ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

VISI I Latvija Mūzikas olimpiādes žūrijas komisijas vērtēšanas rezultāti

Cien. mūzikas skolotāji!

Pirms iepazīstaties ar visiem I Latvija Mūzikas olimpiādes žūrijas komisijas vērtēšanas rezultātiem, lūdzu izlasiet šo vēstuli.

Vispirms vēlreiz gribam izteikt pateicību visiem skolotājiem, kas gatavoja skolēnus olimpiādei, veltot savu brīvo laiku un enerģiju. Paldies Jums!
Otrkārt, mēs, I Latvija Mūzikas olimpiādes rīkotāji, esam izvērtējuši savas veiksmes un neveiksmes un izdarījuši vērtīgus secinājumus turpmākajām olimpiādēm. Tie ir sekojoši:

  • II Latvijas Mūzikas olimpiāde tiks organizēta 4.posmos: 1.posms – skola; 2.posms – novads/novadu apvienība/pilsēta; 3.posms – vēsturiskie reģioni - Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme; 4.posms – Rīga. Līdz ar to skolēnu skaits būs atbilstošs tam, lai tos izvērtētu viena žūrijas komisija ar vienotiem vērtēšanas kritērijiem. 
  • Nākošajā mūzikas olimpiādē žūrijas komisijas vērtējumi elektroniski tiks ievadīti datorā un tiešsaitē acumirklī būs redzami visiem dalībniekiem. Tas žūrijas komisijas darbu padarīs pilnīgi caurskatāmu un izslēgs jebkādas interpretācijas. 
  • Skolotāji, kuru skolēni piedalās olimpiādē, žūrijas komisijā nepiedalīsies. (I Latvijas Mūzikas olimpiādē šis princips tika ievērots daļēji - žūrijas komisijas locekļi, kuru skolēni bija olimpiādes dalībnieki, nevērtēja savu skolēnu sniegumu. Kā žūrijas locekļi, šie skolotāji strādāja citās grupās.) 
  • Vērtējot dalībnieku rezultātus, mēs konstatējām, ka 3 dažādajām žūrijas komisijām bija atšķirīga izpratne par vērtēšanas kritērijiem. 
  • Žūrijas komisijai bija jāpieņem lēmums par vērtējumu ar identisku punktu skaitu vairākiem dalībniekiem. Viens no risinājumiem bija piešķirt dalītas vietas. 
Šajā tabulā apkopota informācija par visiem I Latvijas Mūzikas olimpiādes dalībniekiem.
Pārskatāmības labad skolas sakārtotas alfabēta secībā. Vērtēšana notika 10 ballu skalā, kopējais punktu skaits - 60.

1.sadaļa - vērtējums, kas iegūts Mūzikas klausīšanās un teorētisko jautājumu daļā. (Iegūtie punkti tika pielīdzināti 10 ballu skalai);
2.sadaļa - Solfedžo piemēra vērtējums;
3.sadaļa - Ritma piemēra vērtējums;
4.a sadaļa - Tautasdziesmas izpildījuma kvalitāte un 4. b sadaļa – izpildījuma artistiskums; 
5.sadaļa - Kompozīcijas oriģinalitāte. 
Vārds Uzvārds
Skola – alfabēta secībā
1
2
3
4a
4b
5
Kopā no 60
Nora Kirsanova
Aglonas vidusskola
4
8
6
8
6
7
39
Beāte Soldāne
Aglonas vidusskola
7
7
8
10
8
8
48
Kristiāns Hščanovičs
Aizkraukles novada ģimnāzija
7
8
7
9
8
8
47
Jānis Ziemelis
Aizkraukles novada ģimnāzija
10
9
8
10
9
9
55
Zane Reine
Aizputes vidusskola
3
7
9
10
8
7
44
Aiva Streļča
Andrupenes pamatskola
9
7
6
10
7
7
46
Paula Dauginoviča
Auces vidusskola
7
8
1
1
4
6
27
Toms Deimonds Barvidis
Auces vidusskola
8
8
3
7
4
6
36
Melita  Šaule
Auces vidusskola
5
9
6
8
7
10
45
Laima Ērkšķe
Auces vidusskola
5
10
9
10
7
7
48
Elīna Andersone
Brocēnu vidusskola
8
6
4
10
6
7
41
Alise Brača
Brocēnu vidusskola
9
6
10
10
7
9
51
Una Daniela Aizgale
Cēsu 1.pamatskola
5
7
9
10
6
6
43
Diāna Stafecka
Cēsu 1.pamatskola
8
8
10
6
7
7
46
Beāte Agneta Rause
Cēsu 1.pamatskola
8
9
9
9
7
8
50
Anželika Orlova
Dagdas vsk.
7
10
7
7
8
8
47
Anita Kardele
Daugavpils novada Lāču pamatskola
5
7
3
10
5
5
35
Sigita Sunepa
Daugavpils novads
6
6
4
8
5
5
34
Beāte  Locika
Daugavpils Saskaņas pamatskola
9
7
10
10
10
10
56
Dārta Stašāne
Daugavpils Vienības pamatskola
6
8
10
9
8
8
49
Elīze Timermane
Dobeles 1.vidusskola
4
9
10
9
8
7
47
Anna Elizabete Mendrika
Dobeles Kristīgā pamatskola
6
9
7
10
8
7
47
Lūcija Ušerovska
Druvas vidusskola
7
7
3
10
5
5
37
Kristaps Muskeits
Dursupes pamatskola
0
Kristaps Muskeits
Duursupes pamatskola
7
7
8
10
9
8
49
Madara Bartulāne
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
7
7
7
8
9
9
47
Dagnija Bērziņa
Engures novads Lapmežciema pamatskola
7
7
10
8
7
8
47
Anna Žanete Riekstiņa
Engures vidusskola
7
8
6
7
9
9
46
Nikola Tohva
Engures vidusskola
8
8
7
10
9
8
50
Elīna Nadziņa
Gaiķu pamatskola
0
Ieva Anna Avotiņa
Grobiņas novada Kapsēdes pamatskola
4
10
5
10
9
10
48
Lelde Cinovska
Grobiņas vidusskola
4
8
8
10
8
8
46
Luīza Ciemese
Grobiņas vidusskola
7
9
8
9
7
7
47
Karolīna  Kiseļevska 
I.Pilsudska poļu valsts ģimnāzija
9
7
10
10
7
7
50
Agija Līkā
Ikšķiles vidusskola
8
8
10
10
9
8
53
Sanda Paukšte
Ilūkstes 1.vidusskola
7
7
4
9
8
7
42
Lauma Makare
Jaunpiebalgas vidusskola
9
8
10
10
6
6
49
Elīzabeta Krēģere
Jumpravas vidusskola
9
6
10
10
7
7
49
Megija Petinena
Kārsavas vidusskola
6
9
8
9
7
8
47
Estere Zenta Šedogubova
Kocēnu pamatskola
6
7
5
10
6
6
40
Pauls Nartišs
Krāslavas pamatskola
6
10
10
9
9
9
53
Grēta Jume
Ķekavas privātās pamatskolas Gaismas tilts-97
6
6
4
6
5
5
32
Kristīne Paseka
Ķekavas vidusskola
7
7
8
10
7
7
46
Elīza Ella Dumpe
Ķekavas vidusskola
7
7
9
10
8
6
47
Marta Vilcāne
Līvānu 1.vidusskola
6
8
7
8
8
8
45
Matīss Lojāns
Līvānu 1.vidusskola
5
9
7
9
9
9
48
Brigita Mālniece
Līvānu novads Rožupes pamatskola
4
9
6
10
8
8
45
Anastasija Pavlovska
Ludzas ģimnāzija
5
9
9
7
8
8
46
Kate Anna Lauzne
Mazsalacas vidusskola
6
8
9
10
9
9
51
Sigita Skutele
Nīcgales pamatskola
6
7
4
7
7
7
38
Kristīne Kalniņa
Ogres 1.vidusskola
7
8
2
6
5
5
33
Lāsma Padedze
Ogres 1.vidusskola
7
6
7
10
7
7
44
Toms Kalderauskis
Ogres 1.vidusskola
8
9
5
10
8
8
48
Gunda Miķelsone
Ogres 1.vidusskola
9
9
5
10
6
9
48
Ilze Skarbule
Ogres 1.vidusskola
8
8
9
10
9
9
53
Baiba Vecvanaga
Ogres Valsts ģimnāzija
7
7
8
9
9
9
49
Kārlis Edgars Rieksts
Olaines 1.vidusskola
8
8
6
7
8
7
44
Paulīna Piteņko
Olaines 1.vidusskola
9
9
6
10
9
10
53
Mārtiņš  Androps
Pierīgas novadu apvienība, Krimuldas novads
6
10
8
9
7
8
48
Lāsma Prikule
Preiļu vidusskola
7
8
4
6
7
7
39
Agris Kroičs
Preiļu vidusskola
9
7
7
9
7
7
46
Paula Bartaševiča
Priekules vidusskola
9
7
4
10
8
8
46
Ieva Inne
Priekules vidusskola
6
9
6
9
10
8
48
Aija Jermoloviča
Priekuļu pamatskola
6
9
5
5
8
8
41
Sintija Vojevodska
Priekuļu pamatskola
6
8
10
10
8
7
49
Anna Čiževska
Rēzeknes 5.vidusskola
7
3
9
8
7
34
Santa Pudnika
Rēzeknes 5.vidusskola
5
8
4
10
8
8
43
Ēriks Zeps
Rēzeknes 5.vidusskola
8
10
8
10
10
10
56
Anita Gžibovska
Riebiņu novada Rušonas pamatskola
6
8
7
8
8
8
45
Alise Cimbaļuka
Rīgas 45.vsk.
8
8
3
10
7
8
44
Lelde Maija Līce
Rīgas 45.vsk.
9
9
9
10
7
7
51
Samanta Bernāte
Rīgas 45.vsk.
9
8
8
9
9
9
52
Rebeka Goba
Rīgas 45.vsk.
8
9
9
10
9
9
54
Ilze Amanda Auziņa
Rīgas 6.vsk.
6
9
10
9
6
7
47
Lāsma Sondore
Rīgas 6.vsk.
8
9
9
7
8
9
50
Laura Elizabete Godiņa
Rīgas 6.vsk.
5
10
10
10
9
8
52
Ance Bārzdiņa
Rīgas 6.vsk.
8
10
10
10
8
8
54
Sandra Porīte
Rīgas starptautiskā skola
6
9
4
8
7
7
41
Jānis Edvards Matrozis
Rīgas starptautiskā skola
7
8
6
10
8
7
46
Rebeka Ritene
Rīgas starptautiskā skola
9
9
7
10
9
9
53
Arvis Podiņš
Rojas vidusskola
8
9
7
8
9
8
49
Elīna Matisa
Salaspils 1.vidusskola
0
Elvis Igaunis
Salaspils 1.vsk.
6
6
7
9
7
6
41
Marta Anna Ozoliņa
Salaspils 1.vsk.
7
8
7
9
6
7
44
Kitija Kellija Budreika
Salaspils 1.vsk.
8
9
7
6
5
4
39
Filips Babris
Salaspils 1.vsk.
5
9
7
10
6
6
43
Sīlinda Gercāne
Saldus pamatskola
7
8
6
10
7
7
45
Monta Otto
Saldus pilsētas ģimnāzija
7
7
1
7
6
7
35
Velta Liepa
Suntažu vidusskola
5
8
8
10
9
8
48
Beate Štrause
Talsu 2.vidusskola
6
7
8
10
6
6
43
Kristīne Znotiņa
Talsu ģimnāzija
7
8
5
5
5
5
35
Krista Lubiņa
Talsu pamatskola
5
8
8
10
7
7
45
Artūrs Ozols
Talsu sākumskola
4
7
9
7
8
8
43
Anna Terēze Lase
Talsu Valsts ģimnāzija
7
7
8
10
8
8
48
Melisa Votinova
Tukuma 2.pamatskola
7
9
8
9
7
7
47
Diāna Āboliņa
Tukuma ģimnāzija
0
Alise Ķempe
Vaiņodes vidusskola
4
8
9
10
7
7
45
Lana Kutiščeva
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
0
Rūta Ozoliņa
Valmieras sākumskola
6
8
8
10
7
8
47
Dace Gaile
Valmieras Valsts ģimnāzija
8
7
4
8
6
6
39
Robins Jānis Lellis
Valmieras 'Viesturvidusskola
6
7
7
7
6
6
39
Normunds Orlovs
Viļakas Valsts ģimnāzija
6
9
5
6
9
10
45
Elizabete Cukura
Virgas pamatskola
7
7
3
8
7
6
38
Krista  Mirsepa
Zvejniekciema vidusskola
6
7
7
7
6
7
40

(Identisku punktu skaita gadījumā žūrijas komisija atkārtoti vērtēja un salīdzināja abu dalībnieku mūzikas klausīšanās un teorijas jautājumu sniegumu. Izvēle tika izdarīta par labu dalībniekam, kura/s atbildes bija ar augstāku punktu skaitu).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru