ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

LPD vēstule valdībai

Pedagogi Straujumai: Jālauž tradīcija, ka valdības dienas kārtību nosaka tikai politiķi

Valdības deklarācijas veidošanā būtu jāiesaista nozaru profesionāļi, vēstulē premjerministrei Laimdotai Straujumai (Vienotība) uzsver biedrība Latvijas Pedagogu dome (LPD), aicinot Straujumu deklarācijas veidošanā iesaistīt arī pedagogus.

"Tā būtu neparasta, bet lieliska iespēja jaunajai valdībai apliecināt savu demokrātiskumu un izglītības prioritāti, iesaistot deklarācijas veidošanā pedagogu pārstāvjus. Varbūt beidzot jālauž tradīcija, ka valdības dienas kārtību nosaka tikai politiķi," norāda LPD valdes priekšsēdētājs Andrejs Mūrnieks.

Viņš ir pārliecināts, ka ikvienam ministram ir jābūt ciešā kontaktā ar savas jomas profesionāļiem, kuri vēlas iesaistīties, atbalsta pozitīvas pārmaiņas savā nozarē un ir gatavi reformām. Tomēr LPD uzskata, ka reformām ir jābūt saprātīgām, izdiskutētām un nodrošinātām ar finansējumu. Katrā ziņā pedagogi ir gatavi sniegt palīdzību jaunās valdības deklarācijas un rīcības plāna izstrādē.

Vēstulē Straujumai LPD piedāvājuši vairākus punktus, kuri būtu jāiekļauj valdība deklarācijā. Piemēram, līdztekus nepieciešamībai pakāpeniski palielināt darba samaksu LPD saskata arī sava darba taisnīga novērtējuma problēmu. Tikpat nozīmīga viņiem šķiet izglītības inovāciju politika. Tiek rosināta digitālu mācību materiālu izstrāde un eksakto mācību priekšmetu metodikas attīstība.

Pedagogu domes vēstulē ir aicinājums atjaunot Izglītības inovāciju fonda darbību un paredzēt tam finansējumu no 2015.gada vai vismaz no 2016.gada valsts budžetā, kā arī izveidot nopelniem bagātu pensionētu skolotāju atbalsta programmu.

LPD aicina izstrādāt un aprobēt mācību stundu uzskaites sistēmu, kas noteiktu kopējo mācību priekšmetam paredzēto stundu skaitu katrā klasē visa gada ilgumā, aizstājot esošo nedēļu sistēmu. Tikai pēc tam esot iespējama lemšana par izmaiņām mācību priekšmetu satura struktūrā, nepazaudējot esošos mācību priekšmetus, bet dodot tiem jaunus uzdevumus. Tā, piemēram, informātikā nepieciešams padziļināt saturu, ietverot tajā programmēšanas un citu moderno tehnoloģiju apguves prasmes, vienlaikus integrējot datorprasmju apguvi un izmantošanu arī citos mācību priekšmetos.

Pedagogu profesionālās asociācijas, kuras ir apvienojušās Latvijas Pedagogu domē, iesaka attīstīt pamatskolās un vidusskolās vērtībizglītības dimensiju. Vēstulē jaunās valdības vadītājai ieteikts īpašu vērību pievērst Latvijas valsts, kultūras, latviešu valodas, patriotisma, veselības un ģimenes vērtību apguvei.

Bažas tiek izteiktas par prasību pazemināšanu pedagogu izglītībai un kvalifikācijai. Mūrnieks atbalsta ideju, ka viens pedagogs nākotnē varētu mācīt vairākus mācību priekšmetus, tomēr apgūstot tos pietiekamā līmeni, lai nepazeminātos mācīšanas kvalitāte. Viņš norāda, ka "diez vai angļu valodas skolotājs ar īsā kursa palīdzību varētu kļūt par labu informātikas skolotāju un otrādi. Matemātiķis, visticamāk, samērā viegli apgūs fizikas mācīšanu, bet diez vai jebkad var kļūt par mūzikas skolotāju".

Pedagogu vēstulē skarts arī mazo lauku skolu liktenis, kurām atbalstu solījušas abas iepriekšējās valdības, bet reāli problēmas risinājumi vēl nav manīti. Valsts līdz šim nav pilnā mērā atbalstījusi arī olimpiāžu rīkošanu, kā arī darbu ar talantīgiem skolēniem. Tas jālabo jaunās valdības darbības plānā.

LPD apvieno 19 dažādu mācību priekšmetu skolotāju asociācijas un apvienības. LPD darbības mērķi sekmēt Latvijas pedagogu asociāciju darbību juridiskā, politiskā, profesionālā un starptautiskā aspektā, apvienot skolotājus kopīgu problēmu risināšanai un iesaistīt izglītības sistēmas pilnveidē, optimizēt sadarbību starp pedagogu profesionālajām organizācijām un valsts struktūrām, piedalīties izglītības konceptuālo mērķu un attīstības plānu izstrādē, veicināt mācību literatūras, metodikas veidošanos un attīstību, skolotāju un skolu nodrošinājumu ar modernajām tehnoloģijām un tehniskajiem mācību līdzekļiem, kā arī piedalīties izglītības politikas veidošanā un izglītības sistēmas tiesiskā nodrošinājuma pilnveidē.
Autors: LETA. 2014. gada 23. oktobris 10:32

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru