piektdiena, 2014. gada 4. aprīlis

XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Siguldā

Aicinājums Latvijas mūzika skolotājiem peidalīties pedegoģiskajās lekcijās, kas notiks

XI Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu “Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē” laikā -  no 1. līdz 9. jūlijam Siguldas mākslu skolā „Baltais flīģelis” latviešu un ārzemju mūziķu un pedagogu vadībā. 

Mācibspēki pārstāvēs septiņas valstis - ASV, Latviju, Austrāliju, Grieķiju, Meksiku, Šveici un Vāciju
Uz meistarkursiem, aicināti pieteikties mūzikas vidusskolu audzēkņi, mūzikas augstskolu studenti, mūzikas izglītības iestāžu jaunie skolotāji un citi interesenti no Latvijas un ārzemēm. 
Meistarkursu galvenais mērķis ir Latvijas un citu valstu latviešu jauno mūziķu profesionālās meistarības pilnveide. 

Uz tikšanos 1. jūlijā, skaistajā Siguldā!

Ar cieņu,
XI Starptautisko latviešu jauno mūziku meistarkursu darbu grupa
XI Starptautiskies latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Latviešu mūziķi un mūzika pasaulē”

1. Meistarkursu laiks un vieta
2014. gada 1. - 9.jūlijs. Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”. Siguldā, Šveices ielā 19, LV-2150, direktors Guntars Zvejnieks
tel., fakss 67971578, mob. 29223302

2. Naktsmītnes: Dalībniekiem Hostelī “Laurenči”, Siguldā, Laurenču 1

3. Dalībnieki - 100

4. Pieteikšanās: elektroniski, nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu muzika@baltaisfligelis.lv

5. Dalības maksa: dalībniekiem no Latvijas EUR 150, - dalībniekiem no Lietuvas, Igaunijas EUR 200,-
dalībniekiem no ārzemēm $ 500,-, vai EUR 380, -

Dalības maksas avanss 50% apmērā jāsamaksā līdz 15.05.2014 atlikusī summa jāpārskaita līdz 15.06.2014. Maksā ietilpst ēdināšana 3 X dienā un dzīvošana labiekārtotā hostelī.

Samaksu kārtot pārskaitījuma veidā:

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība, Reģ. Nr.40008155760, Konta Nr. LV25 UNLA 0050 0152 8343 0 (SEB Banka, SWIFT kods: UNLALV2X) ar norādi Dalība XI Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos “Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”, dalībnieka vārds, uzvārds.

Ceļa izdevumi netiek apmaksāti.

6. Repertuārs:

Vienlaicīgi ar dalības maksas apstiprinājumu, jānosūta arī skaņdarbu saraksts izvēlētās specialitātes nodarbībām.

Komponistiem jāiesniedz savu kompozīciju partitūras ar izrakstītām partijām (vēlams datorrakstā) Gundegai Šmitei elektroniski līdz 1.06. 2014: gundega.smite@jvlma.lv vai pēc adreses: J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Kr.Barona ielā 1(atstāt rektorātā N.Vīksnem).

7. Organizatori: Darba grupa, kuras sastāvā strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Kanādas Jaunatnes Dziesmu svētku padomes, Latvijas Komponistu savienības un Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pārstāvji.

8. Meistarkursu vadītāji: Ingrīda Gutberga /ASV/, Normunds Vīksne /JVLMA prorektors/

9. Mākslinieciskā vadītāja: Dace Aperāne /ASV/

10.Nozaru vadītāji: Normunds Vīksne /atskaņotājmāksla/JVLMA, Gundega Šmite /kompozīcija/, Ingrīda Gutberga, Rūta Kanteruka /mūzikas pedagoģija/LVIIMSA

11.Meistarkursu koordinatore: Signe Ruduka e-pasts - muzika@baltaisfligelis.lv, telefons 67971062, mob. 22005612

12.Administrators: Guntars Zvejnieks e-pasts: guntars.zvejnieks@gmail.com, telefons 67971578, mob. 29223302

http://www.baltaisfligelis.lv

Pirmās trīs Starptautiskās latviešu jauno mūziķu radošās nometnes - meistarkursi notikušas Kanādā. Latvijā ir organizētas desmit šādas nometnes - meistarkursi: 1994.gadā Jaungulbenē, 1996., 1998., 2000., 2002., 2004., 2006., 2008. gados - Ogrē, 2010., 2012. gados Siguldā. XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē notiksSiguldā no 2014. gada 1.- 9. jūlijam. Šādi meistarkursi apvieno jaunos mūziķus no vairākām pasaules valstīm, rodot iespēju labvēlīgā, interesantā, neformālā gaisotnē kopīgi strādāt, muzicēt, atpūsties, nodibināt savstarpējus kontaktus un izveidot turpmākās sadarbības iespējas. Arī 2014.gadā XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi apvienos Eiropas valstu, ASV, Kanādas un citu kontinentu valstu latviešu jaunos mūziķus radošā darbā un muzicēšanā pieredzējušu Latvijas un ārzemju pedagogu un izcilu mākslinieku vadībā. Uz XI Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem tiek aicināti mūzikas vidusskolu audzēkņi un mūzikas augstskolu studenti, mūzikas izglītības iestāžu pedagogi un citi interesenti.

PASNIEDZĒJI

Instrumentspēlē:
Klavieres – Juris Kalnciems, Uga Grants (ASV), Lauma Skride, Arturs Cingujevs
Klavierpavadījums – Ventis Zilberts
Klavieru duets - Normunds Vīksne, Antra Vīksne
Klavesīns – Ieva Saliete
Ērģeles - Kristīne Adamaite
Vijole – Eva Bindere, Gunārs Larsens (Šveice), Rasma Lielmane (Meksika)
Baroka vijole – Agnese Kanniņa-Liepiņa
Alts – Andra Darzina (Vācija), Linda Skride Zondervan (Vācija)
Čells – Janis Laurs (Austrālija), Mārcis Kuplais
Kontrabass – Einārs Upatnieks
Flauta – Ilze Urbāne
Klarnete – Guntis Kuzma
Oboja – Martins Zalite
Fagots – Normunds Zvejnieks
Mežrags – Artūrs Šults
Sitaminstrumenti – Guntars Freibergs
Kompozīcija – Muzikoloģija : Gundega Šmite, Pēteris Vasks, Ēriks Ešenvalds, Santa Bušs, Jānis Petraškēvičs, Ruta Paidere, Santa Ratniece, Dimitrijs Maronidis
Vokālajās meistarklasēs un ansambļos: Ieva Parša, Krišjānis Norvelis, Antra Jankava
Kameransamblī: Gunta Sproģe, Aldis Liepiņš, Agnese Egliņa, Herta Hansena, Pēteris Plakidis, Dace Bickovska, Ligita Zemberga
Klavieru duetā: Antra Vīksne un Normunds Vīksne (JVLMA, Latvija)
Koris – vok ans. - diriģēšanā: Jānis Baltiņš, Anita Kuprisa
Senās mūzikas ansamblis: Guntars Prānis
Koncertmeistari: Herta Hansena, Lauma Prūse, Antra Vīksne, Natālija Zandmane , Agnese Egliņa
Orķestra diriģents: Normunds Dreģis

Meistarkursu darba formas:
lekcijas, meistarklases /dziedātājiem, instrumentālistiem/
kompozīcijas un mūzikas teorijas semināri
diskusijas
mūzikas publicistikas un kritikas prakse
koris
kamerorķestris
kameransambļi
vokālie un vokāli instrumentālie ansambļi
senas mūzikas vokālais ansamblis
pedagoģiski metodiskie semināri
koncerti

Uz meistarkursiem var pieteikties dalībnieki ne jaunāki par 16 gadiem. Meistarkursu dalībnieki saņems apliecību par meistarkursu beigšanu. Dalībnieku koncertos tiks atskaņoti skaņdarbi, kas iestudēti gan meistarkursu laikā, gan sagatavoti iepriekš. XI Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos plānoti 100 dalībnieki: 20 pianisti, 20 pūtēji un sitaminstrumentālisti, 24 stīdzinieki, 4 ērģelnieki, 12 komponisti un muzikologi, 16 dziedātāji, 4 klavesīnisti un ap 40 pasniedzējiem. Pārstāvētas šādas specialitātes - klavieres, klavierpavadījums, klavieru duets, ērģeles, klavesīns; pūšaminstrumenti (flauta, oboja, klarnete, fagots, mežrags); sitaminstrumenti; stīgu instrumenti (vijole, baroka vijole, alts, čells, kontrabass); dziedāšana; kompozīcija; mūzikas teorija; mūzikas pedagoģija.

Instrumentālistiem iepriekš jāsagatavo četri dažādu stilu skaņdarbi / obligāti jāiekļauj latviešu komponista skaņdarbs/. Dziedātājiem jāsagatavo četri dažādu laikmetu un raksturu skaņdarbi /obligāti jāiekļauj latviešu komponista skaņdarbs /. Izvēlētās meistarklases programma jāiesniedz reizē ar anketu. Kompozīcijas meistarklašu dalībnieki var ņemt līdzi savu jau pabeigto skaņdarbu notis un ierakstus, lai tos varētu noklausīties un apspriest gan pārējie meistarkursu dalībnieki, gan pasniedzēji. Arī meistarkursu koncertos iespējams atskaņot jauno mūziķu izpildītāju mākslinieciskajam līmenim atbilstošus topošo komponistu skaņdarbus.

Meistarkursu koncertu un lekciju piedāvājums ir tik liels, ka ikviens klausītājs atradīs sev ko piemērotu un interesantu.

Meistarkursu administratora Guntara Zvejnieka kontakttālruņi: 67971062; mob. 29223302. e-pasts: guntars.zvejnieks@gmail.com

Meistarkursu norises vieta: Siguldas Mākslu skola Baltais Flīģelis, Šveices ielā 19, Siguldā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru