piektdiena, 2014. gada 4. aprīlis

Seminārs mūzikas skolotājiem

Praktiskais seminārs „Dzirdes, intonācijas un muzikalitātes attīstība aizraujošā mūzikas stundā”, 
23.,29. aprīlī Rīgas 6. vidusskolā. Lektores I.Godiņa un L.Tuča. 

Metodiskā pasākuma apraksts
Metodiskā pasākuma  forma un nosaukums
Praktiskais seminārs „Dzirdes, intonācijas un muzikalitātes attīstība aizraujošā mūzikas stundā”
Mērķauditorija
Mūzikas skolotāji
Lektori
Inta Godiņa, Mg.muz.ped.
 Lauma Tuča, Iespējamā misija  
Nodarbību apjoms
8 stundas
Nodarbību skaits
2
Norises laiks un vieta
23.04.2014. trešdiena, plkst. 15.00 – 17.30) un
 29.04. 2014.(ceturtdiena, plkst.16.00-18.30)
 – Rīgas 6. vidusskolā, A.Čaka ielā 102

Mērķis
Sniegt ieskatu mūzikas mācību priekšmeta teorētiskajos un praktiskajos aspektos, pamatojot pozitīvu emociju nozīmību mācību procesā.
Metodiskā pasākuma anotācija
Pirmajā nodarbībā  būs iespēja vērot un analizēt darbu ar dzirdes, intonācijas un muzikalitātes attīstību gan praktiskā nodarbībā, gan teorētiski, analizējot šos procesus dažādos vecumposmos. Otrajā nodarbībā skolotāji paši varēs izbaudīt dažādu aizraujošu paņēmienu un metožu pielietojumu mūzikas stundās, gan izmantojot radošo darbību, gan dažādas modernas un mūsdienīgas idejas un tehnoloģijas.
Kontaktpersona
Iveta Razumovska- Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste, 67105534
Pieteikšanās
Pieteikumu sūtīt uz e – pastu: iveta.razumovska@riga.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru