESF finansēto tālākizglītību!RPIVA docētāji un mūziķi piedāvā ESF projekta ietvaros „Mūzikas skolu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana” Nr. 2009/0234/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/002 inovatīvus 36 stundu tālākizglītības kursus. Projekta mērķis – dot iespējas paaugstināt mūzikas skolu pedagogiem savu kompetenci pedagoģijā un psiholoģijā, kā arī populārajā, roka, džeza mūzikā un mūzikas tehnoloģijās, katram pedagogam, ne tikai ritma programmās strādājošajiem.
Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par tālākizglītības programmas apguvi.
Datums
Kursu norises vieta
1. grupa. 2012.gada 27., 28. februāris un 12.,13. marts (brīvas ir tikai dažas vietas)
2. grupa. 2012. gada 29. februāris, 1. marts un 14.,15. marts (brīvas ir 12 vietas)
RPIVA, Rīga, Imantas 7. līnija 1.   (elektroniskā pieteikšanās iespēja - RPIVA mājas lapā).

Dalība tālākizglītības kursos un meistarklasēs, mācību materiāli, naktsmītne, sabiedriskā transporta izdevumi (ārpus Rīgas) tiek segti no Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūzikas skolu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana” līdzekļiem.
Aicinām izmantot ESF dotās iespējas! Pieteikties kursiem var RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv sākumlapā vai sadaļā Projekti Þ ESF līdzfinansētie projekti Þ Mūzikas skolu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana ÞProfesionālās ievirzes mūzikas izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītības kursi, aizpildot pieteikuma veidlapu. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Kristīnei Grigalei, tālrunis 67860668 vai Laimrotai Kriumanei, tālrunis 22322951.

Dalību lūdzam pieteikt akadēmijas mājas lapā (vai zvanot/rakstot personīgi) līdz 2012.gada 23.februārim! (Termiņš pagarināts līdz 27.februārim!)

Lekciju un nodarbību temati skatāmi tabulā. Kursu plāns konkrētai grupai tiks nosūtīts uz Jūsu e-pastu, līdzko saņemsim no Jums pieteikumu.
Modulis
Pedagogs
1. Inovācijas pedagoģijā/mūzikas pedagoģijā

1.1. Inovācijas pedagoģijā  (4 stundas)
profesore Dr.paed. Zenta Anspoka
1.2. Inovācijas mūzikas pedagoģijā (2 stundas)
lektore Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2. Inovācijas psiholoģijā/ mūzikas psiholoģijā  (6 stundas)
profesore Dr.psych. Guna Svence vai lektore Mg.paed., Mg.psych. Gunta Jākobsone
3. Populārā, roka un džeza mūzika

3.1. Populārās, roka un džeza mūzikas vēsture (4 stundas)
profesors Dr.art. Boriss Avramecs vai
3.2. Populārās, roka un džeza mūzikas metodika - instrumentspēles/vokāla metodika  (4 stundas)
Pēc izvēles - lektors Mg.paed. Zigmunds Žukovskis (improvizācijas pamati instrumentspēlē) vai docente Mg.art. Inga Bērziņa (vokālās metodikas specifika populārajā un džeza mūzikā)
3.3. Populārās, roka un džeza mūzikas metodika - ritma, kustību un kustību koordinācijas aspekti (4 stundas)
docents Dr.paed. Tālis Gžibovskis
4. Mūzikas datorprogrammas/ mūzikas tehnoloģijas (8 stundas)
docents Mg.art. Viktors Ritovs
Refleksija (4 stundas)
profesore Dr.paed. Māra Marnauza vai lektore Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane

Ar cieņu,
projekta vadītāja Laimrota Kriumane
(tālrunis 22322951)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru