otrdiena, 2017. gada 30. maijs

Orff kursi

Biedrība „Muzikālās jaunrades un izglītības attīstības centrs" sadarbībā ar Orff mūzikas studiju 9. un 16. jūnijā organizē seminārus mūzikas skolotājiem par tēmu

„Radošās muzicēšanas iemaņu attīstīšana 
dažāda vecuma bērniem”

(Programma saskaņota ar pašvaldību 27.05.2015. Saskaņojuma Nr. RIIMC-15-165, 10 st.)

Semināri notiks Orff mūzikas studijā: Rīgā, Kuģu iela 11, 204 telpā, 2 stāvā (www.orff.lv)

Piedāvajam divas dažāda satura programmas, kas iepazīstinās ar dažādu pedagogu pieejām bērnu muzikālajā audzināšanā:

9.06.2017 seminārs ir paredzēts tiem, kas piedalījās 2016. gada semināra programmā 17.06 vai 13.11). Šajā seminārā turpināsim apgūt Elementārās muzicēšanas metodiskos aspektus Ellas Umblejas vadībā un improvizācijas teātra metodes Ievas Niedres vadībā, ka arī iepazīstamies ar Mairitas Bičukas pieredzi pašdarināto skaņu rīku izgatavošanā un izmantošanā mūzikas nodarbībās pirmsskolā.

16.06.2017 seminārā var piedalīties visi interesentie. Šoreiz savā pieredzē darbā ar dažāda vecuma bērniem dalīsies mūzikas pedagoģi Baiba Brice un Artūrs Savickis.

9.06 vai 16.06 semināra dalības maksa - 26 EUR (organizācijas biedriem - biedra iemaksa/ziedojums 20 EUR). Pieteikuma anketu lūdzam atsūtīt līdz 5.06 un 12.06 uz e-pasta adresi orffseminari@gmail.com.
9.06.2017. semināra norise un programma

9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija.
10.00-12.00 Elementārā muzicēšana. Metodiskie aspekti. (lekt. Ella Umbleja)

Seminārā turpinās iepazīstināt ar darba materiāla izvēli, tā attīstīšanas iespējām un mācību procesu elementārajā muzicēšanā.

Ella Umbleja - Mācījusies klavieru klasē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, ieguvusi bakalaura grādu klavieru specialitātē, vēlāk maģistra grādu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā vokālās kamermūzikas koncertmeistaru specialitātē. Strādājusi Jāzepa Mediņa bērnu mūzikas skolas klavieru klasē, Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā un Mūzikas akadēmijas kameransambļu spēles katedrā. Aptuveni 15 gadus interesējas par K.Orfa pieeju mūzikas pedagoģijā. Regulāri apmeklē Orff seminārus. Strādā Orff mūzikas studijā.

12.30 -14.30 Improvizācijas teātra metodes mūzikas apmācībā. (lekt. Ieva Niedre)

Improvizācijas teātris ir izcila metode, kas palīdz attīstīt radošumu, spontanitāti, asociatīvo domāšanu, atraisa personību, trenē prasmes un drosmi publiski uzstāties.

2 stundu kursā turpināsim apgūt vienkāršākās improvizācijas teātra tehnikas, ko var pielietot gan personīgajā izaugsmē, gan darbā ar audzēkņiem - koncentrēšanās un uzmanības vingrinājumus, asociatīvās domāšanas treniņus. Liels uzsvars tiks likts uz improvizācijas teātra un mūzikas improvizācijas sinerģiju, mācīsimies, kā, iedvesmojoties no muzikālā materiāla, radīt etīdes un otrādi.


Ieva Niedre - improvizācijas teātra un publiskās runas trenere ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Vada nodarbības Mākslu skolā Baltais flīģelis, kur atsevišķā mācību kursā tiek apgūti starpdisciplināri uzstāšanās līdzekļi, savienojot improvizācijas teātri un mūzikas improvizāciju. Vadījusi meistrklases un treniņus gan vietējā, gan pasaules mērogā (Moldovā, Vācijā, Igaunijā, u.c.). Apguvusi improvizācijas teātri pie Ligitas Smildziņas un režisora Elmāra Seņkova.

15.00-16.00. Iepazīstināšana ar pašdarinātiem skaņu rīkiem, praktiski piemēri to izmantošanai mūzikas nodarbībās pirmsskolā. (lekt. Mairita Bičuka)

Mairita Bičuka ieguvusi maģistra grādu J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā mūzikas pedagoģijas specialitātē, divdesmit gadus strādā par mūzikas pedagoģi J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas meiteņu kora klasē un Rīgas 213.pirmsskolā. Grāmatas "Muzikālā audzināšanā pirmsskolā" (RaKa, 2003) līdzautore. Sadarbībā ar bērnu un jauniešu studiju "Kukaiņi" 2015.g. klajā nācis autordziesmu CD "Mīļumdiesmu kamolītis". Vadījusi seminārus pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotājiem no Rīgas un citām Latvijas pilsētām, kā arī ar savu pieredzi dalījusies LPMI asociācijas rīkoto starptautisko zinātniski metodisko konferenču radošajās darbnīcās.

16.06.2017. semināra norise un programma


9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija.
10.00-12.00 Elementārā muzicēšana kā tematisks un daudzveidīgs mācību process:
Elementārās muzicēšanas komponentes un secīgs mācību materiāla pielietojums (runa, ritms, kustība, muzicēšana, aktīvā mūzikas klausīšanās). (lektore Baiba Brice).

Baiba Brice - Mg.paed., RPIVA pasniedzēja, pirmsskolas mūzikas skolotāja, ORFF pedagoģe. Dažādu, pirmskolai un sākumskolai veltīto muzikāli metodisko krājumu autore. Ik gadu pilnveido zināšanas starptautiskajos ORFF kursos un semināros. Ikdienas darbā ar bērniem izmanto autormetodi, kas radusies, ietekmējoties no K. Orfa, A.Kodāja, E.Ž.Dalkrozas, V.Janka, H.Gārdnera, J.Birzkopa, A.Eidiņa, etc.autoru atziņām.

13.00 – 15.30 Elementārā muzicēšana ar dažāda vecuma bērniem. Elementārais orķestris un bungu aplis. Mūzikas instrumentu gatavošana: idejas un praktiskie padomi. (lekt. Artūrs Savickis).

Artūrs Savickis:mācījos Daugavpils mūzikas vidusskolā, vēlāk Daugavpils Universitātē. Šobrīd strādaju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā par akordeona spēles skolotāju, vadu savu radošās muzicēšanas studiju “Jandāliņš”. Muzicējam ar bērniem no divu gadu vecuma līdz jauniešiem kuriem jau pāri 18 gadiem. Meistaroju dažādus mūzikas instrumentus un mācu to darīt arī citiem.Vadu divus orķestrus – akordeonistu un marimbu orķestri (spēlējam uz pašbūvētām marimbām, vienīgais šāda veida orķestris Latvijā, iespējams arī Eiropā). Seminārā dalīšos ar savu pieredzi darbā ar dažāda vecuma un profesionālās sagatavotības līmeņa bērniem. Kopīgi muzicēsim orķestrī un meistarosim dažādus mūzikas instrumentus.

Piemērots apģērbs: uzmanību! Lūdzam semināra dalībniekus ģērbties brīvā apģērbā un nodarbību telpā nākt bez apaviem (zeķes vai sportiskas čībiņas būtu piemērotas).

Pieteikšanas un dalības maksa:

9.06 vai 16.06 semināra dalības maksa - 26 EUR (organizācijas biedriem - biedra iemaksa/ziedojums 20 EUR). Pieteikuma anketu lūdzam atsūtīt līdz 5.06 un 12.06 uz e-pasta adresi orffseminari@gmail.com.

Apstiprinājumu, maksājuma rekvizītus un informāciju par iespēju kļūt par mūsu organizācijas biedru saņemsiet uz Jūsu noradīto e-pasta adresi.

Jautājumi, sīkāka informācija pa tālr. 29534182 (kursu vadītāja Irina Kozjura).
Pieteikuma anketa
Semināra tēma, datums:
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Tālrunis, e-pasta adrese:
Darba vieta:

Gadījumā, ja apmaksā mācību iestāde, lūdzam anketā norādīt iestādes rekvizītus un rēķina saņemšanas adresi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru