piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

LVIIMSA vasaras kursu dienas kārtība

 Otrdiena, 22.08.2017

12:00 - 13:00
Reģistrācija
13:30 - 14:00
Pusdienas
14:00 - 15:00
1.darbnīca - Relatīvās solmizācijas priekšrocības (Krista Lūsiņa, Arta Jurgenovska)
15:00 - 16:00
2.darbnīca - Ritmikas elementu izmantošana mūzikas valodas apguvē (Mg.Art Ieva Ūdre)
16:00 - 16:30
Kafijas pauze / brīvais laiks
17:00 - 19:00
Kora mēģinājums
19:30
Vakariņas
20:30
Pārsteigums


Trešdiena, 23.08.2017

8:00 - 9:00
Brokastis
9:00- 10:00

3.lekcija - Skolēns - aktīvs mūzikas klausītājs, mūzikas atskaņotājs un interpretētājs (Metodiski ieteikumi skolēnu aktīvai iesaistei mūzikas mācībās). (IDr Paed. Ilze Vilde)
10:00 - 11:00
4.darbnīca - Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā (Mg.Art Rūta Kanteruka) (vai vieslektors no ViSC)
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:30
5.darbnīca / lekcija - Vokālā ētika (Praktiska nodarbība vokālo iemaņu attīstīšanai) (Zane Stafecka)
14:00 - 15:00
Pusdienas
15:00 - 16:00
6.praktiskā darbnīca -  Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas mācību stundās (Mag.Art Agnese Fjodorova)
16:00 - 17:00
7.praktiskā darbnīca - Solfeg.io (Iveta Gaile, Anneli Arro)
17:00 - 17:30
Kafijas pauze
17:30 - 19:30
Kora mēģinājums
19:30 - 20:30
Vakariņas
21:00 -
Pieredzes apmaiņa neformālā gaisotnē ar līdz paņemto “ideju groziņā”

Ceturtdiena, 24.08.2017

8:00 - 9:00
Brokastis
9:00- 11:00
8.darbnīca / lekcija - Rīgas Starptautiskās skolas pieredze kompetenču pieejas izmantošanā mūzikas mācībā (Mg.Art Rūta Kanteruka)
11:00 - 11:30
Kafijas pauze
11:30 - 13:30
9.darbnīca / lekcija - Psiholoģija - Cienoša komunikācija pedagoģijas kontekstā (Dr.paed. Dace Medne)
14:30
Koncerts Maija parkā / LVIIMSA vasaras kursu noslēgums


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru