trešdiena, 2014. gada 22. oktobris

LPMIA konference 20.novembrī

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija aicina interesentus pieteikties V starptautiskajai zinātniski metodiskajai konferencei „Radoši risinājumi bērnu muzikālajā darbībā pirmsskolā".

Konferences darba tēmas:

- mūsdienīgi metodiskie paņēmieni bērnu muzikālās attīstības rosināšanai;
- radošas pieejas bērnu un skolotāju sadarbībā mūzikā;
- rotaļa un rotaļu metodiskie paņēmieni muzikālajā darbībā;
- mūzika integrētā pirmsskolas izglītības mācību satura kontekstā;
- mākslas veidu integritāte pirmsskolas pedagoģiskajā procesā;
- citi mācību satura un metodikas aspekti.

Norises laiks: 2014.gada 20.novembris.

Norises vieta: Rīgas kultūras un atpūtas centrs „Imanta”, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29
(satiksme ar 4.tramvaju vai 41.autobusu līdz Kleistu ielai).

Konferences mērķis: sekmēt zinātnisko atziņu un pedagoģiskās pieredzes izplatīšanu, rosinot darba formu un metodisko paņēmienu daudzveidību muzikālajā darbībā pirmsskolā.

Mērķgrupas:
- izglītības praktiķi un zinātnieki;
- pirmsskolas mūzikas skolotāji;
- pirmsskolas skolotāji,
- interešu izglītības pedagogi;
- augstskolu mācībspēki un studenti.

Dalībnieku pieteikšanās notiek laikā no 2014.gada 21.oktobra līdz 10.novembrim, sūtot dalībnieka pieteikuma anketu uz e-pastu pmia@pmia.lv.

Dalībnieki saņem apliecību par saskaņotas profesionālās pilnveides programmas apguvi 12 stundu apjomā.

Dalības maksa: Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas biedriem – 7,- EUR, citiem interesentiem – 27,- EUR. Dalības maksā iekļauta dalība konferences aktivitātēs, konferences materiāli, kafijas pauze.

Detalizēta konferences programma būs pieejama no 2014.gada 8.novembra Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas Interneta vietnē http://www.pmia.lv.

Aicinām pedagogus, speciālistus un izglītības iestādes, kas vēlas prezentēt savu pedagoģisko pieredzi un pētījumus, iesniegt prezentāciju (referātu, stenda ziņojumu un radošo darbnīcu) pieteikumus līdz 2014.gada 4.novembrim.

Uzziņām: e-pasts pmia@pmia.lv, tālrunis 26476910.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru